13 април 2017

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

СТРАСТИТЕ ХРИСТОВИ


ТРОПАР
Когато славните ученици при умиването на вечерята се просвещаваха,тогава злочестивият Юда, обзет от сребролюбие се помрачаваше и Тебе, праведния Съдия, предаде на беззаконните съдии.
Виж, жадний за богатства, как извършилият заради тях предателство, обесва се.
Бягай от ненаситната душа, одързостила се на такова против Учителя, Който към всички е Благ.
Господи, слава Тебе.


Седален, глас 7
Кое нещо, Юдо те направи предател на Спасителя? Нима от апостолския лик Той те отдели? Или те лиши от дара за изцеряване? Нима като вечеря с другите апостоли, тебе от трапезата отхвърли? Ѝ нима като уми нозете на другите, твоите презря? О, колко добрини си забравил? И затова твоят неблагодарен нрав се изобличава, А Неговото безмерно дълготърпение и голяма милост се проповядват.


Антифон 12, глас 8

Това казва Господ на юдеите :Люде мои, какво ви сторих?
Или с какво ви досадих?


Слепците ви направих да прогледнат; прокажените очистих; мъж, който лежеше на одър дигнах. 

 
Люде мои, какво ви направих и какво ми въздавате?
За манната – жлъчка; за водата – оцет; вместо да ме обичате - на кръст ме приковахте.


Няма повече да търпя; ще повикам Моите народи и те ще ме прославят с Отца и Духа и аз ще им дарувам живот вечен.
Антифон 15, глас 6

Днес виси на дърво Този, Който надвеси земята над водите;
с венец от тръни се увенчава Този, Който е Цар на ангелите;

в лъжлива багреница се облича Този, Който облича небето с облаци, 
 
плесница приема Този, Който в Йордан освободи Адам; 
 
с гвоздеи се приковава Женихът църковен;
с копие се пробожда Синът на Дева.
 
Покланяме се, Христе, на Твоите страдания.
Покланяме се, Христе, на Твоите страдания.
Покланяме се, Христе, на Твоите страдания. 
 
Покажи ни и славното Твое Възкресение.