19 април 2017

Новият Председател на Народното събрание

На добър час!
 
 

ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ
 
 
Народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Димитър Главчев беше избран за председател на 44-тото Народно събрание.
 157 народни представители подкрепиха кандидатурата му и 81 се въздържаха.
 
СЛОВО

на г-н Димитър Главчев при избирането му за председател на 44-тото Народно събрание


Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми господин Премиер,
Уважаема г-жо Вицепрезидент,
Ваше светейшество,
Уважаеми представители на религиозните общности,
Господа министри,
Ваши превъзходителства,
Уважаеми госпожи и господа народни представители,
Уважаеми гости,

Днес сме тук по волята на повече от 3 милиона български избиратели. Обединява ни гласуваното ни на 26 март доверие. То ни задължава, като представители на всички избратели, в този динамичен, променящ се свят, да работим по дневния ред, който те ни диктуват. Независимо за кого са дали своя глас, българските граждани ясно и категорично поставиха своите изисквания към нас, като законодатели. Затова е важно да работим и да намираме решения по приоритетни сфери като образование, здравеопазване, социални дейности и сигурност.

Изправени сме и пред значим за страната момент – Европа е на кръстопът, а на България й предстои председателството на Европейския съюз. Време, в което трябва да се утвърдим като сигурен партньор. В процеса на подготовката решаващо значение има това парламентът да продължава да работи открито и прозрачно, което ще позволи на гражданите да участват отблизо в процеса на вземането на решения.

Вярвам, че ключова дума в работата на това Народно събрание ще бъде «обединението». Спомнете си какво пише и на сградата. Очакват ни важни моменти, приоритетни законодателни решения, по които съм сигурен, че ще намерим общ език.

Искам също така да Ви благодаря за доверието, което ми оказахте. Подхождам с дълбокото съзнание за голямата отговорност, която носим пред нашите избиратели. Нека си пожелаем заедно и достойно да защитаваме принципите на парламентаризма. Тук е мястото да  припомним, че преди броени дни отбелязахме годишнина от приемането на Търновската конституция. Документът, който заложи демократичното функциониране на съвременната българска държава.

Позволете ми да завърша с една моя любима мисъл на големия наш политик, държавник и финансист Атанас Буров:
 «Аз продължавам с риск да мина за старомоден политик да имам дълбока вяра в демокрацията, в националната демокрация и парламентаризма.
И най-голямата моя вяра произхожда от едно – че тя е режим, който сам себе си лекува, че тя има гъвкавост, всичката приспособимост, за да може да отговори на най-разнообразните и най-променчивите нужди на един народ.»
Благодаря ви за вниманието!
 
(От сайта на Народното събрание)