07 март 2014

ВЕЛИК ВСЕПРАВОСЛАВЕН СЪБОР ще се проведе през 2016г.

Всеправославният синаксис взе решение ВСЕПРАВОСЛАВЕН СЪБОР да се проведе през 2016г.

07 март 2014 18:41, Българска Патриаршия
Всеправославно съвещание, Фенер, 7.03.2014г.
Всеправославният синаксис във Фенер, председателстван от Константинополския Вселенски Патриарх, днес стигна до решението Велик Събор на Православните църкви да се осъществи през 2016 г. в Константинопол (дн. Истанбул).

Всяка една от Православните църкви ще бъде представлявана от 20 архиерея.

Всяка една ще има право на един глас и решенията ще се взимат само при пълно единогласие (т.е. и само една поместна църква да не е съгласна, решението на мнозинството няма да се приема).

Междувременно ще се състави Подготвителна комисия, възглавявана от епископ, която да подготви всички детайли по осъществяването на Събора.

Вселенската патриаршия изразява своето желание Светият и Велик Всеправославен събор, който реално ще бъде първият от векове насам, да се проведе в историческата църква „Св. Ирина” - старинният катедрален храм, намиращ се непосредствено до „Св. София”, където е проведен Вторият Вселенски събор (IVв.).

За отбелязване е, че преди втората част на сутрешната сесия на 7 март, по време на почивката, патриарх Вартоломей и патриарх Кирил провели продължителен разговор в патриаршеския кабинет.ПОСЛАНИЕ НА ПРЕДСТОЯТЕЛИТЕ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ЦЪРКВИ, Фенер, 6-9 март 2014 г.

09 март 2014 20:13, Българска Патриаршия
Послание на Всеправославното съвещание, Фенер, 2014г.
Фенер, 6-9 март 2014 г.

ПОСЛАНИЕ

В името на Отца и Сина и Светия Дух.

По Божията благодат Предстоятелите на светейшите Православни автокефални църкви изпращаме до православните вярващи навсякъде по земята, до братята християни по света и до всеки човек с добра воля благословение от Бога и целувка на любовта и мира.
„Винаги благодарим на Бога за всинца ви, като ви споменуваме в молитвите си и непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви у Господа нашего Иисуса Христа пред Бога и Отца нашего“ (1 Сол. 1:2-4).

1. Събрахме се с благодатта на всеблагия Бог по покана на архиепископа на Константиновия град и Вселенски патриарх Вартоломей във Фенер между 6 и 9 март 2014 г. и обсъдихме с братска любов занимаващите днес светейшата ни Църква въпроси. Като служихме на Господа във всечестния патриаршески храм „Свети Георги“ в този благознаменателен и великоименит ден – неделя на Православието, отправяме към вас слово на любов, мир и утеха.
Нашата една, свята, съборна и апостолска Православна църква, която пребивава в света, живее и с предизвикателствата пред човека във всяка епоха. Христовата църква, вярна на свещената традиция, се намира в непрекъснат диалог със съответната епоха, страда заедно с хората и споделя техните тревоги. „Иисус Христос е същият вчера и днес, и вовеки“ (Евр. 13:8).
Изкушенията и предизвикателствата на историята са особено подчертани в наши дни и православните християни не можем да сме безучастни или безразлични към тях. Затова се събрахме заедно, за да обсъдим изкушенията и проблемите, пред които е изправено днес човечеството. „Отвън - нападения, отвътре - страхове“ (2 Кор. 7:5) – тези думи на апостола са в сила и днес.

2. Даваме си сметка за мъката на хората по света и изразяваме своето съчувствие за мъченичеството и възхищението си за свидетелството на християните в Близкия изток и Африка, и навсякъде по света. Ние си спомняме за тяхното двойно мъченичество: за вярата им, както и за запазването на историческата им връзка с хора от други религиозни убеждения. Осъждаме смутовете и несигурността, които карат християните да напускат земята, в която се е родил нашият Господ Иисус Христос и откъдето се е разпространило благовестието по целия свят.
Страдаме заедно с всички жертви на трагедията в Сирия. Осъждаме всеки вид тероризъм и религиозно поругаване. Отвличането на митрополитите Павел и Йоан, на други клирици, както и на монахините от светата обител „Св. Текла“ в Маалюла представлява отворена рана и ние настояваме за незабавното им освобождаване.
Отправяме призив към всички замесени в конфликта за незабавно прекратяване на военните операции, освобождаване на пленените и установяване на мира посредством преговори. Християните в Близкия изток представляват закваската на мира. Мир за всички хора ще означава мир и за християните. Ние подкрепяме Антиохийската патриаршия в нейното духовно и хуманитарно служение, както и нейните усилия за възстановяване на областта и за завръщането на бежанците.

