16 май 2017

ТРИ ГОДИНИ БЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ОТ ВЕЛИКИТЕ


НИКОЛА ГЮЗЕЛЕВ
 
17 август 1936 - 16 май 2014г.
 
 
 
 


Никола Гюзелев
„В тези святи зали…“
Втората ария на Зарастро (Зороастър) от „Вълшебната флейта“ на Моцарт.
Запис от 1987г.