17 март 2014

Подписка : Европейска инициатива за медиен плурализъм

Ако желаете да се присъедините към тази европейска кампания и да се подпишете в подписката или да прочетете повече, посетете създадения за целта сайт : www.mediainitiative.eu