04 октомври 2014

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ЗА ИЗБОРИТЕ


 

 

По "изборите" в Свищов

Алеко КонстантиновСвищов, Алеко Константинов

Окръжният управител има заповед да се
Придъжа строго в границите на закона.
 


Стоилов

Това беше отговорът, който получих на 9 сптември т. г.. от г. Стоилова на телеграмата ми, с която молих да се спрат явно беззаконните „морални влияния“ на свищовските преставители на властта. 
Окръжният управител с председателя на постоянната комисия и околийскиуя началник няколко дни преди изборите бяха тръгнали от село на село из Свищовската околия и упражняваха „морално влияние“ по такъв начин: 
„ Негово царско височество пред някалко дни, като мина край Свищов, поръча да изберете тези (консерваторите), недейте избира другите (Алеко Константинов, д-р Ванков и Никола Константинов), защото те ще изпъдят княза.“
В три четвърти от селата тези агитации на властта селяните посрещнаха с подигравка. 
Някои от тия подигравки са доста остроумни. Например в село Саръяр, когато околийският началник казал, че „правителството иска тези (консерваторите)“, събраните селяни му отговорили иронически:
Е хубаво, господин началник, ако правителството толкоз ги иска, нека им пише по едно писмо да идат в София, па да се върши работата; защо ще ходим на избори?...
Няколко пъти бяха викани в окръжното управление селските кметове и писари и върху тях се упражнило „моралното влияние“.
В надвечерието на изборите, в събота, окръжният управител с Атанаса Данков, един от „избраните“, буше тръгнал от кафене на кафене, от кръчма на кръчма да „влияе“. В едно турско кафене ги нагазват троица младежи, най-видни търговци, от които единият, като се обърнал към находящите се в кафенето турци, посочил към управителя и извикал:
И този е окръжен управител! Не го е срам, да ходи по кръчмите да заплашва мирните избиратели!
Тия трима младежи в същата вечер бяха нападнати от една пияна шайка, предвождана от полицията, и арестувани. През цялата нощ, срещу неделя, в Крайната махала, пред Горчовото кафене, е пирувала за сметка на „избирателите“ една шайка от власи и цигани — надеждната опора на свищовските консерватори.
В събота вечерта беше вън от всякакво съмнение, че 9/10 от избирателите на Свищовската околия бяха в полза на самостоятелните кандидати; на тяхна страна бяха без изключение цялата интелигенция, всичките търговци, цялата Долня махала, най-голямата в Свищов, и с изключение на три-четири, всички села на Свищовската околия и освен това всичките турци.
Сутринта в неделя почнаха да се стичат избирателите към определенсото място и мирно очакваха да се почнат изборните. По едно време откъм Крайната махала се зададе с музика начело една тълпа от пияни чудовища, с кървави от всвенощно пиянство очи, предвождана от А. Данкова, Няголовци, Копоевци и подобни тям личности, лишени от граждански и политически права за позорни престъпления. Тази тълпа от неокачествими страшилища (един мой приятел с крайно зачудвание ми каза: „Аз до днес не съм предполагал, че в нашия Свищов живеят такива страшни хора...“) нахлу в двора с викове, с грозни заплашвания и псувни нанхълтаха в избирателната стая, окръжиха бюрото и почнахада изблъскват през вратата и прозорците (два метра височина) избирателите, след като им ръзгъсваха неугодните тям бюлетини.
Почнаха се „изборите“ и председателят на бюрото повика махалите и общините не по азбучен ред, както предписва законът, а покани само тия общини и тая махала, която предвождаше Данков, Между това в двора и на улицата се сгрупираха хиляди избиратели.
Като видя това, пияната шайка изгуби кураж и почна да се пръска. За да се поддържша духът им, председателят на бюрото повика въоръжена сила и вместо да накара да изхвърялт буйствующите пияни скандалисти, ний видяхме, че няклоко конни и пеши жандарми, предвождани от окръжния управител, околийския началник и двама полицейски пристави, хвърлиха се като бесни в избирателнсото място и с бой, с тласкание, с псувание, подпомогнати и от шайката, изблъскаха без никакъв повод най-видните граждани, а след тях пропъдиха всичките избиратели, които се събраха на митинг и осъдиха позорните насилия на властта. 

Паметникът на Алеко Константинов в Свищов


Всички протестирующи избиратели, преброени един по един в присъствието на прокурора, излязха 4853 души. Упълномощени от тази маса народ, неколцина избиратели телеграфирали до негово царско височество и до г. Стоилова и ги молиха да заповядат на полицията да допусне избирателите да гласоподават, но както от Евксиноград, тъй и от София си направиха оглушки и не се получи никакъв отговор. 
В 12 ч. 45 м. избирателите отидоха да подадат протести на бюрото, но и там не ги пуснаха. 
Околийският началник своеволно избра между пет хиляди избиратели двама или трима и под конвой ги допусна да подадат протестите си. А за да упражнят правото си, тези пет хиляди избиратели трябваше да минат през труповете на окръжния управител, околийския началник, приставите и жандармите, а след това пък да имат работа с няколко солдати, на които им били раздадени по двадесет патрона със заповед да стрелят на месо. А какво щеше да излезе от това? 
Щяха да останат няколко нещастни семейства, щяха на другата неделя да домъкнат една рота вайска и пак щяха да „изберат“ угодните тям лица. — Пусне ли се веднъж властта по пътя на насилията и беззаконията, с нея не е лесно да се бориш. Това го опитахме цели осем години, това продължваме да го изпитваме и до днес...
В първото си писмо бях ви съобщил, господине редакторе, че направихме две фотографически снимки; от митинга и от момента, когато избирателите бяха възпрепятствувани от полицията да подадат протестите на бюрото. Против нещастните фотографически негативи още в същия ден се устрои цяла потеря, но и до днес полицията не можа да ги открие, и няма да ги открие; те са скрити добре. Тероризирането на населението се почна още на другия ден след изборите: почна властта да заплашва гражданите; околийският началник тръгна по селата да насилва селяните да благодарят за свободните избори.

Ето в общи чърти как се извършиха свищовските избори за народни представители. Ето как „победиха“ консерваторите. Когато избирателите заявиха на окръжния управител, че той няма право да се меси в изборите; когато му напомниха окръжната телеграма за свобода на изборите, той с една презрителна усмивка отговоряше:
Вий имате телеграма, а пък аз имам писмо — и се тупаше по джеба...
Ето какво означавала телеграчмата: „Окръжният управител има заповед да се придържа строго в границите на закона.“ Ако това е строго придържане в границите на закона, какво ли ще бъде пък беззаконието? Ако това е моралното влияние, какво ли пък ще бъде неморалното влияние?
Един куриоз. Като се видях, по желанието на някои приятели, с г. Стоилова в Свищов, той ме срещна много любезно и ми каза:
Г-н К., ще мзи бъде твърде приятно да се срещнем в Народното събрание.
Като се върнах в София, виждам г. д-р Сава Иванчов, който също изпита моралното влияние в Радомир, съобщих му за срещата си с г. Стоилова и той ми каза:
А бе Стоилов и на мене каза същото. Като се видя около Радомир заграден с 200 души конници, мои избиратели, той се стресна и като ме видя, стисна ми ръката и ми кавза: „О, г. Иванчов, драго ми е, че ви виждам, и ще им бъде приятно да се срещнем в Народното събрание.“
Едва се обменихме с тия думи, обади се и трети приятел:
А бе, господа, че Стоилов и на мене каза същите думи.
Че като дигнахме един смях...

Родната къща на Алеко Константинов в Свищов


P.S. Научавам се, че някои младежи в София устройват нов клуб и не могат още да решат как да го назават: дали „Клуб „Бяла Слатина“ или „Клуб „Морално влияние“. 

При всичко, че отсега нататък с името „Бяла Слатина“ ще се свързва възпоминание за една от най-позорните подигравки с избирателното право на българските граждани, но все пак аз съм на мнение клубът на младежите да се нарече „Клуб „Морално влияние“. 

То има и по-общ характер, по-дълбока смисъл и съдържа в себе си безконечно ядовит сарказъм.

Препоръчвам на моите приятели от Свищов, Видин, Лом, Търново, Кюстендил и др. да последват примера на софийските младежи.

Ето епоха, която ми дава неизчерпаем материал за „Бай Ганя“.

София, 21 септември 1894 г.На изборите в Свищов, Алеко Константинов участва като кандидат на опозицията. Той не е избран, но не е широко известно кои са спечелилите срещу него.

Отговорът се намира в Държавен вестник, бр.220 / 12.октомврий 1894г.
Там е публикуван списък на народните представители в VIII-то Народно събрание, избрани в изборите на 11 и 18 септември 1894г.

