03 юли 2016

В ПАМЕТ НА ГЕНЕРАЛ ИВАН ПАШИНОВ

ГЕНЕРАЛ ИВАН ПАШИНОВ - ЕДИН ЗАБРАВЕН ГЕРОЙ ОТ СВИЩОВ

Лъчезар Тошев

Освен на огромната плеяда възрожденци, изиграли ключова роля в българската история, Свищов е родно място и на известни български военачалници, записали имената си на неръкотворната Триумфална арка на Отечеството.

Можем да си спомним за ген. Пантелей Киселов, превзел непревземаемия Тутракан през Първата световна война. Спори се само дали това е станало за 24 или за 36 часа.

Също тогава изгрява звездата на ген. Дамянов и ген. Манов.

Но в тази плеяда едно от най-ярките имена е това на ген. Иван Пашинов.Днес той е забравен. За него напомня един малък сокак зад Съборната църква „Св.Троица” в Свищов. 


Иван Парашкевов Пашинов е роден на 1 август 1862г. в Свищов.

Завършва Военното училище в София през 1883г.
През Сръбско-Българската война участва в сраженията при Сливница и Пирот. 

Военната му кариера го довежда до чин полковник точно в навечерието на Балканската война. 

Като такъв на него е поверено командването на 23-ти Шипченски полк. 

На 13 март 1913г.по време на сражението за Одрин рано сутринта след заповед от главнокомандващия военният участък ген.Георги Вазов, полковник Пашинов с извадена сабя и знамето в ръка повежда полка си в атака към форта "Айваз Баба" – най-укрепената част от турската крепост.


При изгрева на слънцето българското знаме се развява над форта. 

Скоро след това Одрин се предава на българските войски.
При тържественото влизане на нашите войски в града, заради ключовото превземане на форта "Айваз-Баба" на полковник Пашинов се пада честта да язди пръв и пръв да влезе в Одрин. 

По време на Първата световна война Иван Пашинов е командир на 2-ра бригада в която е и 23-ти Шипченски полк. 

По време на боевете за превземането на град Струга 26-28 ноември 1915г. в Македония, Иван Пашинов извършва истински подвиг, направил голямо впечатление в цяла България. 

Когато противниковите войски запалват моста над изтичащата от Охридското езера река Черни Дрин (в Македония реката се нарича Дрим) за да попречат на преминаването на българските войски през него, Иван Пашинов грабва знамето и изтичва с него през горящия мост увличайки след себе си подпоручик Баев и войниците си.Така българските войски освобождават Струга! 

Това събитие може да се сравни само с храбрата постъпка младия тогава генерал Бонапарт на 17 ноември 1796г. при Арколският мост – още в първата му италианска кампания.

 За Арколския мост се говори в цяла Европа. А за Струга се мълчи…Днес за подвига на Иван Пашинов едва ли някой си спомня, но тогава е направил голямо впечатление.

Прочутия композитор на военни маршове Михаил Шекерджиев пише по текст на Ботю Савов марша „Струга”.

Той е публикуван в сп. Отечество, на 8 април 1917г.

„През гори и през долини
През победен светъл дим
Твойта доблест не яви ли
и при страшний Черен Дрим

Кой войските ти пренесе
През разгромения мост?
Там кога се смърт надвесе
Кой, герою белокос?

Дрин ще помни старий спомен
В блян кога вълни заспят
Твоят устрем непреломен
Страшния шепот „Да вървят!”

Татко силний наш спасител
Дни честити доживей
Твоят горд дух съкрушител
В мъжки ни сърца да грей!"

За този подвиг той е удостоен със званието генерал-майор и му е възложено да командва беломорската област, която както и Дойранската позиция остават в български ръце до подписването на Солунското примирие сключено на 29 септември 1918г.
Ген.Пашинов умира в София на 28 февруари 1936г.


От сборника на д-р Николай Русев, "По следите на една безсмъртна песен", Париж 1988г.,том II, стр. 1437