20 октомври 2015

СВИЩОВСКИЯТ КРЪСТ

Икона на Св.Димитър Солунски от М.Панселинос, XIVвек, манастир Ватопед
КЪДЕ Е КРЪСТЪТ ОТ ЦЪРКВАТА
 "СВ. ДИМИТЪР" В СВИЩОВ ?


 Данни за църквата :

Източник : 
 http://hramove.pravoslavie.bg/%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2/
 

Църквата  “Св. Димитър“e eнорийски храм в Свищов, построен през ХVІ в. Еднокорабна сграда със силно удължен наос и полукръгла апсида, почти равна на ширината на наоса. 

Масивно изградена, засводена с полуцилиндричен, също масивен свод, подсилен с дублиращи арки, започващи от петата на свода. 

От запад след Освобождението е пристроен притвор, присъединен към наоса и над него е развита двуетажна емпория. 
По същото време е построена и камбанария. 

По предание ктитор на църквата е потурченият българин Михаил бей.
 В църквата има напрестолен кръст от 1642 г., подарен от влашкия владетел Матей Бесараб.


Фреска на Йоан Матей Войвода - княз Матей Бесараб изобразен в друга свищовска църква - Св. Ап. Петър и Павел, построена с ктиторството на поп Димитър и Йереица Неделя и синът им Аврам през 1644г.,  за чието изографисване и иконостас князът е дал пари.Къде е кръстът дарен от Матей Бесараб?

Това, което се знае за него, може да се прочете  в статията на Ст.Стефанов тук :

Стефанов, Ст.  
Кръст в църквата “Св. Димитър” в Свищов. – Известия на Етнографския музей. Т. 10-11, 1932, 205-208, ил. 1-3.  


ПРОДЪЛЖЕНИЕ :

СВИЩОВСКИЯТ КРЪСТ СЕ НАМЕРИ
Във втората  книжка на Сп. "Проблеми на изкуството" за 2015г. е поместена статията  на

Маргарита Куюмджиева.

"Отново за резбования кръст  от църквата „Св. Димитър" в Свищов", която е богато илюстрирана с нови снимки на прочутия кръст.

От текста научаваме, че авторката е получила достъп до кръста по следния начин  :

" Имах възможност да работя с кръста и да го снимам, благодарение на любезната помощ на отец Христо Павлов от манастира "Покров Богородичен" до Свищов. Използвам възможността да изразя благодарността си за неговото съдействие, разбиране и търпение.

Благодаря специално и на Чл.кор. Елка Бакалова и на Пламен Събев, които ми помогнаха да се свържа с отец Христо Павлов. Използвам случая да благодаря и на Елена Генова за отзивчивостта и, помощта и, както с библиография, така и с ценни съвети."