20 април 2007

ПОВИШАВАНЕТО НА АКЦИЗА НА ДИЗЕЛА Е НЕПРИЕМЛИВО

Лъчезар Тошев

Предложението на комисаря Ласло Ковач (социалист от Унгария) за повишаване на акциза на дизеловото гориво вече има реакции в Европейския парламент. В момента минималният акциз на дизеловото гориво в ЕС е 302 евро на 1000 литра.
За България, поради договорен преходен период той е 274 евро. Предложението на Ласло Ковач е за акциз от 380 евро. За нас това би означавало увеличение с почти 40% на акциза и увеличение с повече от 20 ст.на литър на крайната цена. Мотивът за предложението на Ковач е необходимостта от борба с промените в климата и съответно намаляване на емисиите от въглероден двуокис и други газове предизвикващи т.нар. парников ефект.
В случая този мотив не е защитен убедително. Увеличението на цените няма да намали използването на това гориво. Не е ясно какво алтернативно гориво се предлага да се използва? Нима повишаването на цената ще означава спиране на камионите? Ще спре ли транспорта? Очевидно - не! Единствено, което това предложение би донесло, е обедняване на населението. Защото повишаването на цената на масово използваното гориво ще се калкулира в цените на всички стоки и услуги. За българския народ, който и без друго е най-бедният в ЕС, това би означавало допълнително обедняване.
Tова е второ предложение за повишаване на акцизите. Наскоро започна дискусията за повишаване на акциза на алкохола с 31%. Депутатите от СДС в Европейския парламент- организираха акция срещу предложението. Предстои гласуване в пленарната зала и становище на Съвета на ЕС.

Добре е, да се отбележи, че по принцип социалистите са тези, които подкрепят високи данъци и такси в т.ч. акцизи, докато десницата е за ниски.

И в този случай битката между леви и десни е важна за българския гражданин, защото се отразява директно върху стандарта му на живот.

Ако спечели десницата - дизеловото гориво в България ще е по-евтино.

На 25 януари 2005г. внесох в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа проект за резолюция (Док.10425), в който предложих и други начини за борба с промените в климата - залесяване, почистване на световния океан и пр., които да дадат възможност на природата да акумулира въглеродния двуокис от атмосферата.

Този метод допълва успешно подхода за ограничаване на емисиите.

Проектът бе одобрен от комисия, макар и след прекратяването на моя парламентарен мандат и ще бъде окончателно приет от ПАСЕ през май т.г. на заседание в Белград.
Самата дискусия намери отражение и във взетото наскоро решение на Европейския съвет, за отделяне на 1 трилион евро за борба с промените на климата.
С тази немалка сума, освен редуцирането на емисии, ще бъдат финансирани и проекти за акумулиране на въглеродния двуокис от атмосферата.
Метод, който не води до обедняване на населението, какъвто би бил със сигурност ефектът от предложението за увеличаване на акцизите.