Избраните от Свищов са :

Гавриил Б.Ненович - търговец
Филип Маринов -търговец
Атанас Данков - Помощник кмет в гр.Свищов


Бай Ганьо прави избори

Алеко Константинов


Тоя очерк посвещавам на моя неоценим
приятел Цветан Радославов.Снимки на Цветан Радославов и Алеко Константинов- Не ми дрънкайте много-много, аз ви казвам, че трябва да изберем правителствени! - извика бай Ганьо и удари силно по масата.
- А бе как ще изберем правителствени, откъде ще изкопаем избиратели? Ами че ти бе, бай Ганьо, нали си; уж либерал - осмели се да възрази Бочоолу.
- Кой ти каза, че съм либерал! - попита строго бай Ганьо.
- Как кой ми каза? Ами че не помниш ли колко консерватори си пердашил, колко си ги псувал, как да не си либерал? Не знаеш ли - ти сам каза, - че даже на Иречека си се хвалил, че си либерал? - възразяваше Бочоолу.
- Ей че си прост! - отговаря със снизходителна усмивка бай Ганьо. - Че какво, като съм казал на Иречека, дума дупка прави ли! А бе, ахмако, че аз, един Иречек ако не метна, кого ще метна?
- Имаш право, твоя милост! Бочоолу, налягай си парцалите, недей го опява! - обади се Гочоолу. - И аз съм консерватор.
- Ами че аз на гроб камък ли съм! Аз съм пък хептен консерватор - изтърси Дочоолу, - я стани и ти бе, Бочоолу, един консерватор, че да ги пипнем онези, да не могат да мръднат.
- Добре, ама не зная управителят с кои ще бъде - отговаря Бочоолу.
- Управителят ли? С нашите, разбира се - съобщава бай Ганьо, - и околийският е с нашите. Постоянната комисия не е законна, ама кой ще му дири законност, тя е наша. Бюрото е наше. Градският съвет е наш. Кметът малко шава, ама ще му отрежем куйрука. Общинските съвети по селата не са утвърдени нарочно, разбирате ли? Ако бъдат с нас - ще ги утвърдим, ако не - на дяволите. Пак ти казвам - колкото за управителя, нямай грижа, той е наш.
- Ами хамалите? - любопитствува Бочоолу.
- И хамалите са наши, и циганите, и Данко Харсъзина е наш...
- Ами че той нали беше затворен за кражба? - учудва се Бочоолу.
- Е-хе, ти патки пасеш. Пуснахме го ний него. Нали той ни спечели хамалите. Отишъл при тях онзи ден, събрал ги, че като им скръцнал със зъби, те замръзнали по местата си, като им изръмжал: "Зъбите ви ще разкъртя, ако не изберете бай Ганя!" - и хамалите кандисали. Пазарил ги Данко по два лева на човек и срещу изборите цяла нощ ядене-пиене.
- Страшен хайдучага, брей!
- И за колко мислиш! За 50 лева. Ходил при онези да иска 100 лева, те го изпъдили, нахокали го. Ще го видиш сега в неделя - кокалите им ще смаже! - казва самодоволно бай Ганьо.
- Бочоолу, я иди повикай Гуня Адвокатина да дойде тука да ни напише едно възвание, кажи му: "Бай Ганьо те вика."
Щом Бочоолу излезе, бай Ганьо си сниши главата и с един таинствен глас се обърна към другарите си:
- Мълчете си! Това диване до самия ден на изборите ще го лъжем, че ще го направим депутат, ще напишем колкото за лице няколко бюлетини с неговото име, а другите бюлетини ще ги напишат писарите в Градския съвет и от Окръжното управление. Сега чувайте ме: министърът иска аз непременно да бъда депутат. Ти, Гочоолу, искаш ли?
- Е, че иска ми се, бай Ганьо - отговаря Гочоолу.
- Че и мен ми се иска - обажда се Дочоолу.
- А бе иска ти се тебе, ама, право да ти кажа, хептен си се омаскарил пред хората. Защо ти трябваше да излизаш толкова налице; кой кряскаше по мегданите:. "Да живей великият патриот!", "Долу гнусният тиранин!"' "На бесилката Климента", "Да живее Климент!"
- Ами че нали все заедно бяхме бе, бай Ганьо, защо си кривиш душата?
- Заедно, ама нашето излизане все шито-крито. Най-сетне, нейсе, като искаш толкова - добре, ще те избера. Туй, че селяните те мразят и чергите си им продал с твоя пусти фаисчилък...
- Колкото за туй, недей приказва, бай Ганьо, нали зная и ти каква си стока - дума предпазливо Дочоолу.
Бай Ганьо е готов да кипне, но в това време влиза Гуньо Адвокатина. Бай Ганьо му разправя като какво трябва да бъде възванието. Гуньо сяда до масата, зема перото и се задълбочава в мисли. По поръчка на бай Ганя слугата донася едно шише мастика. Гочоолу, Дочоолу и бай Ганьо пият, Гуньо пише. След половин час е готово следующето:

"ВЪЗВАНИЕ
КЪМ ИЗБИРАTЕЛИTЕ НА НАШАТА ОКОЛИЯ

Пред вид на голямата важност и значение, което предстоящите избори за народни представители имат за настоящето и бъдещето на нашето отечество, нашите граждани, на брой повече от 700 души, събрахме се днес в двора на училището в Парцал махлеси и като обсъдихме въпроса по кандидатурите на лицата за представители, останахме съгласни и единодушно решихме да препоръчаме на г. г. избирателите от нашата околия за народни представители съгражданите си:
Ганю Балкански, търговец, известен в цяла България.
Филю Гочоолу, търговец с капитал.
Танас Дочоолу, търговец с винена индустрия.
Именно същите тия лица, които и комитетът на Народната партия беше ви препоръчал с възванието си от 27 август на миналий месец.
Като обявяваме това наше единодушно решение на останалите г. г. избиратели от града и околията ни, които имат присърце доброто на Отечеството, материално подобрение на земеделеца, облекчение положението на данъкоплатеца, с една дума, интересите на нашата околия, приканваме ги да гласоподават в избора на 11-й того за горните трима наши съграждани, в които имаме пълно доверие, че те с достойнство ще представят страната ни в Народното събрание.

Г. г. Избиратели,
Представена ви е вече от няколко граждани една листа с имената на Никола Търновалията, Лулчо Докторов и Иваница Граматиков, лица не от Нашата среда, лица чужди за Нас, които нямат и не могат да имат Нашето доверие. Може би ще се явят и други, които да ви убеждават да гласувате за техни кандидати. Съветваме ви, г. г. избиратели, да не се мамите на хубавите им думи, и не се вдавайте на техните ласкания, и не вярвайте на разни пръскани от тях слухове и измислици за някакви си окръжни телеграми и прочее. Никола Търновалията е родом от гр. Търново и затова той от инат за бълхата изгаря юргана. Лулчо Докторов е цял-целеничък Задунайская Губерния, а Иваница Граматиков никой не го познава и nota bene, той е руски възпитаник, следователно предател на нашето мило Отечество.
Г. г. Избиратели,
Ний сме убедени, че горните лица, т. е. долните:
Ганю Балкански,
Филю Гочоолу,
Танас Дочоолу,
които имат пълна преданост и коленопреклонна вярност към ПРЕСТОЛА И ДИНАСТИЯТА НА НЕГОВО ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО ЛЮБИМИЙ НИ КНЯЗ ФЕРДИНАНД I-Й и които вярно ще поддържат днешното ни патриотическо правителство воглаве със сегашния президент-министър, ще спечелят вашето доверие."

