06 април 2018

РАЗПЕТИ ПЕТЪК

РАЗПЯТИЕ, ОПЕЛО И 
ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТОВО

След това Иосиф, от Ариматея (ученик Иисусов, но таен, поради страх от иудеите), помоли Пилата да снеме тялото Иисусово, и Пилат позволи. 
Той дойде и сне тялото Иисусово. 
Дойде също и Никодим (който беше ходил изпреди при Иисуса нощя) и донесе около сто литри смес от смирна и алой. 
Тогава взеха тялото Иисусово и Го обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си иудеите погребват. 
На онова място, дето беше разпнат, имаше градина, и в градината - нов гроб, в който още никой не бе полаган. 
Там положиха Иисуса, поради петъка иудейски, понеже гробът беше наблизо."


                                           Йоан 19 : 38-42Торинската плащаница. Обръзът е отпечатан върху платното не с боя или оцветяващо вещество а с излъчване на невероятно силна светлина.


Надпис на Торинската плащаница открит наскоро с модерна техника гласящ "Исос"Плащаницата подарена от император Андроник II (1282 - 1328)   
на Българската Охридска Архиепископия с надпис гласящ :
"Пастирю на българите, споменавай при жертвоприношения владетеля Андроник Палеолог"

ГРОБЪТ ГОСПОДЕН

 
Йоан 16:33

В света скърби ще имате; но дерзайте:
Аз победих света!Откровение 1:18

Не бой се; Аз съм първият и последният и живият;
Бях мъртъв, и ето, жив съм вовеки веков, амин;
и имам ключовете на ада и смъртта.