14 март 2018

Почит към героите на Унгарската революция, 1848-1849г.

Шандор Петьофи

НАЦИОНАЛНА ПЕСЕН

На крак, унгарци, днес зове ни
Родината - дошло е време.
Народе, трябва да отсъдиш
свободен или роб да бъдеш!

Унгарски Боже, клетва да се закълнем,
закълнем,
че няма роби
да умрем!


До днеска бяхме ние роби, проклинат ни дедите в гроба.
Живели волни, те разбират:
в земята робска няма мира...

Унгарски Боже, клетва да се закълнем,
закълнем,
че няма роби
да умрем!
Страхливец си, презрян, нищожен,
щом да се жертваш сам не можеш,
щом се скъпиш да не загинеш
за чест на своята Родина...

Унгарски Боже, клетва да се закълнем,
закълнем,
че няма роби
да умрем!


Но не вериги, сабя днеска
приляга във ръце да бляска!
Ний още носиме окови -
грабнете сабите отново!

Унгарски Боже, клетва да се закълнем,
закълнем,
че няма роби
да умрем!


 
 


Обявяването на Унгарската революция от Лайош Кошеут и Шандор Петьофи, 15 март 1848г. 

Унгарец! - име величаво,
ще блесне пак със древна слава.
Столетията в мрак го крият -
от него мрака ще изтрием.

Унгарски Боже, клетва да се закълнем,
закълнем,
че няма роби
да умрем!


Трева над нас ще зеленее,
но волни внуци ще живеят
и с благодарност на устата
ще шепнат имената святи...

Унгарски Боже, клетва да се закълнем,
закълнем,
че няма роби
да умрем!


 
Пеща, 13 март 1848 година
 
 
Битката при Шегешвар (Трансилвания), 31 юли 1849г.
Художник Ласло Хегедус, (Hegedus Laszlo) 1855г. 
Убийството на Шандор Петьофи, от руските улани  изпратени от Император Николай I, в помощ на Австрия за потушаване на Унгарската революция.