- Браво бе, Гуньо - провикна се бай Ганьо, - ти си бил цял Бисмарк.
- Че ти за прост ли ме мислиш? - обажда се самодоволно Гуньо.
- Сега иди и дай това в печатницата да го напечатат с едри букви, ей таквиз!
- Ами пари?
- Няма пари, ти му кажи тъй да го напечата, ако не, кажи му, че ще речем на Градския съвет и на другите канцеларии да не си печатат книжата у него. Разбра ли? Хайде сега - командува бай Ганьо.
- Вий знаете ли - продължава бай Ганьо, - онези подали телеграма до министъра да му се оплачат, че управителят тръгнал по селата да агитира.
- Диванета! - обажда се Гочоолу.
- Ама какви! - допълня Дочоолу.
- Министра чева не е света Богородичка, да ги послуша хемен така! Отговорил им: изборите са свободни, ха-ха-ха!...
- Ха-ха-ха! - кикотят се Гочоолу и Дочоолу.
- Страшен дявол, да го вземе мътната. Свобода ли? Н€-а свобода! Ще видят те в неделя една свобода, че ще я помнят до живот. Хеле Граматиков! Той, горкия, не е виждал още наши избори. Да му излязат насреща ония ми ти влася, ония ми ти цигани с кръвясали очи, изпъкнали два пръста навън, ония пресипнали гърла, ония ми ти пояси до гуша; да му се облещят насреща, па да иде онзи глиган, Данко Харсъзина, отзаде му, па да извика само: "Дръжте го!"
- Ха-ха-ха! - кикотят се Гочоолу и Дочоолу със светнали от удоволствие очи.
- Ли-бе-ра-ли! Кос-тен-ту-ция! Нa-а, костентуция! Те все се надяват на "окръжната телеграма". Проглушили са ушите на хората с тази окръжна телеграма. Току я четат, току я сочат на света. Че се смяхме вчера с управителя в кафенето. Той, колкото за лице, накарал да напечатат тая пуста телеграма, разпратил я по кафенетата. Вчера седим с него в кафенето, гледаме онези, като си навели главите над една маса, като че овци пладнуват, четат ли, четат телеграмата, радват се, чуваме, шушнат си: "Свободни! Изборите свободни! Полицията няма да се меси!" А ний с управителя кис-кис-кис! Аз го погледвам с едно око и му казвам на смях: "Ний сме сигур!" Той като се закикоти и хоп - една мастика. Той се потупа по джеба - демек онова писмо, за свободата на изборите, смигне с око и каже: "Ний не сме сигур", и кис-кис-кис! Хоп! Друга мастика.... На-а-рязахме се богато!... Че като доде и Данко Харсъзина, че и други, и други, че като се затворихме в кафенето, че като викнах на цигуларите: ха сега! Изпокъсаха си кордите!... Мастиката му не е добра на Георгя, па и мезето калпаво; не вземе да направи краставички, ами дава кисела бамя!... Уф! Боли ме глава от вчера. Гочоолу, я налей още по една мастика.
- За махмурлук!
- Остави се, че и довечера пак трябва да се пие. От тази вечер трябва да наредим хората по кръчмите.
- Не е ли рано, бай Ганьо? - обажда се Дочоолу.
- Не е рано то, утре е събота, остава да пият 36 часа. Не е рано! Тамам! Па най-сетне няма хемен все да пият. Ще се изреждат. Едни ще пият 5-6 часа, ще си почиват, други ще почнат. Наред, наред! Като се съберат веднъж, няма да се разотиват. Там ще пият, там ще ядат, там ще спят! Разбрахте ли?
- Знаем ний, за пръв път ли правим избори! - обажда се Гочоолу.
- Ти, Гочоолу, като минеш край Арнаутина, кажи му да приготви за тази вечер 300 оки хляб и да ги прати - 100 оки в Циганската махала при Топачоолу, 100 оки в Парцал махлеси в Гоговата кръчма и 100 оки долу, при хамалите. Ти, Дочоолу, замини край тези кръчми и кажи да почнат вече да дават от тази вечер вино, ракия. Повече ракия да им дава, чу ли?
Па да им кажеш да не надписват много, че ги земват дяволите. По-онази година за нищо и никакво 2000 лева ни оскубаха, маскарите! Кажи им да си опичат ума, зере Градският съвет е наш! Замини и покрай касапите, кажи им, колкото имат мардалък, дроб, черва, кокали, нека ги съберат в един-два коша, че ще ги пратим по кръчмите да сварят на нашите по един казан чорба. Довечера управителят и околийският ще се завърнат от селата, аз ще ги зема с мене да пообиколим другите кръчми и кафенетата. Ще съберем от всичките канцеларии да пишат бюлетини; ще ги караме цяла нощ да пишат. Аз избрах хартия, таквази сивичка, жълтичка. Нашите бюлетини ще ги сгъваме като муски...
- Юч-кюшелии - пояснява Дочоолу.
- Юч-кюшелии. Па трябва да пипнем няколко техни бюлетини, да видим каква им е хартията и как ги сгъват, та да накарам писарите да напишат 1000-2000 бюлетини на тяхна хартия с наши имена.
- Страшен си дявол, бай Ганьо, изучил си ги тия пущини на пръсти! - казва с благоговение Гочоолу.
- Хубава работа! Защо съм Ганьо Балкански, ако няма да зная и този занаят. Ти, господине мой, тури ме в която щеш околия и ми кажи когото щеш да ти избера. Едно магаре тури за кандидат, и магарето ще ти избера, майка му стара! Само дай ми околийския с жандармите и ми дай 1000-2000 лева. Да ти събера аз тебе, приятелю мой, ония ми ти синковци от кол, от въже, тъй 40-50 прангаджии и да ги наредя в две-три кръчми по краищата, да им подложа по ведро на глава, па да им извикам: "Ха бакалъм! Да живее България!" Хе-е! Тука ли си, Пенке ле!... Като накървят ония ми ти изпъкнали очи, като почнат да вадят от поясите ония ми ти ножове, да ги бучат по масите, като дигнат една олелия с ония ми ти прегракнали, дрезгави гласове - страх да те побие! Па земи, че поведи през нощта тази страхотия през сред града... Опозиция ли?... Дяволът не може да ти излезе насреща! Прекарай ги край къщата на някой противник... Мале мила! Като разтворят ония ми ти гърла!... От един сахат място да ги чуеш, мравки ще запъплят под кожата ти, като на таралеж ще ти настръхнат косите!... Па свикай селските кметове и писари, па им светни с очи, па им скръцни със зъби, па им посочи тия синковци... Избиратели ли?... - И сянката им няма да видиш! Като ти кацнат от всяко село по 12 души общински съветници с кметовете барабар, като събереш чиновниците и писарите, постави по краищата жандарми да връщат другите селяни, окръжи бюрото с тия 40-50 катили, направи някоя шашарма, наблъскай в кутиите няколко снопа бюлетини и ето ти тебе магарето народен представител, ха-ха-ха!
- Ха-ха-ха - отзоваха се Гочоолу и Дочоолу, - браво бе, бай Ганьо!
- Тъй, ама само полицията не стига, трябва и бюрото да е твое - допълня Гочоолу.
- И аз тъй мисля - придружава Дочоолу. - То е сега наше, ама казвам санким... Наистина бе, бай Ганьо, я разправи, моля ти се, как скопосахте това бюро?
- Как ли? - отзовава се със самодоволна усмивка бай Ганьо. - Твърде просто! Нали избрахме окръжен съвет? Осем излязоха техни, четворица - наши. Накарахме да касират четворицата от техните, по-главните... Ама ще речете, че се дигнала гюрултия. Майната му! Додето я оправят - изборите ще свършат. Останахме четири техни и четири наши. Ама от техните оставихме само фукарите. Събрахме се да избираме постоянна комисия. Едного от техните разсилният не можа да го намери - сещате ли се?
- Ц... ц... ц...! - цъка Дочоолу. - Какъв ти Бисмарк! Бисмарк не може ти обърна чехлите!
- Чакай де, какво си видял ти още ? Па най-после само немците ли имат Бисмарк?... Нейсе: останахме, ефендим, трима техни, наши четворица, болшинство! Е, разбира се, нямаме жълто на гагата - комисията излезе цяла наша. Остави това, ами получиха се повече гласове за нашите, защото на двама от техните бяхме обещали поотделно, че ще ги изберем за член-секретари, и те, ахмаците, гласуват ли, гласуват за нашите... ха-ха-ха! Сега ходят из улиците като афионлии. Хеле единия от тях, влиятелен, дженабетина, по селата ний го зехме да агитира с нас, като му обещахме да го изберем за секретар, и той, диването, зе, че си напусна службата... Остави питомното, та гони дивото. Ахмак!... Дочоолу, я налей още по една мастика.
Бай Ганьо процеди мастиката през мустаците си, избърса се с дланта, засука "тия пущини" и продължи:
- Сега да ви кажа как се избира бюро за изборите. Това става по жребий. Председателят на съда го тегли. Тъй се казва "по жребий", ама аз мога да ти избера, когото искам. И твърде лесно: ако пуснеш билетчетата в чаша, да могат отвън да се виждат, трябва да драснеш с мастило по една чертичка на пълните билетчета; ако ли пък са в кутия, трябва да вземеш по-дълбока кутия, да не се виждат отстрана билетчетата и ще наредиш пълните от една страна, празните - от друга. След туй остава ти само да пошушнеш на председателя, че "работата му е спукана" и затова "да си отваря очите"... Извикат: Иван, Стоян, Първан! Трябва ли ти Първан? - земи пълно билетче. Не ти ли трябва Първан - земи празно билетче. Сиреч председателят тегли жребия...
- Пустия му бай Ганьо! И онези простаци намерили с кого да се борят. Тежко им - произнесе Гочоолу.
- И с тази глава да не станеш досега министър! - учудва се Дочоолу.
- Нейсе, запуши я! - дума скромно бай Ганьо. - Нали ги знаеш българите!...

