20 май 2018

История : Раковски за бъдещия избор на български княз
Иван Цанков

Из спомените на  ИВАН ЦАНКОВ - Член на Тулчанския революционен комитет и участник в четата на Панайот Хитов и във Втора българска легия, за срещата му с Георги Раковски.


Откъс от книгата на Иван Цанков
"Спомени от миналото",
София, 1917 г.


(...)
Влязох при него в стаята, в която той си почиваше върху едно английско канапе, и ме покани да седна. 
Като му обясних за целта на посещението ми, той ме изслуша видимо много спокоен. Тъкмо тогава той пишеше "Червена града Русчука" и "Българските хайдути". 
Преди да взема последно сбогом от него, той се понамести върху своя английски диван седишком, взема позиция, сбръчка си малко челото и гледайки ме направо в очите с устремителен поглед, започна със своя приятен, много тих и увлекателен глас: 
"Ей, добри ми Иванчо и мил съотечественико, ти ще заминеш и няма вече да се видим, защото аз предчувствувам, че скоро ще настъпи краят на моя многострадален и измъчен живот ( като казваше тези последните думи, гласът му малко попресекна, очите му се понасълзиха и лицете му бе много затъжено). 
Когато се завърнеш в свободна България, когато с божата воля настъпи най-щастливият момент да избира народът свой княз, да кажеш на нашите българи да не посмеят да изберат който и да бил българин за свой княз, нито някой от съседните нам свободни малки християнски държави. 
Гледайте той да произхожда от велик род и да има родствени връзки с държавни короновани глави, но в никакъв случай да не избирате който и да бил руски княз, защото тогава ще настъпи краят на България  ( последното бе изказано доста натъртено).
Георги Раковски (вляво на снимката) със Стефан Чаушев, 1861г.