10 януари 2013

Проект за решение на Народното събрание относно изграждане на паметник на жертвите от земетресението в град Свищов на 4 март 1977г.                                                                                               ДО
                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
                   ХLI НАРОДНО СЪБРАНИЕ
                   Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,


На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и   чл.78 ал.1 от ПОДНС внасям проект за решение на Народното събрание относно изграждане на паметник на жертвите от земетресението в град Свищов на 4 март 1977г.

Моля проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.София, 10.01.2013 г.                       Вносител:

                                                          Лъчезар Тошев
                                                          народен представител

       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО  НАРОДНО СЪБРАНИЕ

                   Проект!

РЕШЕНИЕ

Относно: изграждане на паметник на жертвите
                при земетресението в град Свищов на 4 март 1977г.


Народното Събрание на основание Чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и на Чл. 78 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, 
                                          РЕШИ :
1.     Да бъде изграден паметник на загиналите в град Свищов от
     земетресението на 4 март 1977г., на пространството пред
     сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и
      туризма, на бул.Георги С. Раковски в София.

2.      На паметника да бъде гравиран следния текст :
„В памет на жертвите в град Свищов от земетресението на 4 март 1977г.” и  изписване на техните имена.

3.     Изпълнението на настоящето решение се възлага на
     Министъра на културата, Министъра на икономиката,
    енергетиката и туризма, Министъра на финансите и Кмета на
    Столичната Община.

София,  10.01.2013 г.                                         Вносител:

                                                                       Лъчезар Тошев
                                                                       народен представител

                            МОТИВИ

В дебатите за изграждане или неизграждане на ядрена електроцентрала на площадката между гр. Белене и гр. Свищов очевидно се подценява сеизмичната опасност в този регион.

Настоящето предложение цели да припомни на тези, които знаят, и да информира тези, които не знаят, че на 4 март 1977г. в огнището с епицентър – планината Вранча в Румъния стана земетресение, което нанесе сериозни щети и разрушения не само в Румъния, но и в България, и стана причина за огромен брой човешки жертви.

Тяхната памет трябва да бъде почитана и за да се помнят страшните последици, които може да предизвика такова земетресение.

В своята книга „Тайните на релефа в България” (изд.Народна просвета, София, 1988г.) на стр.138 проф. Диню Канев пише :
„ Според тектониците в Свищов изобщо не се очакваше разрушително земетресение, защото в здравата мизийска плоча, няма условия за такова земетресение. Но ето, че теорията беше опровергана. (…) Земетресението от 4 март 1977г. беше усетено в гр.Русе от 5-та степен, а на пристанището Русе-запад то се прояви в 9-та степен (по скалата на Медведев – Шпонхойер - Карник –б.м.) Пристанищният кей беше разломен.Тези разрушения са типични за земетресения от 9-та степен по дванадесетстепенната скала. Същото явление беше наблюдавано в пристанище – Свищов – в района на комбинат „Свилоза” не бяха издържали стоманено бетонни конструкции. (…) ”.
Комбинат „Свилоза”се намира в съвсем непосредствена близост с площадката, на която имаше предложения за изграждане на АЕЦ.

Същият автор на стр. 98 от книгата си пише : „Известно е, че по линията Свищов-Сухиндол се намират редица базалтови могили, а някои от тях са в границите на Долноосъмските височини. Самият факт, че базалтовите лави покриват долно-плейстоценските наслаги, дава основание да се приеме, че базалтовият вулканизъм в Дунавската равнина се проявил по субмеридионален разлом в края на плиоцена и в началото на плейстоцена. „

