16 февруари 2018

БЪЛГАРСКИ ПОСЛАНИЯ


Интерпарламентарна конференция за  Обща външна политика и политика за сигурност (ОВППС) и Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО)
15 – 17 февруари 2018 г.
София

СЛОВО 
НА 
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Откриване на конференцията  Фото: Народно събрание


ВИДЕО на речите при откриването на Конференцията на английски език  :


Съединението прави силата                                                        Фото: Народно събрание

Уважаема Г-жо Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката за сигурност,

Уважаеми Г-н Председател на Комисията  по външните работи в Европейския парламент,

Уважаема Г-жо Председател на Комисията по външна политика на Народното събрание,

Уважаеми Г-н Председател на комисията по отбрана на Народното събрание,

Уважаеми участници в Интерпарламентарната конференция за  Обща външна политика и политика за сигурност и Обща политика за сигурност и отбрана,
На снимката : Г-жа Цвета Караянчева с депутатите Димитър Главчев и Христо Гаджев                                                                                               Фото: Народно събрание

Добре дошли в София, по повод провеждането на този важен парламентарен форум.

Европейският съюз е общност както на държавите-членки, така и на гражданите на Обединена Европа, представлявани от своите народни представители.

Днес, когато се сблъскваме с предизвикателствата на нашето време и  дискутираме за бъдещото развитие на европейския проект, ролята на националните парламенти е особено важна.

Ние избрахме за девиз на нашето председателство „Съединението прави силата“, който е и девизът изписан на сградата на Българския парламент, завещан ни от нашите славни предци – строителите на съвременна България. 

„Съединението  прави силата“ беше и мотото  на българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа през 2015-2016г., който ние отправихме към Голяма Европа - на 47-те европейски държави. 

Това е нашето ясно послание, което отправяме към всички вас, които сте представители на европейските граждани.  

Европейският проект беше най-големия мирен проект на 20 век.
Бихме искали всички европейски граждани да си дадат сметка за това.

Ние се гордеем с участието на България в първия конгрес на Пан-Европейското движение през 1926 г. във Виена, където българският представител проф.Иван Шишманов беше избран за Вицепрезидент на този първи европейски форум.

Тогава тези светли умове поставиха пред гражданите на раздираната от конфликти Европа предложения за избор, заложени в Европейския манифест :

Война или мир

Хаос или ред

Съперничество или сътрудничество

Колапс или възход

Обединена Европа се роди след ужасите на Втората световна война, когато народите решиха да заместят враждите със сътрудничество.

За съжаление, след края на войната, когато започна обединението на Европа, нашата страна, не по своя воля,  беше останала на изток от „Желязната завеса“.

Поради това тя беше  лишена от възможността да се включи в основаването на европейските институции. Но отците-основатели на Обединена Европа още тогава заявиха, че нашите места в тези институции ще бъдат запазени.

След разрушаването на „Берлинската стена“ и ние заехме своите места в голямото европейско семейство, където участваме, заедно с останалите европейски държави като равни сред равни.

Ние вярваме, че можем да преодолеем всички трудности изникващи пред нас, ако се изправим срещу тях заедно.

Надяваме се, че идеята за европейското единство е приета от всички европейци. Вярно е, че има различни гледни точки по това как, а не дали да се осъществява по-ефективно европейското сътрудничество. 

Ние сме убедени, че диалогът е този, който формира общността.

Преди да говорим за скоростите на които да се движи европейския проект, трябва да препотвърдим общата ни визия за неговата посока и цел. 

Обсъждането на този най-важен въпрос трябва да включва максимално широки кръгове от обществото, за да може европейските граждани да се чувстват съпричастни и да приемат като свой този проект за бъдещето. 

 Защото това е бъдеще, което ще споделяме заедно. Така можем да постигнем демократична сигурност и просперитет на нашия континент и най-ефективно да защитим интересите на нашите граждани.

Днес ние имаме нужда от един по-гъвкав и интегриран подход със засилване на връзките между държавите-членки на ЕС за ефективна борба с тероризма, проблемите с мигрантската вълна, гарантирането на киберсигурността, както и още по-активно сътрудничество в областите, свързани с отбраната. 

По този начин с общи усилия можем да подобрим защитата на гражданите на Европейския съюз. 

В този смисъл, участието на националните парламенти и Европейския парламент в прилагането и адаптирането на Глобалната стратегия на Европейския съюз за обща външна политика и политика на сигурност е изключително важно. 
 
Ето защо аз приветствам участието в този парламентарен форум на госпожа Могерини – Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и нейната готовност за търсене и намиране на решения на общите проблеми заедно с парламентаристите от страните-членки. 


Федерика Могерини, Цвета Караянчева и Джема Грозданова на Конференцията

Приоритет на българското председателство е провеждане на активна политика към страните от Западните Балкани, които имат нужда от подкрепа на усилията им за пълноправно членство в Европейския съюз и НАТО.
Нашето послание към тях е, че местата им в европейското семейство са запазени и само от техния прогрес в покриването на критериите за членство зависи кога ще дойдат да ги заемат.
 Те също са част от европейското единство!
Това е важно, както за нашия регион, така и за цяла Европа.
Нямаме нужда от нови разделителни линии в Европа, а от изграждане на мостове – в прекия и в преносния смисъл, свързване на инфраструктурите, свързване на хората от тези страни и специално на младежите, на които принадлежи бъдещето.„

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, Дейвид Макалистър-Председател на Комисията по външните работи на Европейския парламент и Джема Грозданова - Председател на Комисията по външна политика на Народното събрание.

 Това в никакъв случай не означава омаловажаване на ангажираността на Европейския съюз в сътрудничество със страните на изток и юг, които и занапред остават приоритет от изключителна важност  за общата външна политика и политика за сигурност на съюза.  

В един твърде разнороден свят в който живеем, ние трябва да защитаваме нашите европейски ценности и интересите на нашите граждани именно чрез провеждането на общи политики.

 Европейският проект показва, че „Единството в разнообразието“ е успешният модел.
Когато сме единни в своите политики, ние ще бъдем силни! Защото Съединението прави силата!