3. Горещо се молим за провеждането на преговори за мир и за помирение в молитва за изход от продължаващата криза в Украйна. Осъждаме заплахите за насилствено превземане на свети обители и храмове и се молим за завръщането на нашите братя, които днес се намират извън общение със светата Църква.

4. Световната икономическа криза представлява основна заплаха за справедливостта и мира на местно и световно равнище. Нейните последствия са очевидни във всички слоеве на обществото, където отсъстват такива ценности като достойнство на личността, братска взаимопомощ и справедливост. Причините за тази криза не са само чисто икономически. Те имат духовна и морална природа. Противно на съобразяването със световните идоли на властта, алчността и стремежа към наслаждения, ние подчертаваме, че нашето призвание е да преобразяваме света, прилагайки принципите на справедливостта, мира и любовта.
Вследствие от егоизма и злоупотребата с власт много хора подценяват свещеността на човешката личност и не се интересуват да открият Божия образ в нашите най-малки братя и сестри (ср. Мат. 25:40-45), а мнозина остават безразлични към бедността, към болката и към насилието, които се явяват бич за човечеството.

5. Църквата е призвана да формулира своето пророческо слово. Изразяваме нашето искрено безпокойство за местните и глобалните тенденции, които подриват и разяждат принципите на вярата, достойнството на човешката личност, институцията на брака и дара на творението.
Подчертаваме безспорната свещеност на човешкия живот от зачатието до естествената смърт. Признаваме брака като съюз на мъж и жена, който отразява съюза на Христос и Неговата Църква. Наша задача е съхраняването на околната среда, бидейки стопани, а не нейни собственици. В този период на Светия и Велик пост ние насърчаваме нашия клир и народ да покажат дух на покаяние, да живеят в чистота на сърцето, смирение и прошка, давайки пред обществото свидетелство за вечно валидните наставления на нашия Господ Иисус Христос.

6. Това събрание на Предстоятелите представлява за нас благословена възможност да препотвърдим нашето единство чрез общението и сътрудничеството. Потвърждаваме нашата привързаност към принципа на съборността, която е от върховна важност за единството на Църквата. Вслушваме се в думите на Константинополския архиепископ св. Йоан Златоуст, че „името на Църквата не е име на разделение, а на единство и съгласие”. Сърцето ни е обърнато към дългоочаквания Свят и Велик събор на Православната църква, за да засвидетелстваме нейното единство, както и отговорността й и грижата й за съвременния свят.
Събранието се съгласи, че подготвителната работа за Събора трябва да стане по-интензивна. Специална Междуправославна комисия ще започне своята работа през септември 2014 г. и ще я завърши на светата Пасха на 2015 г. Ще последва предсъборно всеправославно съвещание през първата половина на 2015 г. Всички решения както при работата на Събора, така и на подготвителните му етапи ще бъдат приемани с единодушие. Светият и Велик събор на Православната църква ще бъде свикан от Вселенския патриарх в Истанбул през 2016 г., освен ако не възникнат непреодолими препятствия. Съборът ще бъде председателстван от Вселенския патриарх. Неговите братя Предстоятели от останалите Православни автокефални църкви ще седят отляво и отдясно на него.

7. Неразривно свързано с единството е и мисионерството. Църквата не живее сама за себе си, а е длъжна да свидетелства и да раздава Божите дарове на близки и далечни. Участвайки в божествената литургия и молейки се за цялата вселена, ние сме призвани да продължаваме литургията и след светата литургия и да споделяме с цялото човечество даровете на истината и на любовта съгласно последната заповед и уверение на Господ: „Идете, научете всички народи,… и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“ (Мат. 28:19-20).

8. Живеем в един свят, когато мултикултурата и плурализмът представляват неизбежна и постоянно променяща се действителност. Знаем много добре факта, че нито един въпрос на нашето време не може да бъде разглеждан или решен без връзка със световното, както и че всяко поляризиране между местното и глобалното довежда до промяна на православната мисъл.
Затова пред лицето на все още съществуващи несъгласия, разделения и разграничения сме решени да възвестяваме словото на Православието. Признаваме, че диалогът е винаги по-добър от конфликта. Отстъпването и изолацията никога не са били наш избор. Потвърждаваме задължението си да бъдем открити за диалог с другия, с другите хора, с другите култури, както и с другите християни и хората с други религиозни убеждения.

9. Независимо от горните предизвикателства ние проповядваме благовестието на Бога, Който „толкоз обикна света“, че „се засели сред нас“. По този начин ние, православните, оставаме изпълнени с надежда. Затова въпреки трудностите, смеем да имаме упованието си в Бога, „Който е, Който е бил и Който иде, Вседържителят“ (Откр. 1:8).
Затова ние помним, че последните слова – слова на радост, любов и живот – принадлежат на Него, Комуто подобава всяка слава, чест и поклонение во веки веков. Амин.

Фенер, 8 март 2014 г.

