21 август 2017

Първият българин с докторат по медицина от Сорбоната - 1848г.

Издателство "РИВА" публикува Тезата (дисертацията)  по медицина на Д-р Георги Атанасович, представена и защитена успешно във Факултета по медицина на Сорбоната, 
на 17 юни 1848г. 

Видният свищовски възрожденец е първият българин, защитил докторат по медицина в Сорбоната.


Съставител на книгата и автор на предговора е д-р Мария Тошева.


Докторската теза е представена в книгата изцяло - както в оригиналния си вид на френски език, така и в български превод. 

Преводач от френски на текста е д-р Лилия Панова.Фасадата на Факултета по медицина на Сорбоната през 19 век , (днес там е Университетът "Рене Декарт")
Фасадата във вътрешния двор и входа на аулата. На фронтона - алегоричните фигури на Теорията и Практиката, подаващи си ръка.


Читалнята на медицинския факултет в Париж през 19 век.

Аулата на Факултета по медицина през 19 век.

Публикацията на тезата на Д-р Атанасович в изданието на Факултета  по медицина, бр.120

СВЪРЗАНА ТЕМА :

125 години от кончината на 

Д-р Георги Атанасович (1821-1892г.)

http://toshev.blogspot.bg/2017/02/1821-1892.html