28 юни 2012
                                 

                                   СДС - ДА ТРЪГНЕМ НАПРЕД
                                                              Лъчезар Тошев              След подаването на оставката на председателя на СДС на заседанието в Пловдив на 15 май, предстои  членовете на партията да изберат пряко нов председател на Съюза  с мандат до следващите парламентарни избори.
На заседанието в Пловдив се стигна до сблъсък в Националния съвет на партията, изострил се до степен, която може да доведе до разцепление. Такова разцепление би сложило край на СДС.
Като един от тези, които участваха в създаването на СДС през 1989г., не бих искал да дезертирам от  борбата за запазване на единството на нашата общност в този тежък момент, от дефинирането на каузата, зад която да застанат българските демократи, от връщането на смисъла за нашето общество от съществуването на съюза и от формирането на общност около кауза, поставяща ново начало в развитието на нашата страна.
Убеден съм, че за времето, с което разполагаме, бихме могли да постигнем тези цели, ако се заемем незабавно и работим заедно!
Новият председател на СДС трябва да бъде фигура, която да се приема и от двете спорещи групи, да бъде обединител, и да може да насочи цялата енергия на партията към диалог с обществото, а не към вътрешни конфликти. Смятам, че бих могъл да допринеса за това повече от други!
Националният диалог се извършва в Народното събрание и затова председателят трябва да има възможност да представя позициите на СДС от парламентарната трибуна. Като депутат от СДС имам тази възможност!
Ето защо приех предложението на софийската организация на СДС в район Изгрев, където членувам, да се кандидатирам за председател на СДС.
ПРЕДЛАГАМ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДС :
  • Да сложим край на конфликтите в партията, които пречат на работата в екип.Ако спазваме приетите от всички нас правила, това е лесно постижимо! ;
  • Да прекратим практиката на еднолидерски модел на организацията и да изберем „Правителство в сянка”,  чиито представители да станат основните говорители на партията по съответните теми;
  • Да възстановим в. „Демокрация” поне като седмичник,за да бъде възобновена трибуната за информация и диалог на СДС; 
  • Да възстановим добрите отношения с Европейската народнапартия  и да използваме отново възможностите за лансиране и постигане на наши идеи и цели чрез солидарността и подкрепата на европейските християндемократи. Мога да помогна на СДС затова от позицията ми на Заместник – Председател на групата на ЕНП в ПАСЕ и активното ми  участие в работата на ЕНП от 1997г. до днес.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕКЪСНАТИЯ ДИАЛОГ С  ОБЩЕСТВОТО  
Предлагам СДС да организира форум за диалог -  в широк формат, включващ представители на местното самоуправление, неправителствени организации, академични и научни кръгове, вероизповедания, сдружения на репресираните и други обществени фактори.
                                                Форумът трябва да:
·       дефинира проблемите в нашето държавно устройство и неговото функциониране;
·        постигне съгласие по вида и провеждането на необходимите реформи;.
·       посочи стъпките, които трябва да се предприемат, последователността  и  нивата, на които трябва да стане това;
·       намери формата на представителство на тези обществени идеи.
На този форум СДС трябва да предлага за дискусия, но не и да налага своите идеи и да има готовност да приеме всички добри идеи, идващи от другите участници.
Постигнем ли това, тогава можем да поискаме обществената подкрепа за реализиране на целите, дефинирани от този широк Форум.
ДЕЙСТВИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
В Народното събрание от представителите на СДС трябва да се изисква  да влязат в диалог с всички политически сили без БСП за необходимостта от промени в общественото устройство и  съответно за промени в Конституцията с цел:
  • включване на местното самоуправление в законодателния процес;
  • създаване на Форум за бъдещето като място за диалог на институциите, другите  обществени фактори, научната и академичната общност, медиите и гражданите. по дългосрочните цели на нашето обществено развитие;
  • национално помирение чрез общо осъждане на престъпленията, извършени от комунистическия режим и чрез създаване на Институт за национална памет;
  • прекратяване на енергийната зависимост на страната.
ДА ВЪРНЕМ ЗАЕДНО СДС НА СЕДЕСАРИТЕ !
                ДА ВЪРНЕМ ЗАЕДНО СДС НА СЕДЕСАРИТЕ !                
Посетете страницата  "Лъчезар Тошев за Председател на СДС"

и кликнете на "Like"