11 септември 2016

Предстоящо: Обявяване на 19 октомври за Ден на Българо-Унгарското приятелство


Проект за решение

(1.проект за решение на групата

за приятелство България-Унгария към ИПС)

(2.проект за решение: председателя на Държавното

събрание и председателите на фракциите)


До д-р Ласло Кьовер

Председател на Държавното събрание


Уважаеми господин Председател!

На основание § 28. чл. (4) на Закон 2012.ХХХVІ за Държавното събрание, както и решение 10/2014. (24.ІІ) за някои разпореждания в Правилника на Държавното събрание, бихме желали да внесем предложение за решение под надслов „Ден на унгарско-българското приятелство“.


Будапеща, ....................., 2016 г.


С уважение:

Симеон Варга        Шебещен Ваго       Ласло Кучак

Български застъпник                  ИПС, Унгарска секция,              ИПС, Унгарска секция,

                                                               председател на Група за            подпредседател на Група за

                                                               приятелство България-              приятелство България-
                                                               Унгария                                             Унгария


Балаж Андер                            Моника Дунаи

ИПС, Унгарска секция,              ИПС, Унгарска секция,

                               Група за приятелство                  Група за приятелство

                               България- Унгария                      България- Унгария


Карой Панцел        Алпар Дьопарош           Шандор Сабо

ИПС, Унгарска секция,              ИПС, Унгарска секция,                              ИПС, Унгарска секция,

Група за приятелство                  Група за приятелство                                 Група за приятелство

България- Унгария                      България- Унгария                                      България- Унгария


Р/...........
Самостоятелна инициатива

на народен представител


Решение .........../2016

на Държавното събрание

за Ден на Унгарско-българското приятелство


Унгарското Държавно събрание

  • предвид това, че през 2016 г. българската общност отбелязва 100 г. юбилей на дейността на Българската православна църква в Унгария;
  • в памет на християнската ни вяра, както и за съхраняването на християнската вяра и дух, с желание да укрепим тясното приятелство и многостранното сътрудничество между двата народа;
  • в съгласие с формулираните желания и двустранна воля, заявена по време на срещата на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан и министър-председателя на България Бойко Методиев Борисов;


                     взе следното Решение:

Унгарското Държавно събрание

  1. Обявява официално 19 октомври за Ден на унгарско-българското приятелство;
  2. Приветства намерението на Република България да обяви законодателно 19 октомври за Ден на Българско-унгарското приятелство, за да могат народите ни да празнуват заедно този ден, задълбочавайки и укрепвайки дружбата между народите ни.


Решението на Държавното събрание влиза в сила в деня на неговото обнародване.Обосноваване


Симеон Варга, български застъпник, на заседание на Държавното събрание на 5 октомври направи предложение за организиране и превръщане в традиция на Ден на унгарско-българското приятелство. Освен споменатото в уводния текст на предложението за решение, датата 19 октомври е свързана с православния светец, покровител на България Свети Иван Рилски Чудотворец.


Ние, унгарците, през 1183 г., по време на царуването на крал Бела ІІІ, сме попаднали във връзка със светеца, когато реликвариумът с нетленните свети мощи на Свети Иван Рилски е бил пренесен от Средец (днес София), след завладяването му от краля, в Естергом.


Според легендата естергомският епископ на няколко пъти публично отрекъл светеца и заради тази обида онемял; едва когато се разкаял и докоснал светите мощи, той си възвърнал говора.


Бела ІІІ, след като станал свидетел на чудото, украсил със злато и сребро мощехранителницата и върнал мощите в България с големи почести.


Предложението ни е подтикнато от стремеж за задълбочаване на приятелските отношения между двете страни, за изграждане на българско-унгарски християнски контакти, от спомена за корените ни и желанието да съхраним вярата си.
Комисия по външна политика


07/09/2016


Проект за Решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство, № 654-02-76 внесен от Валери Симеонов Симеонов, Джема Маринова Грозданова, Иван Пенков Иванов, Милена Цветанова Дамянова и Радослав Любчов Стойчев на 01.09.2016г.


