20 май 2018

История : Неизвестна молитва за султана съставена от Св. Синод на Българската Екзархия през 1877г.Сградата на Българската Екзархия в ЦариградНа 8 май 1877г.специална молитва съставена от Св.Синод на Българската Екзархия за победа на султан Абдул Хамид II в започналата на 12/24 април Руско-турска война е разпратена и започва да се чете в българските храмове.

Делегацията на Св. Синод пристигнала от Цариград в Пловдив на 7 май 1877г.за да посрещне Екзарх Йосиф, донесла текста на молитвата, която била прочетена на другата сутрин в храмовете.

В Пловдив, на това е станал свидетел Иван Евстратиев Гешов.

Ето текста на молитвата, така както е предадена в спомените на Петър Пешев и в книгата на Иван Ев.Гешов:

(Историческите събития и деятели от навечерието на Освобождението ни до днес с бележки за живота ми. София, печатница “Либерален клуб”, 1928г. Стр. 431 - цитат по книгата на Иван Евстратиев Гешов, “Спомени и Студии”, Изд. Българска Академия на Науките, София 1928г. Стр. 14 -15. Същият текст е публикуван и в друга мемоарна книга на Иван Евстратиев Гешов “Спомени из години на борби и победи”, София, Кооперативна печатница”Гутенберг” 1916г. Стр.47 )
Линк към книгата : “Спомени из години на борби и победи”


Господу помолимся :

Боже Великий и Дивний, 
иже в рукою твоею содержаяй твар :
Приклони ухо твое и услиши смиренное моление, нас непотребних рабов твоих, тебе за Царя приносящих; даруй здраве, крепост и победу самодержавнейшему Господарю нашему Султан Хамиду; укрепи войнство Его, огради миром державу Его и покори под Его всякаго врага и супостата.