02 май 2018

2 МАЙ - УСПЕНИЕ НА СВ. КНЯЗ БОРИС МИХАИЛИз приписката на Тудор, черноризец Доксов :
 
Тия благочестиви книги, наречени Атанасии, преведе по поръка на нашия български княз Симеон на славянски език от гръцки епископ Константин, ученик на Методий, архиепископ на Моравия, в годината от сътворението на света 6414 (906), индикт 10. По поръка на същия княз ги преписа Тудор черноризец Доксов на устието на Тича в годината 6415 (907), индикт 14, гдето е съградена от същия княз светата златна нова черква.

В същата година почина на 2 май в събота вечерта Божият раб, бащата на този княз, живеещ с чиста вяра и правоверното изповедание на нашия Господ Иисус Христос.

Това бе великият, честният и благоверният наш Господар Български Княз на име Борис, чието християнско име бе Михаил. 

Този Борис покръсти българите в годината етх бехти. 

В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин.

Погодиновски ръкопис


Надпис от Балши, Албания


[+Εβαπτισθη ο εκ θ(εo)υ αρχων Βουλγ]αριας
Βορης ο μετο
τομασθεις
Μιχαηλ συν
τω εκ θ(εο)υ δε
δομενω αυ
τω εθνει ε
τους ςτοδ.

[Покръсти се от Бога архонтът на Бълг]ария Борис, преименуваният Михаил заедно с дадения му от Бога народ в лето 6374 (865г.)


"А в Кефалония (Главиница) могат да се видят запазени и до наше време каменни стълбове, върху които са вдълбани букви, отбелязващи приобщаването и присъединяването на народа към Христа.” 
 
Димитър Хоматиян,
Архиепископ на Първа Юстинияна (Охрид) и цяла България, 13 век. Житие на Св. Климент Охридски.


Печат на Михаил монах и Архонт на българите