На възток едва-едва се сипва зора и разсява бледна светлина във вътрешността на Гоговата кръчма в Парцал махлеси. Около трийсет отбор юнаци са натъркаляни по масите, по земята, върху столове; хъркане, като че трийсет тигъра са се сдавили, се чува от улицата и тревожи слуха на полицейския стражарин. От време на време някой от тия юнаци се повдига с полузатворени очи, прекрачва през труповете, набарва с ръце стомната и жадно гаси алкохолния огън, който спича стомаха му, гърлото, устата и напуканите устни; настъпаните от него в тъмницата мъртъвци се пробуждат и сипят псувни и клетви с пресипнали, засъхнали гърла. Смрад! Геенски смрад изпущат техните дихания и тровят и без туй отровения въздух в кръчмата, напоена от изпаренията на тази маса мрачни герои.
Гочоолу и Дочоолу са будни вече и пият кафе в Келеш Хасановото кафене. Време е вече да се разбудят спящите лагери на избирателната войска. Ето ги вече пред Гоговата кръчма. Отварят вратите и една вълна удушлив смрад ги отблъсква назад.
- Пфуу! Да ги земе дявола! - вика със задавен глас Гочоолу и си запушва носа.
- Чесън ли са яли, кой знай! - процежда с кисела гримаса Дочоолу и си запушва също носа.
През отворените врата нахлува чист въздух в кръчмата и дава възможност на не дотам чувствителната двоица да проникне вътре.
- Още ли спите бе, говеда. Ставайте скоро! - командува авторитетно Гочоолу и почва с крака да разритва пияната команда.
- Гого, дай им по една ракия да си отворят очите - допълня Дочоолу.
Гого става лениво от леглото си, Протяга се, прозява се, дръгне се по изпотените места и почва неохотно да рови между шишетата и чашите. Ракията, наляна, той поднася на непробудените юнаци.
- Ставай бе, магаре, на, плюскай! Стига се прозява като куче. Я си виж очите - като циреи изпъкнали! Хайде гълтай!
С такива любезности, подпомогнати и с енергически ритници, Гого обхожда вдървените от пиянство гости и им поднася ракия, за да ги свести. Сам-там по някой ще изръмжи в протест на Гоговите ритници, друг ще облещи насреща му свирепи, накървавени очи, а някой даже ще направи опит да рипне и хване дръжката на рибарския нож, забоден на пояса му. Тези страшни движения вливат възторг в душите на Гочоолу и Дочоолу. Те си шепнат:
- Дочоолу, я виж онзи мъжага там, в кьошето, с превързаното око, познаваш ли го?
- Как да не го познавам - Петреску, дето удави баща си в блатото! Знам го! Пази боже да му се паднеш на зъба! Видиш ли какъв е нож затъкнал! Ами ти познаваш ли оногова там, под тезгяха?
- Онзи дебелия, дето си превързва раната на крака ли?
- Не, другия, с раздраните уста.
- Не ми иде на ум... Ха, чакай, не беше ли то на Серсем Пеца копелето, дето обра черквата?
- Не е. Серсем Пециното е онова там, дето лежи до хайдук Бонча, а пък туй е на Данко Харсъзина внуче. Бай Ганьо го прати тука да следи тези хаймани да не би да ги подлъжат другите. Страшен хайдучага! Нали той открадна онази вечер един сноп от техните бюлетини.
- Браво!
- Ти знаеш ли за какво го отредихме него? Като нахълтаме около бюрото, ако би че дойдат от техните, туй хлапе ще хване Никола Търновалията за яката и ще почне да вика: "Дръжте го! Тоз попържа княза! Княза псува, дръжте го!" Тогаз Петреску и Данко Харсъзина ще грабнат Никола и ще го изхвърлят навън. Полицията ще го поемне и - в дранголника. Техните ще искат да го отърват, ний - насреща им. Ще стане сблъскване. Ще нахлуй полицията и ще ги разгони като пилци. То е наредено.
- Ами Лулча и Граматикова кой ще ги пипне?
- Че ти тях за хора ли ги смяташ? Един Топачоолу да им се облещи насреща - ще изфирясат.
Такъв разговор водят Гочоолу и Дочоолу, като наблюдават с възторг ленивото пробуждане на тези трийсет от кол, от въже събрани тъмни личности, на които днес предстои задачата да сплашат, да изгонят, да всеят ужас и трепет около изборното място и да накарат и без туй сплашеният българин да се откаже от своето едвам съзнато право да упражнява свободната си воля в управление на държавата. Такъв разговор водят Гочоолу и Дочоолу, като гледат тези трийсет страшни фигури, обезобразени, подпухнали, с изпъкнали кръвясали очи, изранени, издраскани, с широки пояси, с ножове на поясите, със свирепост на лицата, с престъпни конвулсии в движенията, гледат ги те и предвкушават сладостта на избирателната победа.
Всички наемници бяха вече на крак, когато откъм циганската махала се зачу музика... Музика! Да описвам ли тази музика, която цяла нощ се е подвизавала в кръчмата на Топачоолу, пред която самият кръчмар се е кълчил и пял: "Вангелито чевре шило, на чеврето съгрешило, я гръмни, боже, удари ме и по-скоро прибери ме." Да описвам ли на крака заспалия цигулар с цигулка, лениво опряна едва ли не на корема му ? Да ви казвам ли за кларнетиста, който или съвсем не свири, или пък като бесен ще надуе кларнето, ще надуе лицето си, ще изпъкнат жилите на шията му, ще изпъкнат кръвясалите му очи и струва ти се, че още малко напън, и една страшна епилепсия ще смае слушателите? Не, няма да ви описвам музиката, защото мисля за достатъчно да ви кажа само, че тези музиканти бяха à la бай Ганьо.
Музиката свиреше Печенежкия марш... Всред прекъсваните звукове един див, един смесен рев разцепи въздуха. Цял облак птички плашливо напуснаха дърветата и стрехите на Парцал махлеси. Ако една войска от гладни лъвове би имала насреща си войска от раздразнени тигрове и при един сигнал би се впуснали тия войски една срещу друга, ревът, който ще разкърти бойното поле, би бил подобен на дивия рев, който сега изплаши обитателите на циганската махала и Парцал махлеси. Това беше едно "ура" от наемниците, събрани от Данко Харсъзина. Ето ги, показват се откъм завоя на улицата и се изсипват на площада.
Музиката напред, зад музиката циганите и хамалите. Начело, дигнат на ръце, със засукани мустаци, с накривена шапка... кой мислите? - Сам бай ви Ганьо Балкански. Даже и при този тържествен момент бай Ганьо не се забравя: той държи ръцете в джебовете си: "Хелбетя, ще бръкне някой хайдучага - отиде кесията. Нали си знам стоката." Едно второ "ура", в състояние да събуди и мъртвите, оглуши ушите на Гоговата тайфа, която се изтърси от кръчмата на мегдана и отговори с една канонада: "Да живее бай Ганьо!"
- Добрутро, момчета - извика снизходително сияющият бай Ганьо.
Една попара от трийсет пресипнали "добро утро" се отзова на неговия поздрав.
- Кураж, момчета, силата е с нас - ободрява бай Ганьо с тона на Наполеона пред Аустерлиц. - Я чувай ти, Данково унуче, ти помниш ли какво ти казах: като видиш зор, хвани Търновалията за яката, па викай: "Княза попържа." Разбра ли?
- Знам аз - обажда се весело от строя Данковото унуче.
- А пък ти, Данко, и ти, Петреску...
- Знаем ний... с главата надолу - каза Петреску с пълно съзнание важността на задачата си.
- Браво! Ами я чувай, Петреску, аз искам от тебе още един мурафет: като се сбийте с избирателите, ти ръгни с ножа само двама-трима, колкото да ги сандърдисаш, па земи, че хвърли ножа настрана, па земи, че си съдери ризата на гърдите, па подир земи, че си раз-кървави кожата, разбра ли ? Па вземи, че си нацапай лицето с кръв, разбра ли? Па подир туй земи да викаш, че гражданите искали да те заколят, защото си викал: "Да живей княза", разбра ли?
- Разбрах, ама ще ми дадеш още пет лева за кан-парасъ.
- За пари - лесно, ти само направи, каквото ти думам - успокоява го бай Ганьо.
Изпратените на рекогносцировка от циганската махала към избирателното място разведчици Адамчо Кокошарина, Спиро Копоя и Топал Мустафа пристигнаха бързешката на площада и съобщиха на бай Ганя, че около три хиляди селяни през разни пътища пристигнали в града и хората на Търновалията им раздали бюлетини. "Околийският каза да бързате, че работата е спукана."
- Да го вземат дяволите твоя околийски! - изкрещя бай Ганьо. - За какъв бяс го назначихме началник, ако не може едни селяни да сандърдиса. Началник! Краставици! Той знае само да закача селянките. Дурак! Защо не е пратил жандарми по краищата? Наплюскал се е магарето, че забравил какво трябва да върши. Тичай скоро да му речеш да сбере конните жандарми и да ги пусне в кариер през сред града, разбра ли? През сред града, като хала да хвърчат, чу ли ? Па и ний оттука да му теглим едно "ура ", та да видим кой селянин ще ни излезе насреща. Тичай скоро!
- Гого, дай тука ракия - командува бай Ганьо. - Плюскайте, мама му стара, аз плащам. Цигуларите защо мълчат? Чàлънъз бе, ченгенелер! Надуй кларнето бе, какво ме зяпаш като говедо? Ха така! И-и-их-ха-ха!
- Данко., раздай сега на всекиго по един сноп бюлетини! Хайде сега, момчета, напред. Кураж! 

Да живее Негово Царско Височество, урааа!...
- Ураааа!...
И тръгнаха... избирателите!
Иваница Граматиков, кандидатът на опозицията, се събуди в шест часа сутринта. Облече се, пи си кафето и излезе на високата веранда пред къщата. Слънцето, едва-що изгряло, отражаваше се в купола на църквата и в обърнатите към изток прозорци. Тържествующа изглеждаше цялата природа. Всъщност природата си оставаше също тъй равнодушна, каквато си е винаги, а тържествующа бе само душата на кандидата.
Млад, образован, малко идеалист, повече мечтател, с любов в сърцето, с вяра в доброто, с надежда на бъдещето, той не беше още кален в действителността, в живота. Безгрижен до самозабравяне, непоправим оптимист, привикнал на всичко да гледа от добрата му страна, той беше доверчив до наивност, до глупост.
Няколко приятели му предложиха кандидатурата за народен представител; едно събрание от граждани прие съчувствено тая кандидатура и Граматиков помисли, че всичко е вече свършено, и плувна в мечти за предстоящата деятелност в Народното събрание.
Рукна по България мед и масло. Но някои други подробности, някои предшествующи избора приготовителни действия на неговите приятели, действия, непредвидени в избирателния закон, като че хвърляха сегиз-тогиз сянка върху неговите сладки мечти. Защо трябваше сега той да излага своята програма пред избирателите, като че не можеше и да се мине и без това. Защо трябваше да изпитва толкова неловки минути, да отговаря, да обещава съдействие за удовлетворение на нужди, интересующи може би само запитвачите. Той като че беше поверил целия свой интелект на окръжающия го щаб приятели! Те му казаха, че трябва да държи реч, и той държа реч. Те му казваха, че трябва да приеме селските кметове и да им говори любезно, и той приемаше в къщата си кметовете и писарите и им говореше тъй любезно, щото селяните си навеждаха очите и едва ли го разбираха. Те си изказваха нуждите, той държеше бележки и чистосърдечно казваше кое може да се удовлетвори, кое не за крайно неудоволствие на селяните, привикнали да им се обещават златни гори. Той трябваше да участвува в събранията на видните граждани, в които събрания се определяха и разпределяха агитаторите за селата и за градските махали. Гражданите спорят, шумят, той седи настрана и мълчи, като че това не се касае до него. Тази глупава пасивност го тревожи, той отвори уста да каже нещо, да възрази, но някой от щаба ще го хване за ръката и ще му каже с бащински покровителствен тон: "Ти мълчи, стой си настрана, ти още не разбираш тия работи." И той млъкваше покорно и се вслушваше в солидните и самоуверени разговори на почтените граждани. "Нима винаги така стават изборите - мисли той - или това може би сега почва, от новата епоха." Той побутва едного от спорещите и му шепне на ухото: "Моля ви се, винаги ли така стават изборите?" Спорещият, залисан в друг разговор, погледва го като през мъгла и му каже засмян, наставнически: "Остави сега това друг път; ти не разбираш от тия работи, стой си настрана: работата е наред."
Работата е наред! Граматиков се свикна с мисълта, че работата е наред. Дето седне, дето стане, с когото и да се срещне, търговец било, занаятчия, селянин, все туй чуваше - че работата била наред, - иде ли в кафенето, наобиколят го приятели и бързат да му съобщават сведения от града и от селата: "О, добрутро, господин Иваница, как сте? Артък сега работата е наред." "О, господин Иваница, беше! Цялата околия от джеба да ти я извадя. Гледай си кефа! Работата е вече хептен наред!" Иде ли вечер на разходка в градската градина, из всичките алеи го срещат приятели и отдалеч му правят знакове с ръце - демек беше, работата е наред...
Работата наред! Но една случка, на която той биде очевидец в навечерието на изборите, му даде да разбере, че има една разлика между изборите, начертани в избирателния закон, и изборите в действителност. Тая случка със следните думи му припомни в едно писмо един негов приятел: "Законност, ред, свобода, сполуката наша... Помниш ли, помниш ли? - Джумбуш! Помниш ли нашествието на хуните в кафенето вечерта пред изборите. Помниш ли онзи "български гражданин" с руската шапка на тила, с голите гърди, бос, със скъсани колене? Ами оногози с червените очи, по риза, гологлав, с голямата чомага в ръка ? Ами влаха вън пред вратата, който в доблестното "упоение" от патриотизъм, в дълбокото съзнание на своите свободни граждански права и длъжности, зрял, тоест узрял вече в политическа мъдрост, едвам стоеше на краката си? Помниш ли как от гърди, надути от най-благородните и човеколюбиви идеи, достойни да направят щастлив един цял мир, с език задебелял от напъна на неизразимите и възвишени мисли, които вълнуваха мозъка му, помниш ли го как декламираше за свобода и народни права, че като му извика един по-стар гражданин, който излязваше от кафенето, свободата и народните права се закачиха на гърлото му, както се закачиха и нейде в благородната душа на неговия морален съпартизанин и шеф? И тази сган, тази утайка от тинята на един див, бестиален, лишен от всяко образование и отхрана граждански слой, готова за всяка бруталност, за която аз не можех даже да помисля, че съществува в самодоволния от своята "цивилизованост" и "европейщина" наш град, тази безпринципна тълпа, водима от разнородни ней игноранти и безхарактерности, които нито начала имат, нито могат да имат; и тази сган, казвам, има своите представители в Народното събрание, а хилядите избиратели... "
И тъй, в неделя, в деня на изборите, около седем часа сутринта Граматиков стоеше на високата веранда на къщата и с лекост, с радост поимаше утринната прохлада. Избирателният закон, оживен в неговите мечти, рисуваше му последователно разните моменти на един конституционен избор. Градският часовник, като възвести половинка с два удара на камбаната, пресече сладките мечти на кандидата и му напомни., че е време да се тръгне към избирателното място. Той се облече, взе си бастончето, но спомни, че е запретено да влиза при изборите с каквото и било оръдие, остави си бастона и тръгна... Улиците почти пусти; народът беше се вече свлякъл към училищния двор. На площада пред църквата една група приятели го посрещна с дружески приветствия:
- О, господин Иваница, добрутро. Видяхме ли ги?
- Кого?
- Избирателите. Само селяни три хиляди. Раздадохме им вече бюлетини. Работата наред. Хайде сега в училището.
Завиха през една тясна крива уличка и изпъкнаха около избирателното място. Наистина, цяла маса граждани и селяни мирно и тихо бръмчаха в двора и прилежащата улица. Агитаторите сновяха между тях и полуявно, полутайно раздаваха бюлетини на новопристигналите. Сам-там се чуваха възгласи, че цели години наред не са се явявали на избор.
- Бре, дявол да го вземе, от осем години днес се явявам на избор.
- Че и аз така.
- И аз също.
Такива самопризнания се чуваха отвред.
Бюрото беше вече настанено в салона на училището. Някои избиратели, както и един от кандидатите на опозицията, се навъртаха около бюрото. Изборът почна. На Граматиков се видя странно туй обстоятелство, че в съседния с училището двор, а също и в дворовете на срещната страна на улицата пъплеха множество силно въоръжени жандарми, между които сновяха двама пристави и им шепнеха някакви инструкции. "Ами нали е запретено от избирателния закон да има въоръжена сила в съседство с избирателното място! Странно!"
Но не остана много място за учудване... Пред очите на Граматикова се почна, завъртя се, зашумя, забуча една такава хала от ужаси и насилия, щото той се вцепени, като треснат от гръмотевица. Ето какво се случи: неуспял още да се свести от странното впечатление, което му направи съседството на въоръжена сила около избирателното място - той видя, че при един от полицейските пристави дотърча Адамчо Кокошкарина и запъхтян, захлестен, пошепна му смутено нещо на ухото. Приставът повика един жандарм, каза му няколко думи и го изпрати. След минута се яви околийският началник. Адамчо му пошепна нещо. Околийският даде някакви заповеди на приставите; те се разтичаха и не мина много - из съседните къщи почнаха да изпъкват жандарми, които водеха след себе си коне. Яхнаха конете, околийският начело, с извадена шашка, изкомандува "напред!" и двадесет души конни жандарми, въоръжени до зъби, се втурнаха из тясната улица, задръстена с избиратели, втурнаха се и почнаха да разкъртват с гърдите на конете живата стена. Вик, крясък, олелия, протести, команда, шашки; лъснали на слънцето, вълни от хора забушуваха назад-напред, конете се врязаха без ред в тълпата, живата стена се цепеше да им даде място; нови вълни от задните редове нахлуваха и отблъсваха със своята маса жандармите... Но оръжието надви, поколеба се живата стена. Турците избиратели почнаха един по един да изфирясват: "Не ме лязъм бана даяк еме." Селяните почнаха да се споглеждат. Жандармите успяха да отблъснат по-голямата част от избирателите на едно значително разстояние.
Другата, съвсем малка част остана в училищния двор. Тук бяха Търновалията и Граматиков. От противоположната страна на улицата писъкът на един кларнет почна да реже въздуха, зачуха се цигулки, зачу се шум на приближающа тълпа и една дива гръмотевица разкърти околността. Ето ги: цигуларите, зад тях с молния в очите бай Ганьо Балкански, ето Гочоолу и Дочоолу, ето Петреску, внучето на Данка Харсъзина, Спиро Копоя, Топал Мустафа, ето циганите, рибарите, ето сам Данко Харсъзина...
- Да живее почитаемото правителство, ураа! - извика с тънък глас Данковото внуче.
- Ура... ра... раааа! - изрева стоустата страшна тълпа.
Тръпки побиха Граматикова. Мина му през ума 1876 година, възкръснаха пред него башибозушките орди; името на Фазлъ паша се спря на устните му.

