09 май 2007


7 май 1992 г.
Подписване нa присъединяването на
България към Съвета на Европа