30 април 2014

Председателят на Държавната дума на Руската Федерация Сергей Наришкин няма да бъде допуснат в България

Изявление на Говорителя на МВнР на Република България по повод публикации в медии за посещението на председателя на Държавната дума Сергей Наришкин 
29.04.2014г.


Във връзка с публикации в медиите относно предварително планираното посещение в България на делегация на руския парламент, ръководена от председателя на Държавната дума Сергей Наришкин, в периода 6-8 май 2014 г. МВнР  информира за следното:

Спрямо Сергей Наришкин са наложени и действат следните ограничителни мерки на ЕС:

1) забрана за влизане  и транзитно преминаване на територията на държавите-членки на ЕС

2) замразяване на всички финансови средства, съгласно Решение на Съвета 2014/151/ОВППС от 21 март за изпълнение на Решение 2014/145/ОВППС относно налагането на ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и имплементиращи Регламенти 208/2014 от 5 март и 269/2014 от 17 март.

Горепосочените актове на ЕС са пряко приложими в България и задължителни за изпълнение.

Решението на ЕС е в сила от 21 март 2014 г. – деня на публикуване в Официален вестник на ЕС и понастоящем се прилага до 17 септември 2014 г., като подлежи на постоянен преглед.

Действието му се удължава или самото решение се изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.