Дивата орда от пияни изверги нахлу в двора на училището.
 Боже! Колко грубост, колко арогантност, колко тъпа свирепост в тези изпъкнали кръвясали очи, в тези бабаитски движения, в тези провокаторски погледи!... 

Бай Ганьо, съпровождан от свитата си, която грубо му отваряше път, възлезе по стълбите и се вмъкна в училищния салон, при бюрото. 
Зачу се през прозорците един шум, едно глухо ръмжене и изтласкан от нахлулата вълна, на стълбите се появи Никола Търновалията. Веднага към него се устреми като хищна птица Данковото внуче и като го сграбчи за яката, почна с пресипнал глас да си дере гърлото: "Дръжте го, той псува княза, княза попържа, дръжте го!" Петреску и Данко Харсъзина не закъсняха. Двамата като вълци го сдавиха, емнаха го на ръце и го смъкнаха по стълбата. Бай Ганьо се вмъкна в салона, взе от председателя на бюрото някаква записка, подаде я на Данковото внуче, което се промуши между тълпата, вмъкна се в съседния двор и след една минута, когато в двора нахълтаха пеши и конни жандарми, те завариха бай Ганьовата армия притисната в едно кьоше от възмутените избиратели, които бяха останали в двора. Петреску с разкървавени гърди, със зацапани с кръв ръце и лице ревеше като най-невинен младенец. Той беше сръгал вече двама-трима избиратели и овреме успя да изпълни програмата - да се разкървави, да се покачи на един куп камъни и колкото му държи глас, да викана помощ: "Убиха ме, господин началник, щяха да ме убият, аз викам да живей князът, а те ме ръгат с ножове!"
Полицията почна своята роля... "Шашки вън!"... Зазвънтяха шашките, заплющяха камшици. Зачуха се протести, заглушиха ги псувни. Полицията, спомогната от бай Ганьовата армия, задигна Никола Търновалията, задигна по-видните му другари; разфучаха се конните жандарми и изметоха двора.
И Граматиков, увлечен от течението на масата, намери се на улицата. Той беше като поразен от молния! В ушите му звънтяха думите на бай Ганя, който от върха на стълбите викаше: "И ний сме били малко-много в Европа и знаем тия пущини, изборите. Аз в Белгия съм бил... "
В ушите му звънтяха и думите на дяда Добри. Бедният дядо Добри! Изтласкан на улицата, ударен силно в главата, просълзен от болест ли, от гняв ли, от жалост ли, той току се обаждаше, горкият, с пресечен глас: "А бе, господин началник... ами че нали уж... туйнака, нали щяха да бъдат уж свободни... таквозинка... " Бедният дядо Добри!...

След няколко дена Граматиков прочете в един от столичните вестници следующата телеграма: 

"София. Министър-президенту. 

Изборите се извършиха при абсолютна тишина и порядък. Избрани: Ганьо Балкански, Фильо Гочоолу и Танас Дочоолу, всички наши. Опозиционните кандидати се провалиха позорно. Щом се появиха избирателите с музика начело, шайката им се разбяга. Целият град тържествува. Да живее Негово Царско Височество.
Ганю Балкански"

Писмото до Граматиков., за което по-горе споменахме, се свършваше с тези думи: "А народът какво ще каже, какво ще прави? Любопитен въпрос! Ти ми казваше едно време, че вярваш още в българския народ. Хайде де! Не се подигравай! В кого вярваш ти ? В това ли рабско племе, което търпи всичко това? Виж го изобразен в представителите му.
Народа, в когото ти вярваш, е роб, казвам ти, роб; робуването е за него блаженство, тиранията благодеяние, роболепието геройство, презрителното хъркане отгоре - музика! И пак този народ е клет и нещастен, трижд нещастен! Бит от съдбата, осъден да страда и да тегли за други, мъчен от неприятели, а още повече от приятели и спасители, той нямаше нито една твърда точка, на която да спре погледа си, една дръжка, на която да се ослони, той е изгубил вярата в себе си и в съдбата си и е станал тъй "практичен" и трезвен, трезвен до безчувственост. Без помощ, без съвет, съкрушен и разкъсан външно и вътрешно, ето го на, една печална, от бури разсипана останка от стари времена...
Има ли кой да го съживи, да го повлече подире си? - Идеали? - Суета, вятър!..."Угасете свещите
Алеко Константинов


Драган Цанков
Ако се види, че Цанковата кандидатура преодолей, някои наши приятели от Слатина или самото бюро може чрез угасвание свещите или взимание списъците да направи изборът да не се състои. В случай на несполука, считам вас за отговорен.” 
 
Как ви се вижда, господин редакторе, това средство с изгасвание на свещите, а? 

Не е лошо в някой случай. 
Представете си, че до вас седи например (коя ли да турим?), например soeur Clemence. Дявол да го вземе! Че то устни – устни ли са? – Корали! Че то зъбки – зъбки ли са? – Маргарит! Ами цветът на тая нежна кожица? Ами трапчинките от двете страни на устата? Ами очите, очите!... Хубаво, ама светлината пречи. И представете си в един такъв момент явява се един Стоилов и командува:
– Угасете свещите!...
(Полека лампата!)... 


Ами ако някой запали веднага свещите? 

Ами ако някой път
свещите са направени от член 91 и 93 от избирателния закон? Остави се! 