Този текст е писан преди началото на споровете за сеизмичността на региона, при които някои съвсем некоректно стигнаха дори  до отричане на очевидно съществуващия разлом, белязан както с базалтов вулканизъм, така и с горещи минерални води (при Свищов, Овча могила, Вонеща вода и др.).
Някога беше отхвърляна възможността за голямо разрушително земетресение при Свищов. При положение, че предишното такова е било през 1940г. и много от хората там си го спомняха, а огнището във Вранча предизвиква средно по 3 големи земетресение на 100 години и то описвани още от средновековието до днес това „отхвърляне” изглежда не само странно, но и скандално!
Подценяване на опасността доведе до огромен брой жертви – над 100, повечето загинали по време на земетресението при срутването на две големи нови жилищни железобетонни кооперации, а някои починаха от травмите си след това. Разрушени бяха Съборната църква Св.Троица, Търговската гимназия и стотици други сгради.
Но несравнимо повече биха били жертвите и екологичните поражения, в т.ч. върху селското стопанство в много голям район, ако следствие на земетресение се предизвика авария в ядрена централа, свързана с радиоактивно замърсяване. Не само Свищов, но и България не би могла да понесе такава авария! И това би било една огромна трагедия! Ето защо е недопустимо да се поема какъвто и да е риск или една група да се налага над друга по този въпрос.
Като свидетел на онези трагични  събития (и народен представител в 41-вото Народно събрание, който е бил в Свищов по време на земетресението от 4 март 1977г., когато загинаха много мои приятели, съученици, учители и познати), смятам за свой дълг да се боря тази трагедия да не се повтори още повече в огромните мащаби на евентуална ядрена авария.

И затова предлагам този паметник да бъде поставен именно там където се вземат решения за изграждане на енергийни обекти.
Така той ще напомня на вземащите решения, че безопасността на хората е преди всички други съображения!                                                    Вносител:
                                                    Лъчезар Тошев
                                                    народен представител
Приложения

Имена на жертви от земетресението от 4 март 1977г. в гр.Свищов
от възпоменателните плочи в гр. Свищов

