15 май 2018

В МАКЕДОНИЯ ЛАНСИРАТ ИДЕЯ ЗА ФЕДЕРАЦИЯ С БЪЛГАРИЯ

Македонското списание "Фокус", бр. 1179,

 11 май 2018г.

Ристе ЉУБОТЕНСКИ

Во овој момент, можеби чудна, но корисна може да биде идејата да се разговара и договара создавање на еден облик на федерација меѓу Република Бугарија и Република Македонија, како начин на кој Македонија може непречено да се интегрира во евроатлантските структури.Авторът е политолог и бизнесмен. 
Бил е пръв съветник на Президента Киро Глигоров.