07 февруари 2016

In Memoriam








In Memoriam


Петър Манолов






Поне докато стана пясък! 
МОНОЛОГ НА НОС МОНО ПЕТРА


По-леко би се преживяло като ехо.
Останах камък. Сам. В морето.
Тежи ми!
Не тъжа.
Тежа. 
 
С нозе дълбоко впити във земята,
за да не може някой да ме вземе,
по някого да ме замята!

Поне докато стана пясък!
Поне докато стана пясък!

                                         Петър Манолов