Или представете си, г-н редакторе, че г. Стоилов се намира между своите предани партизани в Белослатинската околия в деня на изборите (ама без артилерия; с артилерия и баба знай!) и се намери в същия ден там омразният за белослатинчени, врачани и раховчани Драган Цанков и в самия разгар на изборите ама да е тъмно, ако е светло, не хваща!) някой извика: 


– Угасете свещите!... Как вий мислите – кой от двамата ще усети нужда от перачка?
Д-р Константин Стоилов със съпругата си

Досещате ли се, че не всякой път туй
изгасвание на свещите е келепир! Па и избирателният закон не се шегува, ами казва, че който отнеме, строши или открадне някоя избирателна кутия, докле находящите се в нея бюлетини не са проверени, наказва се със затвор от 2—5 години и с глоба от 2000—5000 лева; същото наказание се налага и на ония, които с вик, заплашвания или бой разгонят избирателите и станат причина да не може да се извърши изборът. А пък ако е чиновник, наказанието е двойно. Дръж се!
Можете ли сега горе-долу да си представите положението на окръжния управител, комуто е дадена цитираната в началото заповед? 


Ако се види, че Цанковата кандидатура преодолей...” Как ще се види, че Цанковата кандидатура преодолява?
 Трябва да ревизираш бюлетините в ръцете на избирателите, трябва да разкъсаш неблагонадеждните бюлетини и да им раздадеш благонадеждни или ако не искат – трябва да изгониш избирателите. Но да направиш това, значи да извършиш цял ред престъпления. Ако пък пропуснеш този момент, трябва да чакаш преброяването и тогава „като се види, че Цанковата кандидатура преодолей, някои наши приятели от Слатина или самото бюро може, чрез угасвание на свещите...” Наши приятели! Ами че тези наши приятели да не са приятели и на окръжния управител! Я си представете като каква порода ще бъдат тия приятели, които са в състояние да се втурнат като бесни зверове към бюрото, да угасят свещите и с вик, с бой да разграбят, да разтрошат, да разкъсат списъци, урни, бюлетини! И може ли всякой да има работа с такива приятели? Защо да не допуснем честност, добросъвестност у един окръжен управител? – Ще допуснем ний, ами заповедта? Тази заповед свършва със скромните думици: „В случай на несполука, считам вас за отговорен.”
Какво значат тия думи? Какво значи в
случай на несполука
Моn Dieu, mon Dieu! 
В случай че не извършиш безчет гнусни престъпления, в случай че не прогониш избирателите, в случай че не им разкъсаш бюлетините, в случай че не събереш една банда отчаяни мерзавци и не им дадеш carte blanche да извършат безнаказано най-безчеловечните насилия, в случай че и тези разбойници чрез изгасвание свещите, чрез взимание списъците чрез трошение на урни, чрез трошение на глави не успеят да погазят, да потъпчат, да размачкат святата народна воля, то... считам вас за отговорен! Сиреч, аз ще те изхвърля като парцал на улицата, да се скиташ немил-недраг... А че ти си заслужил нещо на туй пусто отечество, а че ти, твоята жена, твоите рожби остават без... без хляб...
Полека... лампата!
И таз добра! Аз уж почнах да пиша весел фейлетон, па то какво излезе.
Благодарение на това, че тук прекъснах писанието, взех в ръка в. „Мир” от 26 януари 1895 г., бр. 53, почнах да чета уводната статия и... се изсмях с глас. Ето какво прочетох: 


„Когато една партия (например консервативната) се намира на едно място в меншество (я на едно място, я из цяла България), тя е наклонна да си послужи с всичките възможни средства, за да попречи на успеха на болшинството. Случат ли се избори, нейната програма е отнапред определена и няма нужда да се разисква (какво ще се разисква, когато артилерията е готова зинала). Тая програма се състои вследующето:


 1) да се спечелят избирателите чрез разни простени и непростени маневри (например да се свикат такива от други избирателни околии, както в Търново);
 2) да се препятствува на болшинството да гласоподава, чрез заплашвания (с пехота, кавалерия, па може и с артилерия, с една дума, чрез „морално влияние”, както в Бяла Слатина);
 3) ако тия средства не сполучат, да се развали изборът насила (или с други думи: „Ако се види, че Цанковата кандидатура преодолей някои наши приятели от Слатина или самото бюро може чрез угасвание на свещите или взимание списъците да направи изборът да не се състои)

4) ако и това не се сполучи, да се направят протести, за да се сполучи в Събранието касиранието му. (Както сега в Разград.)
Ето кое се нарича самопризнание! 

 
София. 28 януари 1895 г. 
 
Един от Клуба
наморалното влияние
Р. S. Господин редакторе, вий видяхте какво значи самопризнание, сега да ви кажа какво значи характеристика: аз държа бас, че вий не знаете какъв номер носи указът, с който се назначи днешният президент-министър. Не знаете, нали? Видяхте ли! Указът, с който се назначи днешният президент-министър, носи № 13, зловещото демонско число 13!
Ето това е характеристично!

Последната реч на Алеко - пред гражданството на Пещера, 11 май 1897г. :
Христо Пунев цитира по памет прощалната реч на госта:

“ Хилядното гражданство се обърнана слух. Алеко вдигна ръка и бавно заговори:

“Пещерски граждани, приятели, ученици и учители.
Неизказуемо съм благодарен за вашето сърдечно гостоприемство.
Искам да не сезабравяме. 

Да се изповядам: аз никога не ще ви забравя. 
Да знаете, наскоро пак ще съм междувас.

Ученици и ученички, слушайте наставниците си и родителите си.
Учете се, учете се, за да станете утрешни добри граждани на хубавата ни земя.

България, утрешна България е във вашите ръце.“
Паметникът на лобното място на Алеко Константинов с надписа :„Пътниче, предай на грядущето поколение, че тук е паднал убит от наемни убийци, поета-писател Алеко Константинов, на 11 май 1897 г.” 
  

При гроба на убития другар

Пенчо Славейков
(За убийството на Алеко Константинов)


Венци ще кичат твоя тъмен гроб
и не един с въздишка ще си спомни
другаря в цветни младини загинал —
и не един ще прокълне ръката,
що покоси живота на поета.

Той бе един от малкото, призвани
това, което иде, да възпеят,
един от тез малцина, що милеят
за труженика благ, не видял ден,
в беди не свикнал още да се брани —
при светлина за тъмна чест роден.

Ту весели, ту скръбно вдъхновени
слова за обич и за злоба честна —
с тях съвестта на гузните той стресна.
Но той изкупна жертва бе избран!
Разбит лежи съсъда драгоценни,
на земний прах елея свят разлян.

Венци ще кичат твоя тъмен гроб.
И не един с въздишка ще си спомни
другаря в цветни младини загинал —
и не един ще прокълне ръката,
що покоси живота на поета.

Гробът на Алеко Константинов


Възпоменателното честване на Алеко Константинов
през 1937г.
Спомените на Георги Кьосеиванов за последния ден от живота на бележития писател.

Лъчезар Тошев
в. Свищовски бряг, 08.03.2013г.

По повод 150-тата годишнина от рождението на бележития свищовлия Алеко Константинов е интересно да видим как е почитан той в по-ранни периоди. През 1937г. България е отбелязала с възпоменателни чествания 40-тата годишнина от трагичната смърт на писателя Алеко Константинов убит от злодейска ръка на връщане от гр.Пещера.

„Вестник на вестниците” в броя си от 24 май 1937г. предава спомените на Георги Кьосеиванов – тогава Министър-Председател на Царство България, за срещата му с Алеко Константинов в гр.Пещера, в последния ден от живота му.

Бях 12-13 годишен ученик. В нашия град Пещера, бяха дошли зет ми – Михаил Такев и Алеко. Гостуваха у дома. 
През всичкото време Алеко правеше впечатление със своята искрена веселост.
Лично у мен той остави неотразимо впечатление и аз – толкова години вече, нося свеж спомен от неговото пребиваване у нас – моята първа и последна среща с Алеко.
Защото още същата вечер, когато напусна нашия град, той бе убит!”

По повод възпоменателното събитие, в София на 23 май 1937г. от 10:30ч. е било отслужена панихида на гроба на писателя, а от 11 часа в киносалона на дружество „Славянска беседа”, на което той е бил подпредседател се е провело „поменно утро”. 

При откриването е участвал хор „Кавал” със своя програма, след което за живота и делото на Алеко е говорил Ст.Н. Коледаров. 

Почитта си към паметта на писателя са изразили представителят на Свищовската дружба в София Б. Милинтиев, на българския туристически съюз – Божинов и на читалище „Алеко Константинов” в кв.Подуене –д-р Найденов. 
Артистите от Народния театър Олга Кирчева Асен Камбуров и Д.Пешев прочели откъси от произведения на Алеко Константинов.

В Свищов, също на 23 май в къщата-музей на писателя се е отслужила панихида за него и за дарителят на Академията Д.А.Ценов, за дарителят за построяването на Търговската гимназия Димитър Хадживасилев и др. 

На панихидата присъствал Министърът на търговията Д. Бъров, всички официални лица от града и много граждани.

След панихидата се произнесли речи за делото на писателя и на свищовските дарители.
Пак на същата дата в Пазарджик се освещава тържествено паметник на Алеко Константинов и се е отслужила панихида, на която присъствал Министърът на вътрешните работи Красновски, официалните лица от града, голяма група туристи и много граждани. 
При откриването говорил и председателят на туристическия съюз. 
След обед присъстващите на тържеството заминали за с.Радилово, за да се поклонят на паметника на лобното място на писателя, където били положени венци.


Изглед към Калето от родната къща на Алеко Константинов...Безлюдно полска равнина-
Румъния безстрастно гледа.
И Дунав,ласкаво унесен,
по своя недогонен блян,
от волност и тъга пиян,
разлива дивната си песен.

На тоя хъм, де тихо гали
и най-размирната печал,
Алеко някога мечтал е,
Божинов също е мечтал.

Те слушали са запленени
от тоя безучастен кът-
сред запустение Градът
по златно минало да стене.

Но някой, глух за плач и смях,
че там след време ще застава
да помечтае сам за тях-
нима те знаеха тогава?

