04 октомври 2017

Дискусия за българите в Албания


Милена Милотинова разговаря с 
Борис Вангелов и Лъчезар Тошев


Ще успее ли София да отстои правата на българското малцинство
По темата - депутата Борис Вангелов и Лъчезар Тошев

Ще успее ли София да отстои правата на българското малцинство в Албания, пропуснати от проектозакона за малцинствата, обсъждан в албанския парламент?

По темата - депутата Борис Вангелов, доскоро – председател на Агенцията за българите в чужбина и Лъчезар Тошев, бивш депутат и представител на България в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.


ПРОТОКОЛЪТ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В АЛБАНИЯ ОТ 9 ЯНУАРИ 1932Г.

Превод на български

      Заключителен протокол: 

                                                                                          I.

Cъгласно резолюцията, гласувана от Втората Балканска конференция в Истанбул, албанските и българските делегации в София се споразумяват за прилагането на договорите свързани с малцинствата, в които се заявява следното:  

1. Албанската делегация признава съществуването на българско малцинство в Албания.“

2.Българската делегация признава съществуването на албанско малцинство в България 

3.  Албанската делегация поема ангажимента да настоявa пред своето правителство за откриването на български училища в градовете и селищата, където българското население преобладава. В тези училища ще се преподава на български,  a албанският език ще бъде задължителен.

В албанските училuща, които са посещавани от значителен брой българи, албанската  група се задължава да се заеме с това българският език да се въведе за българските ученици.
От своя страна, българската делегация поема ангажимента да настоявa пред своето правителство за откриването на албански училища на местата, в които aлбанското население преобладава. В тези училища ще се преподава на албански,  a българският език ще бъде задължителен.
В българските училuща, които са посещавани от значителен брой албанци, българската група се задължава да се заеме албанският език да бъде въведе за албанските ученици в тези учeбни заведения. 
 4. Решението на въпроса с българските църкви, които се намират на албанска територия ще бъде дадено по-късно. 
5. Горепосочените делегации се задължават заедно да се заемат със свободната размяна на всякакъв вид публикации, освен тези забранени oт съответните закони в двете страни. 

                                                                                    II.

Двете делегации - албанската и българската се ангажират да изпълнят нужното пред съответите  правителства, за да се сключи в най-кратък срок съгласие за обединение, арбитраж и ненападение.                                                                                

  III.

Двете делегации се ангажират да изпълнят нужните стъпки  пред съответните правителства, за да постигнат сключването на търговски договор. Mеждувременно, двете страни изразяват желанието да вземат нужните мерки, за да се улесни търговията на стоки и продукти идващи от тях.

                                                                                              

Албански  делегат:
                         Мехмед Коница
                                                   (подпис)


                                              
Български  делегати :
                                                                         Янко Сакъзов
                                                                         Андрей Тошев
                                                                                            (подписи)


София, 9 януари 1932г.

Подписалият споразумението за признаването на българското малцинство в Албания е прочутият албански политик и дипломат (три пъти Министър на външните работи на Албания) Мехмед Коница, който е представлявал Албания не само на Втората Балканска конференция в Истанбул - 28.01.1931г., но и на останалите - общо 4 Балкански конференции.

Мехмед Коница

СВЪРЗАНА ТЕМА:
  

Европейският парламент защити българите в Албания!

http://toshev.blogspot.bg/2017/02/blog-post_15.html


СВЪРЗАНА ТЕМА:

Извадка от интервюто на Иван Н.Иванов 
  

Изборът на Линдблад е знаково събитие

В. Про и Анти, 1.02.2008г.

С Иван ИВАНОВ, зам.председател на българската делегация в ПАСЕ,
разговаря Васил Станилов
(...)
 
- През изминалите години български депутати в ПАСЕ са поставяли въпроси за правата на българското малцинство в Албания. На тази сесия и вие атакувахте премиера Топи с такъв въпрос, но той избягна да се ангажира пряко при отговора си в пленарната зала. Смятате ли да предприемете и други действия в ПАСЕ по този въпрос?

- На моя въпрос относно мерките, които Албания би предприела, за да гарантира правото на българската етническа общност в страната да провежда обучение по майчин език, албанският президент Бамир Топи ми отговори с общи, нищо незначещи фрази.
По-късно в разговор с бившия албански външен министър проф. Ислами разбрах, че властите в Тирана са под натиск от македонска страна да не признават наличието на българско малцинство.
 Затова следващото действие, което ще предприема, ще бъде въпрос към министър-председателя на Албания Сали Бериша при негово изслушване в ПАСЕ.
Ще настоявам в Албания да се извърши преброяване на населението с посочване на етническа принадлежност, каквото не е правено от началото на демократичните промени.
Резултатът от преброяването ще покаже наличието на българско малцинство.
Тогава албанските власти, в съответствие с Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, ще бъдат длъжни да осигурят обучение по български език за нашите сънародници в Тирана, Голо бърдо, Преспа, Гора и другаде.
 (...)