Следват подписите на:

† Константинополски ВАРТОЛОМЕЙ
† Александрийски ТЕОДОР II
† Йерусалимски ТЕОФИЛ III
† Руски КИРИЛ
† Сръбски ИРИНЕЙ
† Румънски ДАНИИЛ
† Български НЕОФИТ
† Грузински ИЛИЯ II
† Кипърски ХРИЗОСТОМ II
† Гръцки ЙЕРОНИМ
† Полски САВА
† Албански АНАСТАСИЙРЕШЕНИЯ НА ВСЕПРАВОСЛАВНОТО СЪВЕЩАНИЕ, Фенер, 6-9 март 2014 г.

09 март 2014 20:08, Българска Патриаршия
РЕШЕНИЯ НА ВСЕПРАВОСЛАВНОТО СЪВЕЩАНИЕ, Фенер, 5-9 март 2014 г.Днес, Неделя Православна, бе огласен окончателният текст на взетите решения от Всеправославния синаксис във Фенер, който бе подписан от всички присъстващи предстоятели вчера късно вечерта (за повече информация виж тук: http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=134102

РЕШЕНИЯ НА ВСЕПРАВОСЛАВНОТО СЪВЕЩАНИЕ

Фенер, 6-9 март 2014 г.

По покана на Константинополския вселенски патриарх Вартоломей Предстоятелите на Православните автокефални църкви се събраха на свещено събрание във Фенер от 6 до 9 март 2014 г., на което бе решено следното:

І. Преобразуват се отново географските граници на създадените по решение на ІV предсъборно всеправославно съвещание* епископски събрания на Северна и Южна Америка чрез учредяването на отделно такова на Канада и включването на останалите страни извън Съединените американски щати в събранието на Южна Америка и се създават следните епископски събрания в този континент:

1. Канада;
 2. Съединени американски щати и
 3. Латинска Америка.

ІІ. Във връзка с предстоящия да бъде свикан Свят и Велик събор на Православната църква:

1. Всички решения по време на събора и на подготвителния му период се взимат с единодушие.

2. Съборът се председателства от Вселенския патриарх. Братята Предстоятели на останалите Православни автокефални църкви седят отдясно и отляво на него.

3. Всяка автокефална Църква се представлява от Предстоятеля и най-много двадесет и четири нейни епископи.
Църквите, чийто брой на епископите е по-малък от двадесет и четири, се представляват от Предстоятеля и всички техни епископи.

4. Всяка автокефална църква разполага с един глас.

5. Създава се специална междуправославна комисия, състояща се от един архиерей и един съветник от всяка Православна църква, която ще започне своята работа през септември 2014 г. и ще я завърши до светата Пасха на 2015 г. Нейно дело ще бъде:

а) преразглеждането на текстовете

„Православната църква и икуменическото движение“,
„Връзки на Православната църква с останалия християнски свят“ и
„Приносът на Православната църква за насърчаване на мира, справедливостта, свободата, братството и любовта между народите и премахването на расовите и други дискриминации“;

б) преглеждане, където е нужно, на текстовете на вече приетите документи, които се отнасят до следните теми от дневния ред на Светия и Велик събор:
„Въпросът за общия календар“,
 „Препятствия за брака“ и
 „Важността на поста и неговото спазване днес“.

6. През първата половина на 2015 г. ще се свика предсъборно всеправославно съвещание за приемане на текста „Автономията в Православната църква и начинът на провъзгласяването й“, който беше съставен от Междуправославната подготвителна комисия, свикана през м. декември 2009 г., както и на всички останали текстове, които ще бъдат преразгледани.

7. Светият и Велик събор на Православната църква следва да се свика от Вселенския патриарх в Цариград през 2016 г., в случай, че това не бъде възпрепятствано от непредвидени обстоятелства.

8. Желателно е разгледаните на подготвителен етап две теми -

„Автокефалията в Православната църква и начинът на нейното провъзгласяване“ и

 „Диптиси“ - да се обсъдят по-нататък от Подготвителната комисия.

Ако се постигне единодушие и по тези две теми, те ще бъдат препратени на Предсъборното всеправославно съвещание през 2015 г. и чрез него – на Светия и Велик събор.

Фенер, 8 март 2014 г.

Следват подписите на:

† Константинополски ВАРТОЛОМЕЙ
† Александрийски ТЕОДОР II
† Йерусалимски ТЕОФИЛ III
† Руски КИРИЛ
† Сръбски ИРИНЕЙ
† Румънски ДАНИИЛ
† Български НЕОФИТ
† Грузински ИЛИЯ II
† Кипърски ХРИЗОСТОМ II
† Гръцки ЙЕРОНИМ
† Полски САВА
† Албански АНАСТАСИЙ

Секретар на срещата:
(п) архимандрит Вартоломей Самарас, главен секретар на Светия Синод на Вселенската патриаршия
---
*ІV-то предсъборно всеправославно съвещание се провежда в периода 6-12 юни 2009 г. в Шамбези - Женева, Швейцария