10 февруари 2017

Паметник на велик свищовлия в София

Паметник на първия професор по математика в България - Емануил Иванов, пред Математическия факултет на Софийския Университет


Проф. Емануил Иванов е първи братовчед на проф.Иван Шишманов и писателя Алеко КонстантиновПроф. Емануил Иванов
Проф. Емануил Иванов е известен български математик,
 един от пионерите на висшето образование в България.

 Той е роден в Свищов в заможно семейство на търговци,
родственици на Алеко Константинов,
на 30 януари 1858 година.
Завършва средно образование в родния си град,
занимава се известно време с търговия,
след това става стажант-инженер в пътното строителство,
но истинското му призвание тепърва щяло да се разкрие.

След Освобождението заминава за Мюнхен, където завършва
Политехниката през 1883 г. със специалност
физика и математика.

Същата година постъпва като преподавател
 в гимназията в град Лом,
където скоро изпъква със своето усърдие
 и педагогически талант.
Остава там до 1885 г, когато е преместен
в София в Министерството на народното просвещение.


Следващите няколко години се занимава с обществена и
административна дейност към Министерството, но любовта
 му към учителската професия не го напуска.

През тези години той се убеждава в голямата нужда от
 добре подготвени преподаватели, каквито
по това време са рядкост.
Така Емануил Иванов става радетел на идеята за
създаване на школа за подготовка на учители.

Той е част от комисията на Министерството,
която изработва "Временни правила за уреждането на
 Висш педагогически курс  в София",
който скоро е преобразуван  в първото
Висше училище в България
/по-късно Софийски университет/.  
Членове на тази комисия участват във фактическото 
 учредяване на Висшето училище през 1888 г. 

Емануил Иванов, е един от създателите на 
Софийския университет, заедно с братовчед си
 проф. Иван Шишманов. 
Той основава физико-математическото отделение през 1889 г.,
това е второто най-старо отделение на Висшето училище. 
Става редовен преподавател и впоследствие първи
 редовен професор и основател на Катедрата по висш анализ. 
Преподава в университета в периодите
 1889 – 1910г. и 1917-1923г.,
а през годините на прекъсване, преподава
математика в няколко софийски училища. 
 Чел е лекции по: 
„Висш анализ”, 

 „Диференциално смятане”,

 „Диференциални уравнения”,

 „Интегрално смятане”, 

 „Въведение в теорията на комплексните функции”,

 „Теория на функциите”, 

„Елиптични интеграли и функции”, 

„Елементарна математика”.
 Избиран е за Ректор на СУ в периода  
1890-1891, 1891-1892 и 1893-1894 година.
Емануил Иванов е и сред основателите и фактически инициатор
 на Физико-математическото дружество в България,
 създадено през 1898 г.,
като дълги години го председателства и е редактор на списанието му.
От 1900г. е действителен член на Българското книжовно
 дружество /БАН/.
 Научната му дейност се свързва с трудове главно
 из областта на теорията на числата и методиката
 на математиката.
Забележителни са изследванията му върху т.нар.
от него раниони – хиперкомплексни числа с 4 единици.
През 1910 година, след конфликт с академичния съвет
 на Софийския университет, Емануил Иванов напуска училището,
като през следващите години преподава математика в Държавното
средно техническо училище и в Средното търговско училище в София.

През 1917 година той се връща в университета,
където остава до пенсионирането си
 през 1923 година.
След пенсионирането си през 1923г.,
проф. Иванов
се премества в Кюстендил,
където жизненият му път завършва
тихо на 24 юли 1925 г.

Днес природо-математическата гимназия в града носи неговото име.

През пролетта на 1992 год. с решение на Общинския съвет-Кюстендил училището се наименува в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”.Паметникът на проф. Емануил Иванов се намира пред сградата на Факултета по математика и информатика
на СУ /бул. Джеймс Баучър №5/, макар че
 по времето на професора, факултетът се е помещавал на друго място,
а тази сграда не е съществувала.

Започнатото от него дело обаче днес продължава
 да се развива именно на това място и неговата достолепна
фигура сякаш благосклонно наблюдава и покровителства новите поколения, поели по пътя на науката.

Скулптурата, излязла изпод ръцете на Ваньо Колев,
 е издигната върху нисък гранитен постамент.
Професорът е изобразен портретно, в уголемен мащаб,
седнал на старинно кресло, със спокойно, замислено изражение и проницателен поглед.

Както науката и културата са били винаги скъпи за
проф. Иванов приживе, така е и увековечен – с книга,
притисната до сърцето.


Паметникът е открит на 12.05.2008 година, 
по повод 150 години от рождението на професора, 
по инициатива на акад. Борислав Боянов

Арх. Силва СъбковаПроф.Емануил Иванов
Родната къща на проф. Емануил Иванов в Свищов - в Средната (Гръцката) махала
Елена Шишманова - х.Иванова е майката на проф. Емануил Иванов и леля на проф.Иван Шишманов и на Тинка х.Константинова - майката на писателя Алеко Константинов