28 март 2018

28 март 866г. - Българският княз Борис Михаил Покръстител потушава бунта на боилите
Св. Цар Борис потушава бунта на боилите, худ.Николай Павлович

"Колкото били в десетте комитата, те се събрали около двореца му. Но той като призовал името Христово, потеглил спещу цялото множество с 48 души, които били останали при него поради предаността си към Христовата вяра.

И когато излязъл от градските врати, на него и на тези, които били с него се явили седем духовници, всеки от тях със запалена свещ в ръка.

И така те вървели пред Краля и пред тези с него.  
А на разбунтувалите се против него се сторило, че върху им пада огромна пламнала сграда.

А конете на тези, които били с Краля, както се сторило на бунтовниците, вървели изправени и ги поразявали с прадните си крака.

Такъв страх ги обзел, че те не могли да избягат, нито да се отбраняват, но останали неподвижни, прострени на земята."

                                                             Из Бертинските анали на еп.Хинкмар


Страница от Бертинските анали с описание на потушаването на бунтаВ сръбския месецослов от времето на Св. Крал Стефан Милутин ( XIVвек) :

28 март 
Победа кнеза бугарска Михаила. 
Егда бе сбор нан Кроста ради.
                                                                                 

                                   
                           (Вж. Сп. Старобългаристика - Paleobulgarica, кн. 1, 1999г. стр. 14-35)


28 март – Памет за Иларий Чудотворец.
И за победата на българския княз Михаил,
когато e имало събиране (протест) срещу кръста.

Отслужва се на 21 октомври.

(очевидно празнуването е преместено, защото 28 март се пада винаги във Великия пост. През 866г. той се е падал в четвъртък преди Страстната седмица. Думата "Кръст" сред западните славяни, където светителствал Равноапостолният Св. Методий тази дума означава и кръщение. Така е останало и при унгарците. Логично е да се смята, че това западно славянско значение е било пренесено и в България от учениците на Св.Методий. В този смисъл може да се приеме, че текстът означава, че е имало събор срещу кръщението.)Това е станало на датата на която Българската православна църква почита първия български Свети мъченик - княз Боян Енравота. 
                                                                           


Наказаните за бунт срещу владетеля според всички извори, преведени коректно са общо 52, а не 52 рода.

"От благородниците, които най-много бунтували народа против него, Кралят наказал със смърт 52-ма, а на останалият народ позволил да си отиде без да пострада." 

                                             Из Бертинските анали на еп.Хинкмар

Сабя от края на IX - началото на X век, известна като "Сабята на Бог"

"Кралят на българите, изпратил по своя син в Рим оръжието с което бил въоръжен, когато в името Христово триумфирал над своите противници, заедно с други подаръци за Св.Петър ..."
            
                                                     Из Бертинските анали на еп.Хинкмар


Страницата на Бертинските анали за 866г.