01 октомври 2017

Архив : Питане за случая "Магнитски" в Народното събрание, 25.11.2011г.


ДВЕСТА И ДЕВЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 25 ноември 2011 г.
Открито в 9,02 ч.

(….)


ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: 


Въпрос от народния представител Лъчезар Тошев относно позицията и намеренията на Министерството на външните работи във връзка с предприетите визови ограничения от страни – членки на Европейския съюз, САЩ и Канада, както и за забраната за издаване на визи за руски държавни функционери, свързани със „случая Сергей Магнитски”.

Това е въпрос към министъра на външните работи Николай Младенов.
Заповядайте, господин Тошев.

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК):
Благодаря Ви, господин Председателю.

Господин Министре,

Сергей Магнитски, в качеството си на представител на Hermitage Capital Management - една британска организация, е изнесъл данни за злоупотреби: в едни публикации – 230 милиона, в други – 130 млн. щатски долара.
След като изнесъл тези данни, той самият е бил обвинен и арестуван.
В ареста е бил малтретиран от осем души.
Не му е оказана помощ, вследствие на което на 16 ноември 2009 г. той умира – само на 37 години.

Съветът за развитие на гражданското общество и човешките права към Президента на Руската федерация е излязъл със становище, че арестът на Магнитски е бил незаконен.

Служителите, които са го разследвали, са били в конфликт на интереси. Държавните органи не са направили нужното да разследват обвиненията му в корупция и прочие.

Обаче становището на този съвет е отхвърлено от руския министър на вътрешните работи и главния прокурор и в крайна сметка е станало причина през ноември 2010 г. Комисията по външните работи на Европейския парламент да гласува единодушно налагане на забрана за издаване на визи на около 60 руски функционери, свързани със „случая Магнитски”.

То е прието от Европейския парламент през декември 2010 г. и с него се призовават всички страни – членки на Европейския съюз, да наложат такава забрана.

Такива забрани са наложени от Държавния департамент на САЩ, Канада. В Холандия единодушно със 150 гласа парламентът е приел резолюция за налагане на забрана за издаване на визи за тези лица и прочие. Германия предлага обща позиция на Европейския съюз, на 27-те страни членки или да се приложи Шенгенското споразумение.

Нямаме информация какво мисли Министерството на външните работи по този повод.

Ето защо Ви моля да ми отговорите на въпроса: каква е позицията на Министерството на външните работи по отношение на призива за налагане на визови санкции, за забрана за издаване на визи на лицата, свързани със „случая Магнитски”, посочени от Европейския парламент и Съвета по развитието на гражданското общество и човешките права към Президента на Руската федерация?

Ще предприеме ли Република България визови санкции срещу тези лица? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.

Господин Министър, заповядайте за отговор.

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ:


Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители!

Уважаеми господин Тошев, случаят със Сергей Магнитски е един от най-неприятните случаи в съвременната руска история.

България се присъедини към призива на Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката за сигурност госпожа Катрин Аштън Русия да проведе пълно и своевременно разследване на всички обстоятелства и факти, свързани с ареста и смъртта на Сергей Магнитски, и да изправи виновните пред лицето на закона.

В този случай, както и в други подобни случаи, България се присъедини към тези страни, които настояваха темата за Сергей Магнитски да бъде включена като отделна тема в диалога между Европейския съюз и Русия по правата на човека.

В рамките на този диалог руската страна до момента предоставя информация на Европейския съюз за предприетото от нея разследване.

Решението на „случая Сергей Магнитски” следва да се търси в контекста на цялостния диалог между Европейския съюз и Русия. Във връзка с това и произтичащо от това, Република България ще подкрепи изработването на обща позиция на страните – членки на Европейския съюз, съгласно установената практика в подобни случаи.

България не предвижда действия извън съгласуваните в рамките на Европейския съюз, които в момента се обсъждат на различни нива в Съвета.

Засега в рамките на Европейския съюз няма инициирана дискусия и процедура за въвеждането на визови ограничения за лицата, замесени в случая Магнитски, ето защо България не предвижда на този етап предприемането на двустранни мерки.

Смятам, че при този казус, както и при други подобни казуси, е най-важно да има изработено общо, единно становище на страните – членки в Европейския съюз, защото, ако не се действа по този начин, действията, които се предприемат от отделни страни – членки на Европейския съюз, няма да бъдат ефективни, няма да изпратят ясното и категорично послание в подкрепа и на това, което е изказано в дебата в Европейския парламент, че трябва да има общи действия на Европейския съюз по този казус.
Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ:
Заповядайте за реплика, господин Тошев.

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК):
Благодаря, господин председателю.
Уважаеми народни представители!
Господин министър, благодаря за отговора, който ми предоставяте.
Очевидно, той не е окончателен отговор. Моля да информирате Народното събрание, когато тази обща позиция бъде изработена, за да знаем каква е позицията и на нашето Външно министерство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ:
Желаете ли дуплика, господин министър? Не. Благодаря Ви.
Благодаря Ви и за участието в парламентарния контрол.


(…….)

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ВНЕСЕНА В ПАСЕ С БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