24 декември 2015

Честито Рождество Христово! 

Тропар на Рождество Христово


 

Тиха нощ, Свята нощ (Stille Nacht):  

Текст Йозеф Мор, музика Франц Грубер  

Написана е през 1818г. в гр. Оберндорф до Залцбург  и изпълнена за първи път в църквата Св.Николай в това градче (St. Nicholas Kirche) на Коледа 24/25 декември 1818г.Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
    Holder Knab im lockigen Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

Стенопис от църквата на Рождество в Христово във Витлеем


 "В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си.

И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия; и се изплашиха твърде много.
И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци;

Защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ;

 
и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.


И внезапно се яви с Ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше:


Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение! "


(Лука, 8 :14)

 

Слава во вышних БогуВитлеемската пещера, от която за света изгря нетварната светлина :

Тук Дева Мария роди Иисус ХристосВходът към пещерата във Витлеем
Пещерата на Рождество Христово
Мястото където е роден Иисус Христос е отбелязано със сребърна звезда с надипис на латински :

 "Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est" 
 (Тук Дева Мария роди Иисус Христос) Днес целият свят празнува Рождество Христово:


 

O Tannenbaum

https://www.youtube.com/watch?v=LieDB2SG5To

Елхови лес

https://www.youtube.com/watch?v=35yKiOXn_k8