09 май 2018

ГЕРБ : Европейският проект е най-великият мирен проект в историята на човечеството               ДЕНЯТ НА ЕВРОПАДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПГ на ГЕРБ

по повод 9 май  - Денят на Европа

прочетена в Народното събрание
от 
Председателя на КВнП 

Д-р Джема ГроздановаВидео : https://www.novini.bg/news/480694-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.html


Днес честваме 9 май – Денят на Европа, в който през 1950 г. френският християн-демократ, министър и два пъти министър-председател на Франция Роберт Шуман прочита декларация останала завинаги в европейската и световната история.

С нея Франция подава ръка на победена Германия и предлага многовековната вражда между двете държави да бъде погребана и заменена със сътрудничество.

Така чувството на реваншизъм е заместено с желанието за европейско единство, основано на равноправие и зачитане на интересите на всички. Този исторически акт замени войните на Стария континент с мир, враждите с помирение и сътрудничество, икономическата катастрофа предизвикана от Втората Световна война със стопански възход.

Европейският проект - от неговото начало до днес, без съмнение е най-великият мирен проект в историята на човечеството.

Парламентарната Група на ПП ГЕРБ изразява своята почит и признание към всички работили за постигането на мечтата на редица поколения българи, да видят и България наредена като равноправен член сред семейството на свободните европейските народи.

Днес искаме също да припомним, че на 7 май 2018 г. се навършиха 26 години от приемането на България за пълноправен член на Съвета на Европа.

Тогава, с издигането на българското знаме пред Двореца на Европа в Страсбург символично беше олицетворено началото на завръщането на България в общото европейско семейство.

С членството ни в Съвета на Европа нашата страна започна да развива общество, основано на принципите на демокрацията, спазването на човешките права, основните свободи и върховенството на закона - трите стълба, върху които е изградена европейската цивилизация.

На същата дата - 7 май отново преди 26 години, България получи и покана за асоцииране към Европейските общности – днес носещи името Европейски съюз. Споразумението за това асоцииране беше парафирано още в края на същата година, с което се постави началото и на този втори аспект на нашата европейска интеграция.

В резултат от искрените усилия на българското общество за постигане на тази цел, през 2007 г.  България стана пълноправен член на Европейския Съюз - съюз, основан на принципите на свободата, солидарността и равноправието между европейските държави-членки, поставили си за цел установяване на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали и постигане на благоденствие за всички  граждани.

Това беше наистина исторически момент за нас, а изминатият път дава възможност днес, когато България председателства Съвета на ЕС да направим равносметка на постигнатото и да си поставим ясни цели за бъдещето.

Политическа партия ГЕРБ винаги е отстоявала и ще продължи да следва  евроатлантическите ценности и ще бъде гарант за членството ни в Европейския съюз и НАТО.

За изминалите  11 години от нашето членство в ЕС, България получи значителна и видима подкрепа за реализиране на многобройни проекти - във всички сфери на обществения живот, като израз на европейската солидарност.

В рамките на три правителства с министър-председател Бойко Борисов, работим активно за осигуряване на регионалната и глобалната сигурност на Съюза, полагаме усилия за добре охранявана и сигурна външна граница, поддържаме  финансова и икономическа стабилност, като дори в периода на тежка дългова криза, България посредством строга дисциплина остана с балансирани макроикономически показатели и устойчива банкова система.

Настоящото първо българско председателство на Съвета на Европейския съюз, ни дава възможност още по-активно да съдействаме за намиране на обединяваща визия за европейското бъдеще, което ние желаем да споделяме както с останалите страни от ЕС, така и със съседите ни от Западните Балкани, които също споделят нашите стремежи.

Вярваме, че заедно можем да отговорим много по-успешно на сериозните предизвикателства на нашето време.

Надяваме се, че тази позиция споделят както всички политически сили в България, така и българските граждани.

В това ние от ГЕРБ виждаме защитата на българския национален интерес.


                  Съединението прави силата! 

                             Честит празник!