20 май 2018

История: Отношението на Великия княз Александър към Руско-турската война 1877-1878г.


Император Александър IIIЗа лошото отношение на Александра III към България
(Извадка от : Петър Пешев, Историческите събития и деятели от навечерието на Освобождението ни до днес с бележки за живота ми. София, печатница “Либерален клуб”, 1928г. Стр. 366-367 )

Г. Господин Иванов, 
бивш Свищовски окръжен управител разказва :

“ Когато русите дойдоха да ни освобождават, в Горна Студена се състоя военен съвет под председателството на цар Александър II. 

Участваха и наследникът, после цар Алексанъдр III – главнокомандующ под Бяла, Николай Николаевич и ромънският княз Карол, Началник щаба генерал Непокойчицки и граф Игнатиев.

Император Александър II с офицери в щаба си в с. Горна Студена


Като се свърши съветът, царят и ромънският княз си легнаха да спят, а Александър (III), Н.Николаевич и ген. Непокойчицки се оттеглиха в гостната стая и почнаха да се черпят със шампанско, разговаряйки на немски, за да не ги разберат войниците-прислужници.

Ала между последните беше и финландецът Йохан Динерс, който знаеше отлично немски.

И той чу как Александър (III) каза по едно време на граф Игнатиева :

Вие с баща ми ще отговаряте пред Бога за многото невинно пролята кръв.
 Кого сме дошли да освобождаваме? 
Българите от турците ли или турците от българите?

Где у нашия мужик такива села, ниви, добитък и чисти и големи къщи?
Вместо да бъдем добри приятели с турците и наедно да си делим възтока, вий с баща ми докарахте работите до тази война.”

На това граф Игнатиев отговори :

Недейте гледа само българските къщи от Свищов до Бяла, защото тук – на границата на Европа има и консули; Във вътрешността е друго.Там турците колят, грабят и безчестят българите.”

Александър сърдито отвърнал :

Така сте подлъгали баща ми, та обяви тази нещастна война.
С него двама ще отговаряте!“

Всичко туй лично ми разказа Йохан Динерс, когато бях окръжен управител в Свищов, гдето Йохан Динерс беше наел хотел.

Динерс приготвяше хляб на царя през походите и като се свърши войната, царят му дал 3000 полимпериала и Динерс остана да ги харчи в Свищов.

Когато после Алексанъдр III стана император, Динерс ми казваше :

Добре ми помнете думата : 
България, ще има да си пати много лошо от новия император. 
Той не обича българите!”