01 април 2018

ЧЕСТИТ ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМБлагословен, който иде в име Господне !Псалм 117 : 26Benedictus qui venit in nomine Domini !Св. Евангелие

Според Св. Евангелист и Апостол Йоан Богослов 12 : 12-15На другия ден тълпи народ, дошли на празника,

като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат,като викаха: 
 

                                         Осана! 

Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев.

А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано:

                         "Не бой се, дъще Сионова! 
                     Ето, твоят Цар иде, възседнал осле".ЧЕСТИТА ЦВЕТНИЦА


Худ. Блага Петрова Халачева - Ценова (1896-1971), Свищов, 1917г. нотна тетрадка
ТРОПАР

Съпогребали се с Тебе чрез Кръщението,Христе Боже наш,
сподобихме се чрез Твоето Възкресение с вечен живот
и като пеем, викаме :

Осанна във висините,
благословен Идещият в име Господне.