24 ноември 2012

ВНЕСЕНИ ПРОЕКТОЗАКОНИ И ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ В 41 НС ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ
ВНЕСЕНИ ПРОЕКТОЗАКОНИ, ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ И ПРОЕКТОДЕКЛАРАЦИИ в 41-ВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,
     СВЪРЗАНИ С ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА     
        КОМУНИСТИЧЕСКИЯ  РЕЖИМ

След изборите на 5 юли 2009 г. от ПГ на СК бяха внесени следните законопроекти, проекти за решения и проектодекларации, свързани с престъпленията на комунистическия режим:22 ЮЛИ 2009 г. Проект за решение относно подкрепа на европейски  актове за осъждане на престъпленията на  
комунистическите и националсоциалистическите режими,   

             Вносител: Лъчезар Тошев и група народни представители

                               Прието е на 19. 11. 2009 г.  

С него Република България подкрепя резолюциите на ПАСЕ, Европейския парламент и ПА на ОССЕ, осъждащи престъпленията на комунистическите режими и обявява 23 август за Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими.

22 ЮЛИ 2009 г.  При приемане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание , внесено предложение, депутати сътрудничили на ДС да
нямат право да бъдат в ръководството на Народното Събрание, на парламентарните комисии, нито да са членове на международни делегации.

                             Вносител: Лъчезар Тошев

                             Предложението е прието, но по-късно е отменено от Конституционния съд


 26 АВГУСТ 2009 г.   Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, в който се предлага въвеждане на две дати за почит като неработни дни: 23 август  като ден за почит към
жертвите на националсоциалистическите и комунистическите режими в Европа и 9 септември – Ден за почит към жертвите на комунистическия терор в България след 9 ІХ 1944 г.

                         Вносител : Лъчезар Тошев

                         Законопроектът е отхвърлен


2 СЕПТЕМВРИ 2009 г. Законопроект за създаване на Институт за национална памет 

             Вносител : Лъчезар Тошев и група народни представители

                  
                  Законопроектът е отхвърлен от правната комисия и е оттеглен за преработка от вносителите


15 СЕПТЕМВРИ 2009 г.   Законопроект за допълнение на Закона за народната просвета, с който се предлага въвеждане на задължително изучаване на историческите факти за престъпленията на комунистическите режими, както и Вероучение.
                        
                         Вносители : Лъчезар Тошев и Мартин Димитров

                         Законопроектът е отхвърлен.

 

27 ОКТОМВРИ 2009 г.     Проект за Декларация осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани
               
                          Вносител: Иван Костов и група народни
                                              представители

                          Декларацията е приета от Народното събрание на 11.01.2012 г.


3 НОЕМВРИ 2009 г. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, с който се предлага премахване на давността за престъпленията на комунистическия режим

                         Вносител: Лъчезар Тошев

                     Законопроектът е отхвърлен в правната комисия и е оттеглен за преработване от вносителя.


3 ФЕВРУАРИ 2010 г. Предложение до Столичния Общински Съвет за наименуване на улица на името на дисидента Едуард
Генов

                       Вносител от Народното събрание: Лъчезар Тошев

               Вносители от СОС: Владимир Кисьов и Стефан Иванов

                       Предложението е прието на 24. 06. 2010 г.


25 МАРТ 2010 г.   Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

                         С него се предлага да бъдат реабилитирани :
·       Репресираните в първите три дни след 9. 09. 1944 г., които да  тогава не бяха реабилитирани
·       Осъдените от т.нар. народен съд по делото за участие в комисията за разследване на убийството на полските офицери в Катин и Виница (трима архимандрити и един журналист)
·       Осъдените по двете дела срещу протестантите през 1949 г.
·       Осъдените по делото срещу католиците през 1952 г.

                         Вносител : Лъчезар Тошев

                         Законопроектът е приет на 28. 07. 2010 г.
 На 9 август с.г. във френския вестник Ла Кроа(La Croix)
 излиза голяма статия за приемането на закона.

27 СЕПТЕМВРИ 2010г.     Законопроект за изменение и допълнение за Закона за ордените и медалите на Република България, с който се предлага служители и сътрудници на Държавна сигурност и другите репресивни служби на
комунистическия режим да не бъдат награждавани с ордени и медали.

                               Вносители : Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков

                   Законопроектът е приет на 8 април 2011г. в променен вид, изискващ решението за номинация да се взема от Народното събрание, а не от Председателя на Народното събрание.

29  СЕПТЕМВРИ 2010 г.   Слушане по инициатива на Лъчезар Тошев (с Фондация Конрад Аденауер) „Какво стана с имуществото парите на комунистическия режим?” с участието на Кристиан фон Хамерщайн от германската комисия за разследване на „червените пари”

                      
30 НОЕМВРИ 2010 г. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, с който се предлага премахване на давността за престъпленията на комунистическия режим и въвеждане на състави за престъпения срещу човечеството
                             
                          Вносител : Лъчезар Тошев
                          Законопроектът е отхвърлен17 ДЕКЕМВРИ 2010 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, предлагащ въвеждането на допълнителни критерии за дипломатите и за работещите в дипломатическите представителства – да не са били служители или сътрудници на репресивните служби на комунистическия режим.

                          Вносител: Лъчезар Тошев

                    Законопроектът е отхвърлен в полза на решение в същия дух внесено от ГЕРБ


13 НОЕМВРИ 2011 г. Проект за Декларация относно възпоменание на Големия глад (Гладомор) в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски Съюз
                    
                     Вносители : Лъчезар Тошев и Иван Иванов

           Проектът е отхвърлен в комисия, без да е разглеждан в пленарната зала.


25 ФЕВРУАРИ 2011 г. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, дефиниращи „Престъпления срещу правото на възползване от историческия опит и съставляващи историческа измама”, за отричане, омаловажаване или оправдаване на престъпленията на
комунистическите и национал-социалистическите режими и срещу поругаването.
                         

                          Вносител: Лъчезар Тошев

                  Законопроектът е отхвърлен в комисиите. В подобен дух е приет текст в правителствения законопроект.


23 АВГУСТ 2011 г. Законопроект за създаване на Институт за национална памет.

                          Вносител : Лъчезар Тошев
                          Законопроектът е отхвърлен


23 ФЕВРУАРИ 2012 г.    Внесен е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за досиетата, целящ обявяване на принадлежността към ДС и другите репресивни служби на комунистическия режим на кредитните милионери

                          Вносител : Екатерина Михайлова и група народни представители

                          Законопроектът е подкрепен на ниво комисия. Очаква се гледането му в пленарната зала.


9 МАРТ 2012 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за досиетата, с който се предлага да се премахне
 ограничението за репресирани лица да стават членове
 на Комисията по досиетата.

                          Вносител : Лъчезар Тошев

                          Законопроектът е приет на 21. 03. 2012 г.


9 МАРТ 2012 г. Предложение до СОС за смяна на името на улица Димо Дичев ( Първи началник на ДС от 9 септември 1944г. до 1949г.) в София


                       Вносител от Народното събрание : Лъчезар Тошев
                       Вносител от СОС   : Роберт Янакиев

               Прието на 26.04. 2012 г. с Решение № 204 /26.04.2012 г. (обявено на 8. 05. 2012 г.)


11 МАЙ 2012 г. Внесен законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности.

                           Вносители : Лъчезар Тошев и група народни
                                                 представители

                           Законопроектът е отхвърлен на първо четене на  5. 09. 2012 г.


                           От общо 97 гласували „за” приемането му са 12 депутати, „против” – 18, въздържали се – 67.