30 ноември 2013

Поздравление от д-р Андрей Ковачев - член на Европейския Парламент