17 май 2018

ЧЕСТИТ СПАСОВДЕН !


ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 

 

ИЗ ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ


А Той им отговори:


Не се пада вам да знаете времената или годините,
които Отец е положил в Своя власт; 
но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий; 
и ще Ми бъдете свидетели в Иерусалим
 и в цяла Иудея и Самария, и дори до край-земя.И като рече това, както Го те гледаха,
Той се подигна, и облак Го подзе изпред очите им.
И докле гледаха към небето, когато се Той възнасяше, ето,
застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха:
Мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето?
Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, 
ще дойде по същия начин, 
както Го видяхте да отива на небето.
Тогава те се върнаха в Иерусалим от планината,
наречена Елеон,
която се намира близо до Иерусалим
колкото един съботен път.

Скалата на Елеонския хълм където е станало Възнесението Христово

И като дойдоха, възлязоха в горницата, дето и пребиваваха,
Петър и Иаков, Иоан и Андрей, Филип и Тома,
Вартоломей и Матей, Иаков Алфеев
и Симон Зилот, и Иуда Иаковов.

Те всички единодушно прекарваха в молитва
и моление с някои жени
и с Мария, майка на Иисуса,
и с Неговите братя.ПАТРИАРШЕСКАТА ЦЪРКВА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

 "ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО"


ВЕЛИКАТА ЦЪРКВА

Патриаршеската църква на Царевец във Велико Търново е наричата "Великата Църква" както преди това наричали църквата "Св. София" в Константинопол.

Тогава, когато Цариград е бил под властта на латинците, Велико Търново е наречен Трети Рим и Втори Констанитнопол.

Този израз се среща в посланието на Вселенския Патриарх Калист.