02 април 2020

ОДА ЗА ДНК
ДВОЙНАТА СПИРАЛА 

От Акад.Румен Цанев 


Най-голямото откритие в биологията
през XX-тия век е изясняване структурата
на наследственото вещество - ДНК,
спиралата на живота


Природата луда, както си играла,
взела, че изплела двойната спирала!
Две сплетени нишки с водородни връзки
във себе си скрили проекти най-дръзки, 

проекти велики, проекти безумни,
създали в миг страшен бацилите чумни
или пък родили в някой миг върховен
мозъка на Айнщайн, слуха на Бетховен! 

Грозно и красиво в себе си събрала,
шества по Земята двойната спирала!
Чрез хиляди гени и с триплетен код
тук създава гений, там пък идиот. 

Тук нещо се ражда, там нещо умира -
двойната спирала се редуплицира.
И проекти нови тръгват с двете нишки,
тръгват със живота двете тайни книжки... 

Сякаш чука морзът в двойната спирала:
“Това съм ти дала, туй не съм ти дала...”
И въртят се нишките, сякаш ни орисали,
с тройките кодони всичко в нас записали. 

И това, че аз съм аз, а пък ти си ти,
в ДНК-спиралата някъде седи.
И дори си мисля, дали тез куплети
не са закодирани в нейните триплети! 

И си мисля още - в хаоса космичен
как ли е възникнал тоз живот химичен?
На пук на ентропия как ли е израствал,
сякаш е работил демонът на Максвел, 

и редил е “буквите” векове мильони,
за да стане хаосът жизнена хармония,
за да станем АЗ и ТИ, за да стане мисъл,
и накрая - редовете, дето съм написал.Акад. Румен Цанев

РЕЦЕНЗИЯ
 
 
Уважаемите членове на Научния съвет!


Тъй както му е ред, започвам най-напред,
С представянето на кандидата.
Най-важното е тук рождената му дата!
Защо? Навярно някой ще запита.
Защото най-успешната защита
Зависи от знака на зодията! 
 
В Септември Гого е роден,
На двадесет и трети ден
Родил се той за проклетия
и туй създава мъчнотия. 

 По хороскоп специалисти
разтвориха старинни листи
разкриха папка подир папка
Румяна, Любка още Капка..
След много спорове и препирни,
Дали е „Дева“ той или „Везни“. 

И тъй, ще следвам строго
Туй хороскопа аз на Гого.
Чувствителен е той и кротък,
към идеалното в живота
е устремен със поглед чист!
Накратко казано – идеалист. 

Той надарен е за изкуство,
За красота с развито чувство,
добър другар и отстъпчив,
трудолюбив и справедлив!
На „Дева“ благотворното влияние
му дава подтик за познание. 

С интелигентност и надарен,
от люлката - роден учен.
Не трябва само да пропусна,
че колкото да е изкусна
на хороскопите науката,
за да е сигурна сполуката,
да видим още древни Гали
как за човека са гадали.

От нас тук всеки във гората
бил имал си дървета-братя,
и според датата рождена
дърво различно отредено. 

Затуй законни са въпроси
като такъв – „Какъв дърво си?“
Та сред дървесната тълпа
на Гого пада се липа. 

Липата много е ревнива
и по характер е ленива,
тя носи сигурно успехи.
Затуй спокоен съм в момента!
И „не“ да каже рецензента,
щом е побратим на липата,
ще изберем кандидата. 

Сега за темата два реда,
макар че кой сега си гледа
какво ще каже дисертанта -
нали ще  пийнеме аванта! 

Та днешната му дисертация
на тема „Репликация“
или по-точно „Инициация“,
достойна е за нашта нация. 

Защото ако се запита,
дали ще има агнешко и пита
дали не си роден или си,
от репликация зависи! 

Че разработката е веща
се вижда вече от това,
че в стола днеска дават леща
на глава макар по зрънце. 

Прощавайте стихът ми куца,
но нямам си сега каруца.
То за добро или за лошо е
сега в ръцете тя на Гошо е. 

А всеки знае – без талига
как времето сега не стига.
Та писах туй доде ме друса
по пътищата автобуса. 

Но работата не е в стиха!
А важно е, че се явиха
тук всичките във пълен кворум
и ще извикат, знам те хорам,
години двайсет работихме
над епруветки се потихме
и нека всички като Гого
да бъдеме доволни много. 

И всички тук във ИМБ-то
Да срещнем две хилядното лето!