Николай Лилиев 

 
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
Михаил Арнаудов
I. Личността
Свищов; семейство. - Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов.
Обществена и семейна среда добиват дотолкова значение за личността, доколкото от съгражданите си Алеко усвоява някакво чувство на културно превъзходство, а от баща си наследява своя патрициански нрав и склонността си към ирония.
Градът се слави в началото на XIX век като важен търговски и просветен център. Той е най-оживеното пристанище на Дунава и служи като връзка между Запад и вътрешността на източна България, при вноса на стоки или износа на храни и други сурови продукти; тук се подвизават най-добрите учители на времето, Емануил Васкидович, другар на Неофит Бозвели, и Христаки Павлович, при когото учат Д. Цанков, П. Р. Славейков и др.Бащата на Алеко, Иваница Хаджи Константинов, е един от заможните търговци, известен като твърде образован и твърде духовит човек. Пенчо Славейков, комуто дължим единствения по-пълен биографски очерк за Алеко, има може би право, като извежда хумора в "невероятните разкази" за Бай Ганьо от таланта на бащата да описва увлекателно и с комични подробности скитанията на наши прости българи по Европа.
Майката на писателя, омъжена на 14 години, и почти три пъти по-млада от съпруга си, дава мекия тон, сърдечността и свенливостта в характера на сина. Тиранизирана от мъжа си, суров деспот вкъщи и голям ревнивец, тя умира твърде рано, за да премине като сън в спомените на нежното дете.
Малкият Алеко ще бъде възпитан с грижи и с приказки от леля си. И още твърде рано той ще изненадва близките си с умението да подлавя смешното у хората и да го разказва пред по-възрастните. "Той разсмиваше тогава тесния кръг роднини, за да се подготви, види се, да разсмее после цял един народ и да го накара да се вгледа в себе си, в своите пороци и недостатъци", бележи близкият другар и роднина на Алеко, радикал-демократът Найчо Цанов, който е имал възможност да наблюдава бъдещия писател при едно гостуване на семейството му във Видин.
Твърде характерно за педагожките схващания на Алековия баща е, гдето той не оставя сина си да се учи заедно с другите деца в основното училище, а му наема частни домашни учители; и това, гдето после го изпраща да следва в класно училище вън от Свищов.
"Честолюбивият баща - пише Славейков,... види се по психологията на оная епоха, ще е смятал, че синът на Иваница х. Константинов ще си е по-наместо да се учи в друг град, отколкото да другарува и да се варгаля с разни гуреливи свищовлийчета от Долна махала, на които и сам Алеко, до край живот, гледаше някак пренебрежително.
Покрай другите характерни черти, чедото беше наследило от баща си известен чорбаджийски поглед към хората, което обаче никак не накърняваше демократическите му чувства.
Изобщо, по наследство бяха присадени у Алеко най-вече черти от характера на бащата, макар че и майчината благост и нега да бяха му тъй също дълбоко привити".
Алеко не трябва да дружи с прости деца, на които бащата-аристократ гледа отвисоко, и образованието си синът ще довършва в прочутото тогава Габровско училище.
Така възпитанието на Алеко взима насока към отчужденост от своите и независимост в живота. Но след три години отсъствие (1874-1877) Алеко се връща в дома си поради Руско-турската война - и през време на окупацията става писар в канцеларията на свищовския губернатор.
Тук той се е научил вече да пуши - и тютюнът му става страст за през цял живот - както и да пише стихове, по примера на Никола Живков, автор на "Шуми Марица" и бъдещ министър на просветата в кабинета на Стамболов.

02 октомври 2014

МЕТОДИ АНДРЕЕВ ПРЕД В.ЛЕЧИТЕЛ


Методи АНДРЕЕВ: 

Когато отвратените не гласуват, управляват отвратителните!В.Лечител, Брой: 40, 2 октомври 2014г.
http://www.lechitel.bg/newspaper.php?s=11&b=456

Методи Андреев е кандидат за народен представител, водещ листата на ПП ГЕРБ за Пловдив-област. Роден е на 26 септември 1959 година в град Перущица. По образование е строителен инженер. В момента Андреев е преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Той е председател на Комисията по досиетата 2001-2002 г. и депутат от листата на ОДС в 38-ото Народно събрание (1997-2001 г.).

Знам, че някои Ви упрекват, че сте кандидат от листата на ГЕРБ, а не на Реформаторския блок. Но аз съм абсолютно съгласна с проф. Михаил Константинов, който писа, че такива хора като Вас, доказани и честни, трябва да влязат в политиката!

– Не може да се каже, че аз съм предал синята идея, защото за онова време, което беше в началото на прехода, на преден план не беше партията, а желанието за справедливост. Когато дойдохме на власт, нещата станаха много партийни. Справедливостта мина на втори ред. Ние започнахме да предаваме синята идея в момента, в който дойдохме на власт – и то не по отношение на нашата външна политика. Тя безспорно беше правилна и направихме всичко, което е нужно, за да попадне България в ЕС и НАТО.
Не аз съм предал синята идея, ГЕРБ дойдоха при мен. През първия им мандат аз съм бил критик на тази партия – винаги съм казвал, че ГЕРБ не е управлявал най-добре като дясна партия, особено по отношение на средния и дребния бизнес. Те ме поканиха, за да бъда полезен с нещо на политиката и тяхното обединение. Освен това не бях поканен да стана член на партията, а да бъда такъв, какъвто съм. Аз съм човек, който толкова години съм бил с ясни идеи и продължавам да бъда. И пред тях съм поставил условието – че ще продължавам да бъда себе си. Реформаторският блок сега не покани нито мен, нито Лъчезар Тошев – а това е един изключително качествен човек. Нито Иван Николаев Иванов. 

Съжалявам, че Лъчезар Тошев също не е поканен от ГЕРБ, защото за мен той е един от най-продуктивните български политици, особено в сферата за търсене на справедливо решение на проблема с комунизма и за възпоменание на жертвите от този режим както у нас, така и в Европа. 

Никой от народните представители не е направил повече от г-н Тошев. С него неведнъж сме говорили за някои инициативи, които са в духа на тази политика. Няколко пъти вкарва закона за отпадане давността за престъпленията на комунистическия режим. Тогава ГЕРБ обаче не са имали политическа воля да го прокарат, но в последното Народно събрание самите те го внесоха! Мога да ви кажа един любопитен факт. Когато ОДС беше на власт (1997-2001 г.), а това е най-силното дясно управление през тези 25 години, Лъчезар Тошев се занимаваше много с т.нар. задгранични дружества и задаваше от парламентарната трибуна актуални въпроси и питания на своето собствено правителство като че ли беше депутат от опозицията и... получаваше отговори, също като че ли е депутат от опозицията. А това е един сериозен показател. 

Чак в следващото Народно събрание се разбра, че е запазен регистърът на задграничните дружества, който беше разсекретен след нова серия въпроси и по-специално след питането Тошев -Нихризов и приетото решение на Народното събрание по този въпрос през 2004 г. В този регистър имаше над 300 имена на такива дружества, създадени с държавни средства, но регистрирани като частни в чужди държави. Но от разсекретяването нищо не последва! Дори регистърът беше изпратен в архив от правителството на Станишев.

Ще внесете ли в новия Парламент закона за отпадане давността за престъпленията на комунистическия режим? Дали ще Ви подкрепят?

– Веднъж ГЕРБ предприеха подобни стъпки в последното Народно събрание, но БСП напускаше залата. Когато това предложение влезе в комисията, ДПС гласува „за“ и въпросното предложение за Наказателния кодекс мина. 

След това спря да се движи като закон в Парламента. И чак когато нещата станаха ясни, че отиват към избори, ГЕРБ вкара закона официално в Народното събрание. И тогава започна да се случва следната ситуация. Първият момент беше, че БСП заявиха – ако вие не го вкарате, ние няма да вкараме закона за МВР. След като ГЕРБ казаха – не вкарвайте закона за МВР, защото не е редно този закон да бъде избиран от толкова неавторитетен Парламент, те го изтеглиха. Но на следващия ден отново беше вкаран законът за МВР и така започна играта... Когато ГЕРБ го вкара в Парламента, БСП напуска залата. ДПС гледа горе-долу колко са депутатите от ГЕРБ и ако има пълно мнозинство, ДПС гласува „въздържали се“, т.е. законът не влиза. 

Другото, което е много характерно, е фактът, че, когато този закон беше вкарван в Парламента, нито веднъж човек от ДПС не излезе да изкаже мнение по въпросния нормативен документ. В законопроекта на Лъчезар Тошев има един много важен текст. Всъщност чрез него пада давността и върху престъплението, наречено „възродителен процес“. Ами тогава, след като вие, изразители на желанията и волята на вашите избиратели, сте поели пред тях ангажимент, че ще защитавате техните права, вие не искате тази справедливост да се случи. Т.е. вие нямате никакво място в политиката, вие сте се изчерпали като политици. Политиката вече е бизнес, далавера и бизнес кръгове. Стана пределно ясно, че ДПС не желае един такъв закон. До края на тази година е срокът, в който отпада абсолютната давност. Т.е. ако към 1 януари 2015 г. такъв закон не е обнародван, нещата приключват. 

Второ, от ГЕРБ имам пълната подкрепа, че законът за отпадане давността за престъпленията на комунистическия режим ще бъде вкаран още в самото начало, за да може да мине за гласуване до споменатата по-горе дата. Той е закон-символ. Може да не свърши кой знае каква работа. Редно е да няма давност, защото престъпният строй и неговите престъпления нямат давност, както е при нацизма. Някой ще каже, че това е архаичен закон, който не върши никаква работа. Не е така, защото ще формира обществено съзнание, чувство за справедливост. Може да не се осъди някой от убийците на българския народ, защото Господ ги е прибрал, но тяхното дело е осъдено и за него няма давност. 

Смятам, че този закон трябва да бъде за престъпленията на комунизма без крайна дата, защото след 10 ноември комунизмът като политическа система остана като манталитет. И след тази дата ние се нагледахме – източваха се банки, появиха се кредитни милионери, появиха се контрабандисти, които прекарваха акцизни стоки, наркотици, оръжие, имаше търговия с ембаргови стоки, т.е. всички канали, през които изтичаше националният капитал, бяха активирани. 

