09 май 2007

7 май 1992 г.


Церемонията по вдигането на българското знаме пред
Съвета на Европа