06 август 2018

ЧЕСТВАМЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - ТОВА Е ДЕНЯТ, КОГАТО ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС СЕ Е ПРЕОБРАЗИЛ НА ПЛАНИНАТА ТАВОР 
ПРЕД ТРИМА ОТ АПОСТОЛИТЕ СИ - ПЕТЪР, ИОАН И ИАКОВ.
ТАМ ТОЙ ИМ СЕ Е ПОКАЗАЛ КАТО БОГ В НЕТВАРНА СВЕТЛИНА.

ТАКА ТЕ ТРЯБВАЛО ДА РАЗБЕРАТ ДОБРОВОЛНИТЕ МУ СТРАДАНИЯ КОИТО ЩЯЛ ДА ПОНЕСЕ В ЙЕРУСАЛИМ.

ТОЙ, КОЙТО Е БОГ ПРЕДСТОЯЛО ДА ИЗКУПИ ЧРЕЗ  ДОБРОВОЛНО ПРИЕТИТЕ СТРАДАНИЯ НА КРЪСТА, ГРЕХОВЕТЕ НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО И ТАКА ДА МУ ОТВОРИ ПЪТЯ КЪМ СПАСЕНИЕТО.


ПРИ ПРЕОБРАЖЕНИЕТО ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ХРИСТОС СЕ ЯВИЛИ И  СТАРОЗАВЕТНИТЕ ПРОРОЦИ - ВОДАЧЪТ НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД МОЙСЕЙ (ПРИЗОВАН ОТ МЪРТВИТЕ) И ИЛИЯ ТЕСВИТЯНИНЪТ (КОЙТО ЖИВ БИЛ ГРАБНАТ С КОЛЕСНИЦА НА НЕБЕТО И КОЙТО ЩЕ ДОЙДЕ ЗАЕДНО С ЕНОХ КАТО ПРЕДТЕЧА НА ВТОРОТО ХРИСТОВО ПРИШЕСТВИЕ).
Тропар

Преобрази се на планината, Христе Боже,
като показа на Твоите ученици славата Си, доколкото можеха да я видят, та по молитвите на Богородица да осияе и нас,  Твоята вечна светлина.
Подателю на светлината, слава на Тебе.
Кондак
На планината се преобрази, Христе Боже, и учениците Ти
доколкото можаха, да възприемат, видяха Твоята слава, та когато Те видят разпнат, да разберат Твоето доброволно страдание
и да проповядват на света, че Ти наистина си сияние на Отца.


Планината Тавор днес

Евангелие от Св. Евангелист Лука 
(9 : 28-36)Като взе със Себе Си Петра Иоана и Иакова, възлезе на планината да се помоли.
И когато се молеше, видът на лицето Му се измени, и дрехата Му стана бяла, бляскава.
И ето, двама мъже приказваха с Него, а те бяха Мойсей и Илия;
Като се явиха в слава, те говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Иерусалим.

А Петра и ония, които бяха с Него, бе налегнал сън; но, като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него.

И когато те се отделяха от Него, Петър рече на Иисуса:

Наставниче, добре ни е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия, - без да знаеше, що говори.

Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака.
И чу се из облака глас, който казваше: 

Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте.

И когато се чу тоя глас, Иисус бе останал Сам.
И те замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, що видяха.

Свързана тема на този блог :


ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

История на Свищовската църква Св.Преображение

http://toshev.blogspot.bg/2016/08/blog-post.html