Европейски форум за бъдещето

Европейски форум за бъдещето


29 януари 2014


ПАСЕ ОПРЕДЕЛИ ДОКЛАДЧИК ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТОПАСЕ ОПРЕДЕЛИ АРКАДИО ДИАЗ ТЕХЕРА ОТ  ИСПАНИЯ ЗА ДОКЛАДЧИК
 ПО ПРОЕКТА ЗА ПРЕПОРЪКА
 “ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО” 
ВНЕСЕН ОТ ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ 
      
                                                     Аркадио Диаз Техера
                                                           
Комисията по политически въпроси и демокрация на ПАСЕ избра докладчик по проекта за препоръка към Комитета на Министрите на Съвета на Европа “Европейски Форум за бъдещето”, внесен от Лъчезар Тошев и група депутати от различни страни-членки на 22 януари 2013г.

Докладчикът е г-н Аркадио Диаз Техера от Испания.
Срокът за изготвяне на доклада и проекта за гласуване на решение от Асамблеята е24.06.2015г. 

На 24 юни 2013 г. Бюрото на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, разгледа внесения от Лъчезар Тошев и други членове на ПАСЕ проект за препоръка към Комитета на министрите (представляващ правителствата на 47-те страни-членки) за създаване на Европейски Форум за бъдещето и разпредели проекта на Комисията по Политически въпроси и демокрация на Асамблеята за да изработи доклад и предложи документи за гласуване по него. Бюрото на ПАСЕ по този начин се съобрaзи с искането на самата политическа комисия, прието с гласуване на нейно заседание през април.
         С това се даде "зелена светлина" за работа по този проект!
ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Документ 13105/22 януари 2013

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО

Проект за препоръка

Внесен от Г-н Лъчезар Тошев и други членове на Асамблеята

Това предложение все още не е дискутирано и ангажира само тези които са го подписали!

Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, отбелязвайки че :

  1. на 12 ноември 1997г. Генералната Конференция на ЮНЕСКО е приела Декларация за отговорностите на настоящите спрямо бъдещите поколения.
  2. В декларацията на Комитета на Министрите на Съвета на Европа от 7 май 1999 приета в Будапеща, правата на бъдещите поколения се разглеждат също-като важно предизвикателство за следващото хилядолетие.
  3. Като знак на политическа воля, много държави създадоха техни национални комисии за бъдещето занимаващи се с дългосрочни политики в различни сфери като икономическото развитие, устойчивото използване на ресурсите, възобновяемата енергия, мерки за омекотяване на промените в климата, за водните ресурси, образованието в демократично гражданство, състоянието на нацията и младежките политики, качеството на живота, новите технологии и пр.
  4. Представителите на държавните институции, учени, футуролози, неправителствени организации, университетски преподаватели, политици, частния сектор, медиите, асоциации на работници и на работодатели, вероизповедания и др.са поканени да участват в такива форуми и да бъдат включени във взаимодействието по тези въпроси.
  5. Би било от интерес за Съвета на Европа да организира такъв форум за бъдещето, където да бъдат дискутирани въпроси от общ интерес за европейските граждани като демокрация, европейската идентичност и ценности, ролята на Обединена Европа в света, икономика, външни отношения, защита на човешките права, промените в климата, използването на ресурсите и т.н.
    Това може да стане генератор на нови идеи със широка подкрепа и свеж устрем за нови политики не само за Европа, но и за света.

Асамблеята призовава Комитета на Министрите и страните-членки на Съвета на Европа за подкрепят учредаването на такъв Европейски Форум за бъдещето.
Подписали :

Лъчезар Тошев, България, ЕНП/ХД
Давид Бакрадзе, Грузия, ЕНП/ХД
Борис Чилевич, Латвия, СОЦ
Майкъл Конарти, Обединено Кралство, СОЦ
Ренато Фарина, Италия, ЕНП/ХД
Ханс Франкен, Нидерландия, ЕНП/ХД
Жан-Шарл Гардето, Монако, ЕНП/ХД
Андреас Грос, Швейцария, СОЦ
Андрес Херкел, Естония, ЕНП/ХД
Андрей Хунко, Германия, Обединена Евролевица
Тадеуш Ивински, Полша, СОЦ
Роман Якич, Словения, Алианс на либерали и реформатори в Европа
Ференц Калмар, Унгария, ЕНП/ХД
Георги Канделаки, Грузия, ЕНП/ХД
Вацлав Кубата, Чешка Република, ЕНП/ХД
Жак Лежандър, Франция, ЕНП/ХД
Керстин Лундгрен, Швеция, Алианс на либерали и реформатори в Европа
Жоао Боско Мота Амарал, Португалия, ЕНП/ХД
Кармен Кинтанийя, Испания, ЕНП/ХД
Егидиус Варейкис, Литва, ЕНП/ХД
Лука Волонте, Италия, ЕНП/ХД
Пьотр Вах, Полша, ЕНП/ХДДокладчикът Аркадио Диаз Техера, загуби мястото си в испанския парламент и докладът му в ПАСЕ по тази тема не беше завършен.