На своето редовно заседание, проведено на 7 септември 2016 година, Комисията по външна политика разгледа Проект за Решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство, № 654-02-76.внесен от н.п. Валери Симеонов Симеонов и н.п. Джема Маринова Грозданова, Иван П.Иванов, Милена Дамянова и Радослав Стойчев на 01.09.2016г.
Мотивите към законопроекта бяха представени от н.п. Джема Грозданова – съвносител на проекта за решение.
През 2016 г. депутатът, представляващ българската общност в Унгария г-н Симеон Варга и група депутати от различни групи в унгарския парламент лансираха идеята за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство.
Проект за решение на Унгарския парламент за обявяване на такъв ден е внесен от г-н Варга, а също от г-н Ваго Шебещен председател на групата за приятелство с Унгария, Кучак Ласло, Зам. Председател на групата за приятелство и депутатите членове на групата Андрер Балаж, Дунаи Моника, Панцел Карой, Дьорарош Алпар и Сабо Шандор, които са членове на различни политически фракции в парламента.
За да представи тази идея, Симеон Варга проведе срещи в Народното събрание с Председателя и представители на Комисията по външна политика и с Групата за приятелство България-Унгария.
Осъществено беше и посещение в София на групата за приятелство с България в унгарския парламент (6-8 юли 2016г.), при което тази тема отново беше обсъждана.

Инициативата се ползва с подкрепа от унгарското правителство изразена няколкократно от посланика на Унгария в България Н.Пр. г-н Андраш Клейн и от Председателя на Комисията по външна политика на унгарския парламент г-н Жолт Немет в кореспонденция с Комисията по външна политика на Народното събрание. За дата, на която да се отбелязва това събитие се предлага 19 октомври.
На този ден Българската Православна Църква чества Св. Йоан Рилски. При посещението си в Унгария ( 10-12 май 2016 г.) Н. Св.Българският Патриарх и Софийски Митрополит Неофит също изрази удовлетворението си от тази инициатива.
От житието на светеца е известно, че неговите свети мощи са били пренесени от София през 1183 г. от унгарския крал Бела III, след един военен поход срещу Византия, която по това време е владеела България. Те са се намирали известно време в катедралата на тогавашната унгарска столица Естергом, а след това са върнати в Средец – днешна София през 1187 г. - с почит и уважение.
По този повод, г-н Симеон Варга пое инициативата за поставяне на паметен знак за пребиваването на мощите на Св.Йоан Рилски до катедралата в Естергом.

Така за дата на Ден за приятелство се избира не ден на общи военни победи, които винаги биха били за сметка на други държави, а денят в който се чества Св. Йоан Рилски.
Обявяването на Ден на българо-унгарско приятелство дава възможност на тази дата да се провеждат ежегодно редица инициативи и прояви, които да показват общите моменти от нашата история, каквито имаме много в изминалото хилядолетие, а също така да се обсъждат позиции на двете държави по актуалните проблеми на съвремието, да се провежда културен обмен, да се реализират младежки инициативи и пр.
Това би допринесло и за повишаване на интереса и уважението в Унгария към малката, но активна българска общност, която живее традиционно в Унгария от столетия.

Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика единодушно с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание, да приеме Проект за Решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство, № 654-02-76 внесен от Валери Симеонов Симеонов, Джема Маринова Грозданова, Иван Пенков Иванов, Милена Цветанова Дамянова и Радослав Любчов Стойчев на 01.09.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:
ДЖЕМА ГРОЗДАНОВАПродължание на темата:


На 15 септември 2016г. Народното събрание, единодушно (със 130 гласа "за", без "против" и "въздържали се")
прие следното решение :Председателят на парламента на Унгария Ласло Кьовер благодари за решението на Народното събрание за обявяването на 19 октомври за Ден на българо-унгарското приятелство

16/09/2016Председателят на парламента на Унгария Ласло Кьовер благодари на председателя на Народното събрание Цецка Цачева за приетото вчера от българския парламент решение за обявяване на 19 октомври за Ден на българо-унгарското приятелство. Двамата председатели се срещнаха по време на Европейската конференция на председатели на парламенти.

Цецка Цачева отбеляза, че това е станало с мнозинство от 130 народни представители, като нито един не е бил против и въздържал се, въпреки че в българския парламент има 8 парламентарни групи. Това по думите й е израз на историческите и приятелски отношения между двете страни, за чието задълбочаване трябва да продължи да се работи.

Председателят на Народното събрание от своя страна благодари за изразената подкрепа на Вишеградската четворка за оказването на помощ на България за опазване на външната граница с Турция. Тя отбеляза, че нашата страна се нуждае от такава помощ и разчита на европейска солидарност по този въпрос.

Председателят на унгарския парламент заяви, че това е мотивирано от приятелско чувство към българския народ, но и от съзнанието за национален интерес. Ние, подкрепяйки вас, подкрепяме и нашия национален интерес, подчерта той. Ласло Кьовер изрази и подкрепа на членството на България в Шенген, защото страната е изпълнила всички изисквания. Винаги, когато Унгария е била обект на критики, сте проявявали разбиране към нас и затова очаквайте реципрочно отношение, заяви председателят на унгарския парламент.

(от сайта на Народното събрание)