15 април 2007

ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Лъчезар Тошев

След повече от 17 годишни усилия, ние – тези над 2 милиона седесари, които по улици и площади развявахме синьото знаме, борехме се и мечтаехме един ден България да стане част от Европейското семейство, днес можем да се поздравим с успех. България е член на ЕС и на 20 май ни предстоят първите избори за Европейски парламент.Мечтата ни стана реалност. Някога нашите възрожденци също мечтаеха - да станем нация, да имаме държава и ние да бъдем като другите европейски народи, които ни бяха модел. На седесарите Бог отреди да сбъднат тази мечта. Ние не просто сменихме ориентацията на българската политика, но променихме мястото на България в света. Скоро ще започнем да чувстваме това все по-осезателно.
В новата страница на българската история ние ще запишем първите редове, а нататък щафетата ще поемат бъдещите поколения. Наша задача днес е да им осигурим добър старт от който да продължат утре.
Европейската конституция е необходима за уреждане на отношенията в Европейския съюз, между европейските институции и отношенията им с институциите на националните държави. Тя декларира и основни ценности на Обединена Европа. Този документ, уреждащ бъдещата европейска политическа архитектура, съгласно решението на Европейския съвет трябва да бъде прередактиран и приет до края на 2009г. - когато завършва настоящия мандат на Европейския парламент за който се кандидатираме. Нашите 18 депутати които предстои да изберем, ще са тези които ще участват в дискусиите и приемането на конституцията на Европа. От това ще зависи в каква Европа ще живеят българите занапред. Затова е необходимо избраните евродепутати да имат необходимият опит, да защитават позициите си, да имат инструменти за реализирането им, да умеят да формират общност около общи цели за да постигат успех.
Но ние влизаме в Европейския парламент с редица проблеми останали от комунистическия режим. Тези проблеми вече не са само наши, но станаха и проблеми на Обединена Европа.
“Червено-розовия картел” който ни управлява не смята да ги решава.
Тогава ние трябва да потърсим европейска солидарност за да се справим с тях в името на нашата кауза, която е по-актуална от всякога и в името на европейската идея. И ще се борим за да получим тази солидарност.
Нашата кауза е борба за справедливост!
Това наш национален интерес ли е ?
Нима ще завещаем на идните поколения пропастта в нашето общество изкопана от престъпленията на комунистическия режим?
Имаме ли воля да представим на българския народ цялата истина за извършените престъпления или ще продължим да смятаме тайните на престъпния комунистически режим за тайни и на демократична България?
Ще съумеем ли като нация да осъдим тези престъпления-заедно и недвусмислено?
Ще поставим ли искрено и убедено на пиедестала на общественото уважение претърпелите репресиите на комунистическия режим?
Ще се доберем ли до истината за изнесените “червени пари”, която впрочем е достъпна –стига да има интерес към нея?
Ще върнем ли поне част от тези средства на българския народ на когото принадлежат?Както това направи правовата държава Германия!
Ще повдигнем ли завесата за създаването на организираната престъпност и мафиотските организации?
Ще се поинтересуваме ли как бяха изпомпани банките и кого облагодетелства това?
Интересува ли ни “задгробния живот” на бившата Държавна сигурност?
Ще се преборим ли да освободим европейска България от енергийната независимост от Русия, която лесно може да се превърне и в политическа зависимост?
Ще се преборим ли с обществената апатия към тези проблеми породена от острата липса на справедливост в нашето общество?
Ще позволим ли да се изгуби границата между добро и зло?

Поставях и поставям тези въпроси години наред.По някои от тях постигнах успех, но усилието на нашето общество не трябва да спира. Имам решимостта да продължа да поставям тези въпроси и да търся подкрепа за тяхното решаване! Ако много застанем зад тази цел ще успеем!
Свръхгерои има само в приказките! За да успеем да се справим с тези тежки проблеми е нужно да си подадем ръка! никой не може да се справи сам!

Аз подавам ръка на всички за които решаването на тези въпроси е важно. Заради нас, заради бъдещите поколения ,заради бъдещето на България и на Европа!

В Обединена Европа ние ще имаме много възможности да подадем ръка на българите в чужбина. Така ще създадем една духовна общност обединяващи българите в България с българите навсякъде по света .Така както ни завеща Великият Кубрат.
Както съм го правил в ПАСЕ , така и в Европейския парламент ще подам ръка на всеки българин нуждаещ се от нашата подкрепа.Така Кубратовия завет ще стане реалност. Вярвам , че заедно ще успеем!
Подавам ръка на всеки който стои зад тази цел!

В Обединена Европа за всеки български гражданин има възможности ,от които той може да се възползва и които могат да му осигурят сигурност, почтен поминък, повишаване на благосъстоянието.
За българския народ който е най-бедният в ЕС, е важно да поеме ръката която Европейското семейство му подава и да прояви традиционната си инициативност, за да се възползва от възможностите. Усвояването на европейските фондове и намаляването на данъците, за да се постигне данъчна конкуренция привличаща капитали-което означава работни места, заплати, приходи в пенсионния фонд и здравната каса.
Чрез позициите които заемем в Европейския парламент ще можем да издействаме създаване на такива програми , които са необходими на българските граждани.
Вярвам че заедно ще изградим Европа , като служител на гражданите , а не техен господар.
Вярвам че Европа трябва да е Съюз на гражданите, съюз на ценностите и федерация от държави , а не една федерална държава.
Вярвам, че Европа трябва да има единна силна външна политика, за да е силна сред останалите страни в света. Европа трябва да има свои военни части за бързо реагиране.
Вярвам че местните и регионални власти в Европа трябва да имат свое засилено и децентрализирано сътрудничество, по проблемите от техен интерес.
Вярвам в Европа , която се обогатява от различията и запазва културните особености и традиции на народите.
Вярвам , че нашата обща европейска идентичност е християнска. Именно тя ни прави да приемаме нормалността на различията.
Вярвам че България ще успее в Европейския съюз!
Европейския парламент е единствената институция на Европейския Съюз ,представляваща гражданите на Обединена Европа.
В този парламент гласът на седесарите трябва да присъства.Нашите позиции трябва да бъдат защитавани. Най-добре можем да го направим ние, а не други!

Кандидатирам се в първите избори за Европейски парламент в България,защото смятам , че нашата мисия не е приключила. Синята идея е жива. Нашата кауза не е изчерпана!
Ще успеем ако отново станем общност и отново застанем заедно под нашето синьо знаме, което развяваме заедно с българския трикольор.
Борих се искрено за европейското бъдеще на България.
Постигнах редица успехи като член на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа. Чувствам се подготвен за мисията която предстои на българските представители в Европейския парламент и очаквам подкрепа от седесарите с които заедно преминахме през изпитанията на тези 17 години .
Затова заставам отново под синьото знаме и каня седесарите също да застанат под него, както някога.
Заедно ще успеем!
За България в Европа!