Борислав Г.Петров, р. 24.02.1930г.
Димитринка Н.Димитрова, р. 24.08.1952г.
Ана Ст.Петрова, р. 18.09.1954г.
Емилия Тр.Симеонова, р.19.09.1956г.
Тодорка К.Костадинова, р.05.08.1953г.
Красимир Т.Георгиев, р.29.04.1934г.
Иван Хр.Маринов, р.07.01.1937г.
Иван Хр.Иванов, р.05.02.1951г.
Иван Т.Иванов, р.27.01.1952г.
Иван Г.Иванов, р.29.09.1939г.
Димитър Л.Голчев, р.05.01.1954г.
Антония Й. Янкова, р.23.09.1957г.
Димитър Ан. Митев, р.04.04.1956г.
Магадалина Т.Бонева, р. 11.07.1936г.
Димитър Б.Иванов, р.11.06.1952г.
Николай Ал.Славов, р.25.04.1948г.
Цвятко К.Цвятков, р. 18.11.1947г.
Милко Ив.Кичков, р. 10.01.1954г.
Николай Ан. Николаев, р.23.11.1953г.
Валентина К.Петрова, р.04.01.1957г.
Йордан Ив.Йорданов, 14.02.1946г.
Венцислав Вл.давидов, р.26.10.1943г.
Николинка Н.Давидова, р.28.03.1950г.
Иван Д.Иванов, р.04.05.1933г.
Владо Ив. Димитров, р.20.04.1949г.
Николай Ив.Прашанов, р.18.04.1918г.
Методи Хр.Иванов, р.07.11.1929г.
Катя П.Борисова, р.09.07.1957г.
Костас Х. Сарандидис, р.16.05.1933г.
Татяна Н.Рашкова, р.12.11.1944г.
Симеон Й.Иванов, р. 02.06. 1955г.
Христо К.Гърбов, р. 26.10.1951г.
Маргарита Ст.Игнатова, р.15.11.1951г.
Пенчо П.Събев, 21.07.1921г.
Надежда Д.Дамянова, р.21.06.1914г.
Йордан П. Кянов, р. 30.01.1925г.
Дафина С.Кянова, р. 12.10.1926г.
Зорница П.Стефанова, 12.03.1972г.
Ирена П.Стефанова, р.04.10.1976г.
Блондинка Й.Петрова, р.03.02.1947г.
Карло П.Томов, р. 19.01.1937г.
Мария Д.Томова, р.10.12.1941г.
Робертина К.Томова, р.15.02.1964г.
Явор К. Томов, р. 22.09.1968г.
Христо К.Янков, р. 07.08.1942г.
Надежда Хр.Янкова, р.28.07.1940г.
Тотка Ст.Стойчева, р. 01.10.1939г.
Велина Д.Стойчева, р. 01.03.1968г.
Димитринка М.Личева, р.26.10.1938г.
Надежда М.Личева, р. 10.03.1968г.
Митка Ат.Стойчева, р.12.11.1939г.
Руска Т.Димитрова, р. 24.07.1904г.
Христо Т.Димитров, р.13.06.1930г.
Александър Хр.Димитров, р.22.08.1964г.
Тодор Д.Тодоров, 15.09.1901г.
Маруся Ив.Димитрова, р.11.01.1936г.
Владимира Ан.Димитрова, р.22.07.1968г.
Йорданка Сл.Андреева, р.06.05.1943г.
Борислав Й. Шишков,р.11.02.1942г.
Галина В. Шишкова,р. 07.02.1946г.
Ирина Б.Шишкова,р.23.08.1968г.
Васил Б.Шишков,р.01.11.1972г.
Кунка Ст.Ненчева, р. 22.01.1944г.
Георги Н.Дамянов, р. 09.04.1912г.
Валери М.Дамянов, р.26.06.1966г.
Елена Н.Давидова, р.11.05.1905г.
Мария Д.Курдова, р.23.10.1942г.
Георги Д.Лазаров, р.12.09.1934г.
Милена Г. Давидова, р. 07.06.1970г.
Ирина Г.Давидова, р. 22.03.1975г.
Надка С.Пантелеева р.13.03.1931г.
Елисей Е.Енчев, р. 30.06.1923г.
Петранка Г.Енчева, р. 16.10.1932г.
Марин Д.Личев, р. 18.04.1933г.
Даниел Кр.Крумов, р.17.07.1974г.
Димитър Ат.Григоров, р.21.10.1942г.
Маргарита Й.Григорова, р. 13.11.1945г.
Наско Д.Григоров, р. 29.06. 1965г.
Данчо Д.Григоров,р. 12.07.1967г.
Невяна К.Илиева, р.16.11.1931г.
Калин Вл.Каменов, р.08.11.1971г.
Олга В.Теохариду, р. 06.12.1949г.
Ники Й. Теохариду, р.08.11.1971г.
Васил Ар.Стефополус, р. 15.08.1913г.
Филарети Н. Стефополус, р.12.04.1914г.
Аргир В.Стефополус, р. 20.08.1947г.
Димка Д.Стефопдлус, 31.06.1949г.
Филарети Ар.Стефополус, р.21.01.1970г.
Васил Ар. Стефопулос - род. 04.03.1072 год.
Тодорка Т. Ангелова - род. 20.02.1943 год.
Евгени Д. Ангелов, р.08.05.1969г.
Игнат Т.Табаков, р.18.10.1943г.
Йорданка Ст. Табакова, р. 29.04.1944г.
Тошко Иг. Табаков,р. 28.12.1967г.
Борис Р.Стоев, р. 20.01.1969г.
Антон Р. Стоев, р. 01.05.1975г.
Николай Д.Трифонов, р.19.07.1926г.
Иват Ст.Василчин, р. 13.09.1943г.
Кина  М. Василчина, р.17.05.1945г.
Стефчо Ив. Василчин, р.23.01.1965г.
Владимир Ив.Василчин, р.02.01.1965г.
Димитър Ан.Димитров,р.31.07.1939г.
Енчо Г.Енчев, р.08.04.1924г.
Цветанка К.Енчева, р. 28.08.1928г.
Марин Д.Дамянов, р.12.02.1944г.
Цветанка Д.Дамянова, р. 14.03.1945г.
Снимки на разрушената Търговска гимназия в Свищов