Преидставителни извадки от поставянето на въпроса в ПАСЕ - от български депутати, от различни партии :2008 ORDINARY SESSION
________________________
(First part)
REPORT
Fifth Sitting
Wednesday 23 January 2008 at 10 a.m.


  1. Address by Mr Bamir Topi, President of Albania
THE PRESIDENT (Translation). – We now have the honour of hearing an address by Mr Bamir Topi, President of Albania. After his address, Mr Topi has kindly agreed to take questions from the floor.
(…)
Mr IVANOV (Bulgaria) said that there were many minority groups in Albania and in other south-eastern European countries. The Bulgarians in Albania were one such minority. He asked what were the President’s intentions for protecting Bulgarians and allowing them to be taught in their mother tongue.
THE PRESIDENT. – Thank you. Mr Topi, you have the floor.
Mr TOPI said that the missions of the Council of Europe that had visited Albania had recorded that they had found on the ground evidence that Albanian institutions took minority rights seriously. Minorities now enjoyed more standards and rights than the native Albanian population. Standards in schools and classes were higher for minorities. Minorities were fully integrated and it was sometimes difficult to distinguish who was from a minority group and who was not.

(...)


2004 ORDINARY SESSION 
(Second part)
REPORT
 
Fifteenth sitting
Thursday 29 April 2004 at 3 p.m.(...)

THE PRESIDENT. – Thank you, Mr Tepshi.
I call Ms Milotinova.

Ms MILOTINOVA (Bulgaria).  

– Thank you, Madam President. I congratulate the rapporteurs on their excellent work, and commend Albania on the progress that it has achieved in the past few years. With the assistance of the Council of Europe, the OSCE and other international institutions, the country should be able to advance further along the road to European and Euro-Atlantic integration. My country, Bulgaria, welcomes Albania’s aspiration to join Nato, and hopes for speedy progress in its negotiations with the EU on a Stabilisation and Association Agreement.
We cannot, however, neglect the shortcomings and difficulties identified in the report. There is too much to be done in that country. The conclusions of the report invite further consistent efforts from Albania, and require a firm political will to proceed with the necessary reforms. Through its assistance and co-operation activities for Albania, the Council of Europe maintains a major role in such crucial areas as the effective functioning of democratic institutions, efficient protection of human rights, respect for national minorities and the rule of law, including the independence of the judiciary, and the fight against organised crime and corruption. The Council of Europe, with the OSCE and other competent international institutions, should do its best to assist Albania in achieving truly free and fair elections at all levels in the future, and to prevent any irregularities. With this in mind, we can give our support to the draft resolution.
Finally, let me draw the attention of the Assembly to one element involving national minorities where the assistance of the Council of Europe could be appropriate and instrumental. I refer to paragraphs 94 to 99 of the report and paragraph 16.iii of the draft resolution. Like practically all other countries in South-eastern Europe, modern Albania came into being as a multi-ethnic state. As elsewhere, numerous ethnic and religious communities have been living side by side on its territory for centuries. The history of the Bulgarian ethnic community in Albania, too, is centuries long. Those people, inhabiting mainly areas in Golo Brdo, Gora, Prespa and some others, are loyal citizens of Albania and want to work for and live in a prosperous democratic country, as all other Albanians do.
Those people also want to be able to keep their identity, their language and culture, and their links with their relatives in Bulgaria and other neighbouring countries where Bulgarians live; they also want to study their mother tongue and have broadcasts in their own language.

Therefore, in respect of the issues covered by the Framework Convention for the Protection of National Minorities, I would very much encourage our Albanian friends to consider offering to our compatriots in Albania the same equal treatment as they have a commitment to offer to other minority groups, including due recognition of their status.

THE PRESIDENT. – Thank you, Ms Milotinova.
The next speaker is Mr Dedja.
(...)2012 ORDINARY SESSION
________________________
(Third part)
REPORT
Nineteenth Sitting
Monday 25 June 2012 at 11.30 a.m.

(...)

THE PRESIDENT (Translation) – Thank you. The next question is from Mr Toshev.

Mr TOSHEV (Bulgaria) – Mr Prime Minister, welcome back to our Assembly. If you remember, when you came to address us in 1993 in your capacity as President of Albania, I raised with you the issue of Bulgarians traditionally living in your country. Now when you come here as Prime Minister of Albania, I would like to raise the same issue with you. What progress has Albania made in respect of protecting the human and minority rights of Bulgarians traditionally living in Albania?

THE PRESIDENT (Translation) – Thank you. Would you like to answer that question Mr Berisha?

Mr BERISHA – Dear friend, I assure you that I remain – we remain – very committed to fully respecting the Council of Europe Convention on Minorities. In my country, we do our very best to support them and to strengthen their identity and their ties and relations with their own nations. We are very happy to have a number of small but shining minorities in different areas of the country.

THE PRESIDENT (Translation) – The next question is from Mr Fournier.

(...)