01 май 2015

1150 ГОДИНИ ОТ ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

НА 2 МАЙ ПРАВОВСЛАВНАТА ЦЪРКВА ЧЕСТВА СВ. ЦАР БОРИС МИХАИЛ - ПОКРЪСТИТЕЛЯТ НА БЪЛГАРИТЕ


Надписът от Балши - днес в Албания


[+Εβαπτισθη ο εκ θ(εo)υ αρχων Βουλγ]αριας
Βορης ο μετο
τομασθεις
Μιχαηλ συν
τω εκ θ(εο)υ δε
δομενω αυ
τω εθνει ε
τους ςτοδ.
[Покръсти се от Бога архонтът на Бълг]ария Борис, преименуваният Михаил заедно с дадения му от Бога народ в лето 6374 (865г.)

  "А в Кефалония (Главиница) могат да се видят запазени и до наше време каменни стълбове, върху които са вдълбани букви, отбелязващи приобщаването и присъединяването на народа към Христа.” 
Димитър Хоматиян, Архиепископ на Първа Юстинияна (Охрид) и цяла България, 13 век. Житие на Св. Климент Охридски.


  Погодиновски ръкопис
Приписка на  ТУДОР черноризец ДОКСОВ

 


Приписката на  ТУДОР, черноризецът  на ДОКС 

Тази книга благочестна наричана Атанасии по повеление на кназ наш 
блъгарски имене Сумеон преложи епископ Константин въ словенски език 
отъ гръцки в лето от начало мира 6414 инд. 10 oученикъ сиъ Методиа въ Морава Архиепископ. 

Написа я Туодоръ черноризецъ Доксовъ тъкмо де същи кназ повели на устието на Тича в лето 6415 инд.11 дето е святата и почитана нова златна църква там дето я сътвори князът. 
Се това лето почина този раб божий баща на княза в блага вяра живял в добро и изповядвал господа наш Исуса Христа велик и почитан наш господар княз блъгарски по име Борис с  християнско име Михаил месца мая въ 2-ри ден събота вечер.
Този Борис покръсти българите в лето етх бехти в името на Отца и Сина и Светаго духа.

Тия благочестиви книги, наречени Атанасии, преведе по поръка на нашия български княз Симеон на славянски език от гръцки епископ Константин, ученик на Методий, архиепископ на Моравия, в годината от сътворението на света 6414 (906), индикт 10. По поръка на същия княз ги преписа Тудор черноризец Доксов на устието на Тича в годината 6415 (907), индикт 14, гдето е съградена от същия княз светата златна нова черква.
В същата година почина на 2 май в събота вечерта Божият раб, бащата на този княз, живеещ с чиста вяра и правоверното изповедание на нашия Господ Иисус Христос.
Това бе великият, честният и благоверният наш Господар Български Княз на име Борис, чието християнско име бе Михаил. Този Борис покръсти българите в годината етх бехти. В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин.
 
Иконата на Св. Патриарх Фотий-Архиепископ на Константинопол-Новия Рим, който въведе българите в Тялото Христово - Църквата при Св. Княз Борис Михаил. Намира се в храма на Семинарията създадена от него на о.Халки, Мраморно море.

Покръстването на Преславския двор. Художник Николай Павлович от Свищов. Оригиналът се намира в Народното събрание.Св. Княз Борис Михаил от Учителното евангелие


Покръстването в хрониката на Йоан Скилица

Печат на княз Борис като монах Михаил и архонт на българите - т.е. бидейки монах е продължавал да бъде и княз, което е обявявал сам - чрез печата си.Покръстването във Ватиканския препис на Манасиевата хроникаФреска на ктитора на църквата  Св. Архангел Михаил в манастира Св.Наум на Охридското езеро  - Св.Княз Борис Михаил

В житието на Св. Наум от XVI век е посочено основаването на манастира така:

"Великую обитель Наумъ сътварает и храм чиноначелника Михаила Архангела и всех сил небесних с богатствомъ и повелениемъ благочестиваго цара блъгарскаго Михаила и сина его Симеона цара.Тогда текуште лето 6413." (905г.)