15 декември 2015

ЗНАЧЕНИЕТО НА ИМЕТО КУБРАТ В СТАРОТЮРКСКИЯ ЕЗИК


Кубрат – Обединител на народа 

Пръстен на Патриция Кубрат, намерен в могилата при с. Малая Перешчепина
 
 Благодарение на моя приятел Веселин Кандимиров разполагам със старотюкско-руски речник, където фигурира думата КУБРАТ - QUBRAT.Той ми обърна внимание върху обяснението дадено в речника на тази дума.

 То означава някой, който събира.

Примерът даден в речника е със събирането на народа. (Виж. Копие от страниците на речника по-долу!)

Това поставя въпроса дали името на прочутия български владетел – единственият, който е обединил българските племена в една държава е Кубрат или това е прозвище, което той е носил.

В най-новата ни история имаме пример за Царя - Обединител.
Когато се каже това, всички знаят, че става дума за цар Борис III.
Най-вероятно случаят с Владетеля на Старата Велика България да е същият.
Възможно ли е името Кубрат - т.е. Обединител да е личното име на владетеля на "българите и кутригурите"?

Възможно е,  както има у нас лично име Господин, въпреки значението му като обръщение към мъж!
Възможно е това да е валидно и за името Кубрат, но е малко вероятно!

Защото неговото име е изписано в Именника на българските владетели по друг начин.

В т.нар. Именник на българските владетели -Уваров препис, името което съответства на личността на този владел е Курт. 

Изписано е в т.нар. Московски препис и като Коурт, което навежда на мисълта, че е преписвано от гръцки оригинал. (А. Попов, Обзор хронографов русский редакции, Москва, I, стр. 25. Гильфердинг, Собрание сочинений, I, стр. 20. цитиран от Константин Иречек в „История на българите“.
 
 "Курт 60 години държа. 
Родът му Дуло, а годината му шегор вечем."


На два от трите пръстена намерени в надгробната могила при с. Малая Першчепина - Полтавска област в Украйна, надписът е на гръцки език и гласи "Хуврату пратрикиу" - "На патриция Кубрат".
Вярно е че Теофан, разказвайки историята с петте сина които не послушали завета на баща си - така популярна у нас, нарича владетеля "Господарят Кроват", но тъй като разполагаме с два автентични пръстена, на които името е изписано като Хуврат, можем да приемем, че ромейският хронист е допуснал грешка в произношение на име, което за гърците не е разбираемо.

В такъв случай титлата Кан Кубрат, означава Цар-Обединител, а не самото име на владетеля.

То очевидно е било Курт.
Курт Канът-Обединител на народа.

Курт Кубрат

Такава е и легендата на хрониста Теофан, останала в нашия народ като "Заветът на хан Кубрат".

Това е легендата за снопа пръчки, които когато са заедно никой не може да пречупи, а всяка една поотделно може да се пречупи твърде лесно.

Езикът на българите на Кубрат не е тюркски!
В него обаче има тюркски заемки.

Думата Кубрат т.е. Обединител на народа - като прозвище на владетеля, вероятно е точно такъв случай.

Ето тук няколко снимки от откриването на мемориала на Кан Кубрат в землището на с.Малая Перешчепина на 18.08.2001г.Интересно е да се знае, че селяните в с.Малая Перешчепина наричат мястото, където е откритата надгробна могила на Владетеля Кубрат "Курт город".

В тази местност се намира древен български некропол, който се разкопава от иманяри незаконно години наред.

В близкото село Ново Санджари има друг български некропол.

Ето защо там могат да се очакват и други открития,свързани с българската история, ако тази дейност се замени с проучване на професионални археолози.
Московският препис на Именника


Уваровият препис на Именника

Ето страниците от речника:

Думата Qubrat e най-долу на 462-ра страница и обяснението продължава горе на 463-та.
 

 

Свързани теми :

Кубратовият съборКубратовият завет ще ни обединява и в бъдеще
Реч на Лъчезар ТОШЕВ при откриването на паметника на хан Кубрат на надгробната му могила до с.Малая Перешчепина – Полтавска област, Украйна.
18 август 2001 г.

В. Лечител, 04 .12. 2014г.


Паметник на създателя на Старата Велика България
Антон ГЕРДЖИКОВ
В.Лечител, 04 .12. 2014г.

Трябва свято да браним и почитаме гроба на Кубрат
Ст.н.с. Петър Добрев
В.Лечител, 04.12. 2014г.
http://www.lechitel.bg/newspaper.php?s=6&b=465