Олигархията, която беше създадена в България, всъщност е продължение на властта на комунистите, която превърнаха в политическа. Затова не трябва има давност и за този вид престъпления.

Какво друго възнамерявате да свършите като депутат в новото Народно събрание?

– Има и други неща, които смятам, че е редно да се случат в политиката. Все пак това зависи от мнозинството. На мен много ми се иска да има мнозинство между ГЕРБ и Реформаторския блок, защото това са партиите от формата Европейска народна партия. И се надявам, че това ще се случи, защото едва тогава може да помислим и за лустрационен закон. 

Хората от последните протести искаха лустрация. Проблемът е, че ГЕРБ, от една страна, подкрепя политиката спрямо разкриване архивите на бившата Държавна сигурност. От друга страна, не иска да оттегли своите хора, бивши членове на ДС, от кандидат-депутатските листи. При поддържане на такава политика трябва да бъдем малко по-критични по отношение на разкриването на такива кадри.
Така или иначе, българската десница разполага с ГЕРБ, като най-голяма партия, и Реформаторския блок. Друго нямаме в момента на терен. Останалите са БСП, ДПС, България без цензура, Атака, АБВ и т.н. Поне пет формации, които могат да се коалират срещу две. Мисълта ми е следната – законът за лустрацията, ако имат съответното мнозинство, едва ли ще бъде наречен точно по този начин. Всъщност лустрацията трябваше да се извърши по времето на СДС. Тогава Петър Стоянов беше против нея. И сега е против! Тогава имаше едно много драматично заседание на цялата група на ОДС в пленарна зала. Марио Тагарински, като министър на държавната администрация, трябваше да предложи законодателни решения, които да ограничат достъпа до държавната администрация на хора, свързани с бившото ДС, или от висшия апарат на БКП. Тогава пък Петър Стоянов каза нещо, което е много цинично – няма нужда от лустриране, защото тези хора сега ще станат собственици, ще станат богати, дясно ориентирани и ще ни подкрепят. Къде остават моралът и справедливостта? Ние видяхме колко хора останаха в демокрацията. Законът за лустрацията трябваше тогава да се прокара. Имахме и съответната позиция в Конституционния съд (КС). Ако политическото ръководство на СДС беше проявявало единна воля, аз съм убеден, че решението на КС щеше да бъде много по-различно. Но това е минало... Сега според мен лустрация трябва да има и да се разшири действието й. Защото активното лустриране само на офицерите от Държавна сигурност и техните агенти не е достатъчно. Всъщност най-големите играчи отдавна не са в държавната администрация. Те са собственици на компании, хора, които зад кадър управляват политиката.
Моята идея е законът за лустрацията да се раздели на две части. Едната - да ограничи прекия достъп до администрацията на хора, свързани с бившите специални служби. Но и на хора, които не са били перфектни собственици на фирми или бизнесмени. Има един закон, който всъщност е лустрационен по своята същност. Той действа от 2003 година. Това е Законът за защита на класифицираната информация. Там има въпросник, който винаги трябва да бъде попълван от всяко лице, решило да заеме държавен пост с достъп до класифицирана информация. Мога да кажа, че в ¾ от позициите в администрацията се изисква да имаш достъп до класифицирана информация. Ако след попълването на тези въпроси, комисията прецени, че не може да имаш такъв достъп, не може да заемеш и съответния пост. Това не е ли лустрация? 

Проблемът е, че този закон много пъти е използван за политическо разправяне с определени хора. Идеята ни сега е да се допишат няколко въпроса, които да не позволяват подобни действия.

А как може да се извърши лустрация спрямо олигарсите, управляващи в сянка?

– Затова трябва да прокараме закон за т.нар. „платинен“ регистър на българските фирми. Виждаме какво става с една банка, четвъртата по големина, която не е успяла да защити интересите на своите вложители, защото кухи фирми на нейния собственик, пък и на разни политици, са източвали парите на хората. Според мен трябва да се направи такъв „платинен“ регистър. В него не могат да влизат фирми, в които има лица офицери или агенти на Държавна сигурност, фирми, които не са плащали редовно заплатите на служителите си, участвали са в източване на европейски програми или са получавали обществени поръчки и не са изпълнявали своите задължения впоследствие – те са типични за олигархичните кръгове. Ако не попаднат в този „платинен” регистър, няма да могат да участват и в обществени поръчки от държавата и общините. Второ, няма да могат да кандидатстват за европейски пари, защото през цялото време са били на ръба на закона или са го нарушавали – не са сигурни партньори на държавата и на ЕС.
От друга страна, когато в една банка дойде фирма, която не е от „платинения“ регистър, би трябвало много внимателно да бъде разгледана. Ако се отпусне кредит, да е с доста по-високи лихви. И обратно – ако е от „платинения“ регистър, да им се предложат доста по-ниски лихви. Това има и дисциплиниращ ефект, защото фирмите ще се научат да спазват българското законодателство. Но за това се иска огромна политическа воля. Подобни действия са лустрация срещу корупцията. Няма да останат хора като Валентин Моллов – агент на Държавна сигурност, човекът, източил две банки, направил далаверата с петнайсетте милиона с вагоните от Транспортното министерство. И този човек, аз съм напълно убеден, че ползва кредити от български банки. Сега всеки гледа на бизнеса като на далавера. И най-жалкото е, че това стана и по време на синята идея. Затова, ако трябва да се върна в началото на интервюто, аз не приемам твърдението, че съм предал синята идея. СДС предаде нас, хора като мен, Лъчезар Тошев, Иван Н. Иванов. Това е истината. 

Ще инициирате ли и други закони като народен представител?
– Понеже представлявам земеделски район, а и аз самият имам 15 декара лозя, смятам, че е редно и е крайно време след толкова много мъки на хората, получили собствеността си, държавата да се отнесе с необходимото разбиране. А именно, че селскостопанските земи са частна собственост, каквито са апартаментите и автомобилите, т.е. неприкосновени и свещени.
Закон за опазване на селскостопанските земи вече 25 години няма. Защо го няма? 
Аз имам обяснение. Когато един човек получи земята си, той с ентусиазъм започва да работи. Първата година обаче минават едни негови „помагачи“ – обират продукцията му. Той си казва: „Айде, тази година, как да е, ще се оправя.“ Но другата година се повтаря пак същото нещо. Той вече не може да разчита на тази земя, в която влага труд и средства през цялата година. Продукцията, която той е произвел, не може да обере, когато е узряла. Стопанинът трябва да я обере, преди другите да са му „помогнали“. На полето не може да оставиш нищо, защото там се краде. Вследствие на това много от земеделците вдигнаха ръце и казаха – не ми трябва тази земя. При това положение едри земевладелци идват и я купуват на ниски цени. Целта е земята да няма стойност, защото една собственост е стойностна, когато от нея има печалба. Това е причината да смятам, че е крайно наложително да се предложи и гласува закон за опазване на селскостопанските земи. Решението е едно-единствено, но без такса за опазване няма как да стане, както има и такса за сметосъбиране.
Този закон трябва да бъде съчетан с друг закон – там, където има собственост или се упражнява стопанска дейност, закон да защитава действията на собственика. Това беше предложено, но отхвърлено. А така би се регламентирала и дребната битова собственост. Хората са казали: „Страх лозе пази.“ Дали сега ще бъде приет е деликатен въпрос, защото ще скочат най-различни организации за защита правата на човека. В България по принцип се защитават правата на крадците. 

Разбира се, не мога да не коментирам и още нещо. В моя край, Перущица, а и в цяла България, има много лозари. У нас имаш право да гледаш грозде, да правиш вино, но нямаш право да търгуваш с него. Защо е така? Има един закон, който ти казва, че за да продаваш вино, трябва да имаш митнически склад. Само че виното е акцизна стока с нулев акциз, т.е. от моето производство на вино в държавата ще влезе нула акциз. Тогава защо е необходимо на един малък винар, който има 10-15 декара лозя и прави 4-5 тона вино, да му е нужен митнически склад? Той е задължителен за фирми, които произвеждат концентриран алкохол. Другото изискване е да имаш дебитомер, който мери акцизни стоки. Това също е абсурдно, защото се защитават интересите на скрития монопол. Държавата не прави разлика между промишлено производство на вино и бутиково, което е по-скоро туристическа атракция. В 41-вото Народно събрание, когато се гласуваше Законът за туризма, беше пропуснат виненият туризъм като вид атракция. С помощта на народните представители Иван Иванов и Михаил Михайлов успяхме да го вкараме и беше приет. И след това в туристическите обекти се появи един нов обект – винарна изба. Не винарска! Сега това е стъпката, върху която имам желание да намеря опора. Винарната изба е туристически обект, няма нужда от складове, следователно тя трябва да има съвсем друг ред за регистрация. За мен нещата в нашата страна са направени така, че да се храни една огромна администрация, а всъщност процедурата трябва да е простичка. Тогава хора, които имат малки лозя, могат спокойно да напишат на къщата си „Винарна“. Само така може да се защити интересът на тези хора.
Също - на кого бяха нужни касови апарати за малките търговци. Например в Турция има едно изискване – да не нарушаваш закона, да не пречиш на хората и да си имаш патент. Все прости неща. В условия на криза държавата трябва да освобождава хората, които са амбициозни, креативни, които могат да развиват някакъв дребен бизнес, от бюрокрацията. Аз лично смятам да работя в тази посока. 

С Лъчезар Тошев имаме идея и за изграждане на
Институт за национална памет. Той вече го е внасял, но не беше приет. Всички бивши комунистически държави го имат. Това не е просто някаква отвлечена идея, а оня архив, в който отиват всички декласифицирани от държавата документи, включително и архивът от Държавна сигурност. Там вече има хора историци, които разглеждат даден документ и абсолютно обективно казват – той няма значение към националната памет и история и може да бъде унищожен, но за друг, че е важен, проучват и публикуват тази информация, организират конференции и изложби на съответните теми. Нашата държава е единствената, която не е направила нищо в тази посока.

Имате ли послание, което бихте искали да отправите към хората от страниците на в. „Лечител“?

– Когато отвратените не гласуват, управляват отвратителните!


Интервюто взе
Светла ЛЕФТЕРОВА