18 септември 2018

ЗАПОЧВА ЕВРОПЕЙСКА ДИСКУСИЯ ПО НОВО БЪЛГАРСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕНа 3 септември 2018г. Бюрото наПарламентарната Асамблея на Съвета на Еврапа ( ПАСЕ) даде "зелена светлина" на проекта за препоръка към правителствата на 47-те страни-членки,  внесена по време на юнската сесия от Джема Грозданова и други членове на Асамблеята,призоваваща за преутвърждаване на основите  на мултилатерализма!
С това решение на Бюрото, на парламентарно ниво в Европа започва дискусията за  бъдещето на международните отношения.
След гласуването на Асамблеята, въпросът ще бъде изпратен в Комитета на Министрите, с което дискусията ще се пренесе в правителствата на 47-те страни-члленки на Съвета на Европа.

Това е още един значим български принос за европейското единство и сътрудничество!
По предложението внесено на д-р Грозданова ще изготви доклад Комисията по политически въпроси и демокрация на Асамблеята, а становище ще даде и Комисията по правни въпроси и права на човека.
След това проектът за препоръка към Комитета на Министрите, ще влезе за гласуване в Пленарната зала на ПАСЕ.

Ето извадка от решението на Бюрото от 3 септември:

Doc. 14588 - Motion for a recommendation - Reshaping the foundations of multilateralism

Reference to the Committee on Political Affairs and Democracy for report and the Committee on Legal Affairs and Human Rights for opinion

Един малък текст, който всъщност е голяма стъпка към бъдещето на Обединена Европа и на основите върху които се изграждат международните отношения!Ето линкове към публикацията за тази инициатива :
 

НОВА БЪЛГАРСКА ИНИЦИАТИВА В ПАСЕ 

ПРЕУТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА 
http://toshev.blogspot.com/2018/06/blog-post_26.htmlProposition de recommandation

Repenser les fondements du multilatéralisme

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=24879&lang=FRMotion for a recommendation

Reshaping the foundations of multilateralism

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=24879&lang=EN
Джема Грозданова: Глобалните въпроси няма как да бъдат разрешени само с двустранно сътрудничество

http://toshev.blogspot.com/2018/07/blog-post_11.html