27 юли 2017

В деня на празника на Св.Седмочисленици и успението на Св.Климент Охридски


Икона от Македония на Светите Седмочисленици Кирил и Методий, техните ученици Климент, Наум, Сава и Ангелария, както и Св.Княз Йоан Владимир и Св.Еразмо. Надписът в горната част на иконата гласи : Св.Седмочисленици - просветители български.
За прослава на Св. Климент Охридски!

Народното събрание единодушно прие Декларация подкрепяща подписването на договор между България и братската нам Македония за добросъседство и сътрудничество
ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТНОСНО ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ


Водени от:
 • приемствеността в преговорния процес по Договора, провеждан от редица български правителства, представляващи целия политически спектър в Република България;
 • стремежа за по-нататъшно развитие на добросъседството и приятелството между Република България и Република Македония;
 • необходимостта от развитие на сътрудничеството във всички области на основата на взаимно уважение, доверие, разбирателство и зачитане на интересите на Република България и Република Македония;
 • желанието за активизиране на икономическите и културните връзки и близките контакти между гражданите на Република България и Република Македония;
 • разбирането, че европейската перспектива на Република Македония е гаранция за сигурността, стабилността и просперитета на региона,

Народното събрание на Република България:
 1. Оценява положително усилията на правителствата на Република България и на Република Македония за финализиране на преговорите по Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и очаква подписването да бъде осъществено в съответствие с предварителните договорености между двете страни.
 2. Изразява готовност да стартира ратификационните процедури в най-кратък срок след подписването му.
 3. Очаква Договорът да постави на стабилна, принципна и прагматична основа отношенията между двете държави и да бъде от пряка полза за техните граждани.
 4. Предлага Министерски съвет да внася в Народното събрание ежегоден доклад за изпълнението на Договора, след неговото подписване, ратификация и влизането му в сила.


  СВЪРЗАНА ТЕМА НА ТОЗИ БЛОГ : 
   

  ПРОЕКТЪТ ЗА ДОГОВОР МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ Е ПУБЛИКУВАН И В ДВЕТЕ СТРАНИ

  http://toshev.blogspot.bg/2017/07/blog-post_26.html