Поради събитията, които се разиграха в Европа от тогава насам, подходът беше променен. 

Инициативата на Джема Грозданова - Ръководител на българската делегация в ПАСЕ, за Декларация относно европейското единство и сътрудничество, подкрепена от Асамблеята с консенсус (!) на 27 ноември 2015г. на заседание в София, по време на българското председателство на Комитета на Министрите, предлага бъдещето на Европа да се дискутира на най-високото възможно ниво - на Четвърта среща в историята на Съвета на Европа -  на държавните глави  и ръководителине на правителствата на 47-те страни-членки.  

По този въпрос предстои голям дебат в ПАСЕ вероятно през 2017г. и гласуване на препоръка до външните министри на страните-членки

След това Комитетът на Министрите трябва да разгледа въпроса и да вземе решение  относно предложението за такъв форум, като информира за решението си ПАСЕ.Свързани теми :

БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТОЕвропейски консенсус по българско предложениеЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО, ПРЕЗИДЕНТСКАТА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ НА ПАСЕ В СОФИЯ, 26-27 НОЕМВРИ 2015г.
http://toshev.blogspot.bg/2015/11/blog-post_14.html
ОТ СОФИЯ ПАСЕ СВИКА ДЪРЖАВНИТЕ ГЛАВИ И ПРЕМИЕРИТЕ НА 47-ТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА - ПО БЪЛГАРСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

http://toshev.blogspot.bg/2015/11/47.html


 
 Декларация
на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа
Заседанието на Парламентарната Асамблея в София днес, препотвърди целта на отците - основатели на Съвета на Европа, които като следствие от ужасите на Втората Световна война, създадоха тази организация с предназначението да “постигне по-голямо единство между своите членове” за да се запазят и реализират “идеалите и принципите, които са тяхното общо наследство”. 
 
Както е посочено изрично в чл.3 от Статута на Организацията, нейните членове, трябва да сътрудничат искрено и ефективно за реализацията точно на тази цел.
Като чества 40-тата годишнина на Заключителния документ от Хелзинки, Асамблеята желае да подчертае важната роля, която изигра неговото подписване, довело до края на Студената война. 
Тя приема този документ като пример за това, какво е възможно да се постигне, когато страните съгласувано положат усилия да оставят настрана своите различия и да се стремят към разбирателство.
Асамблеята е искрено убедена, че многобройните политически предизвикателства, с които Европа се сблъсква днес, както вътрешни, така и извън нейните границите изискват общ отговор на базата на споделните принципи и ценности, диалог, доверие и солидарност.
В тези критични моменти, страните-членки на Съвета на Европа, трябва да се сплотят около това, което ги обединява, отколкото това, което ги разделя и да предотвратят издигането на нови стени и очертаването на разделителни линии.
За тази цел и признавайки ключовата роля, която Съветът на Европа може да играе защитавайки и подпомагайки демократичната сигурност, Асамблеята призовава за Среща на държавните глави и ръководителите на правителства, на която страните да препотвърдят на най-високо политическо ниво, своите ангажименти спрямо общите ценности и принципи на демокрацията, човешките права и върховенството на закона, защитавани от Организацията.

 
Приета от Постоянната Комисия на заседание в София, 27 ноември 2015г.  


Внесена от Джема Грозданова (България, ЕНП/ХД),Ръководител на българската делегация

В София : Конференция на Председателите на парламентарните Комисии по външна политика на страните-членки на Съвета на Европа

http://toshev.blogspot.bg/2016/02/blog-post_8.htmlВажно е, че в този момент подарихме на Европа
"Съединението прави силата"

Лъчезар Тошев пред news.bg, интервю на Весела ВеселиноваWritten question
Sofia Declaration of 27 November 2015 adopted by the Standing Committee of the Parliamentary Assembly