29 април 2016

СТРАСТИТЕ ХРИСТОВИ

Когато славните ученици при умиването на вечерята се просвещаваха,
тогава, злочестивият Юда, обзет от сребролюбие, се помрачаваше,
и Тебе, праведния Съдия, предаде на беззаконните съдии.

Виж, любителю на богатства, този, койтозаради тях се обеси.
Бягай от ненаситната душа, одързостила се да направи това на Учителя,
Господи, Който към всички си Благ, слава на Тебе.

Седален, глас 7

Кое нещо, Юдо, те направи предател на Спасителя? 
Нима от апостолски лик Той те отдели? 
Или те лиши от дара за изцеряване? 
Нима като вечеря с другите апостоли тебе от трапезата отхвърли? 
Нима като уми нозете на другите, твоите презря? 
О, колко добрини си забравил? 
 затова твоят неблагодарен нрав се изобличава, а Неговото безмерно дъготърпение и голяма милост се проповядват.
Хилядолетна маслина в Гетсиманската градина, свидетел на събитията Този, Който се облича със светлина като с дреха,
стоеше гол пред съда и плесници приемаше по лицето от ръце, които създаде.
Беззаконните люде приковаха на кръст Господа на славата.
Тогава църковната завеса се раздра, слънцето се помрачи,
като не търпеше да гледа оскърбяван Бога, пред Когото всичко трепери.


Св.Богородица и Св. Ап.Йоан Богослов при кръста Христов (от храма в Дафни)

Антифон 15, глас 6


Днес виси на дърво Този, Който надвеси земята над водите;
с венец от тръни се увенчава Този, Който е Цар на ангелите;
в лъжлива багреница се облича Този, Който облича небето с облаци,
с плесница приема Този, Който в Йордан освободи Адам;
с гвоздеи се приковава Женихът църковен;
с копие се пробожда Синът на Дева.
Покланяме се, Христе на Твоите страдания.
Покланяме се, Христе на Твоите страдания.
Покланяме се, Христе на Твоите страдания.

Покажи ни и славното Твое Възкресение.

Антифон 12,глас 8

Това казва Господ на юдеите: Люде Мои, какво ви сторих?
 Или с какво ви досадих? „

Слепците ви направих да прогледнат; прокажените очистих; 
мъж, който лежеше на одър дигнах. 

Люде Мои, какво ви направих и какво Ми въздавате? 

За маната - жлъчка; за водата- оцет; вместо да Ме обичате - на кръст Ме приковахте. 

Няма повече да търпя, ще повикам Моите народи и те ще Ме прославят с Отца и Духа и Аз ще им дарувам живот вечен.Табелата прикована на Кръста с надпис на три езика "Цар Юдейски".

 Интересно е, че надписът, независимо от езика, следва древногръцката традиция да тръгва от дясно наляво, а след това се обръща в обратната посока.


Ели, Ели, лама савахтани
А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час; а около деветия час Иисус извика с висок глас: 
Ели! Ели! Лама савахтани!
  Сиреч, Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил? 
Някои от стоещите там, като чуха, казваха: Той вика Илия. 
И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие; другите пък думаха: чакай, да видим, дали ще дойде Илия да Го избави. 
А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух.
(Мат. 27:45-50)

А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А на деветия час Иисус извика с висок глас: Елои, Елои, лама савахтани? което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 
Някои от стоещите там, като чуха, казваха: ето, вика Илия. А един се затече, натопи гъба в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие, думайки: почакайте да видим, дали ще дойде Илия да Го снеме. А Иисус, като издаде висок глас, издъхна.
(Марк. 15:33-37)


При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. А Иисус, като видя майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето син ти! После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си. След това Иисус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, казва: жаден съм. Там имаше съсъд, пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с оцет, надянаха я на исопова тръст и поднесоха на устата Му. А когато Иисус вкуси от оцета, рече: свърши се! И като наведе глава, предаде дух.
(Иоан. 19:25-30).

Войниците пък, като разпнаха Иисуса, взеха дрехите Му и хитона. Хитонът не беше шит, а изтъкан цял от горе до долу. Тогава рекоха си един другиму: да не го раздираме, а да хвърлим за него жребие, чий да бъде; за да се сбъдне реченото в Писанието:

 „разделиха дрехите Ми помежду си и за одеждата Ми хвърлиха жребие.” Тъй направиха войниците.”

                                                                               Йоан (19:23-24)

Тръненият венец намерен от Св.Елена (Катедралата Нотр Дам -Париж)


Псалом 21

Началнику на хора. Кога се зора сипва. Псалом Давидов.

   Боже мой, Боже мой! Защо си ме оставил?
Далеч са от спасението ми думите на моя вик.
Боже мой! Викам денем - и Ти не чуваш, и нощем - и няма за мене мира.  Но Ти, Светий, живееш посред славословията на Израиля.
 На Тебе се уповаваха отците ни; уповаваха се, и Ти ги избавяше;към Тебе викаха, и биваха спасявани; на Тебе се уповаваха, и се не посрамяха.
Аз пък съм червей, а не човек, гавра за човеците и презрение у народа.
Всички, които ме виждат, ругаят ми се; клатейки глава, думат с уста:
 "Той се уповаваше на Господа, нека Го избави, нека Го спаси, ако Му е угоден".
Но Ти ме извади из утробата, вложи в мене упование още в майчините ми гърди. Още от утроба на Тебе съм оставен; от утроба майчина ми Ти си мой Бог. 

Не се отдалечавай от мене, защото скръбта е близо, а помощник няма. Множество телци ме обиколиха; тлъсти бикове васански ме окръжиха, разтвориха уста против мене като лъв, който е гладен за плячка и рика.
Аз се разлях като вода; всичките ми кости се разглобиха; сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност. Силата ми изсъхна като чиреп; езикът ми прилепна о небцето, и Ти ме сведе до смъртна пръст.
Защото псета ме окръжиха, сбирщина злосторници ме обиколи, пробиха ми ръце и нозе. 

Можеше да се изброят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мене; делят помежду си дрехите ми и за одеждата ми хвърлят жребие. 

Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мене; Сило моя! побързай ми на помощ; избави от меч живота ми, и от псета - самотната ми душа; спаси ме от устата на лъва, и от рогата на еднорогите, като чуеш, избави ме.

(...)Торинската плащеница


Разчетен надпис на гръцки на плащеницата "Исус"


-->