21 януари 2019

ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА БЕШЕ ИЗБРАНА ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ПАСЕ
Днес, при откриването на новата сесия на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа беше конституирано и нейното ново ръководство.

То ще ръководи Асамблеята през 2009г., през която Съветът на Европа навършва 70 години от основаването си.

За Президент на ПАСЕ беше избрана отново Лилиан Мари-Паске от Швейцария (Член на социалистическата група).

За Вицепрезидент на ПАСЕ беше избрана д-р Джема Грозданова, Ръководител на българската делегация в Асамблеята от партия ГЕРБ (Член на групата на ЕНП) .PACE elects its Vice-Presidents
През тази сесия още една българка ще бъде Вицепрездент на ПАСЕ. 

Това е г-жа Боряна Оберг- депутат в Парламента на Швеция, от Умерената партия (член на групата на ЕНП).

По-късно днес, г-жа Грозданова за първи път председателства пленарно заседание на Асамблеята.
Линк към видеозапис на това заседание вижте тук :


Изказванията на оригиналния език, на който са произнесени:

Изказванията в превод на английски език:


Free debate
Дебати по въпроси невключени специално в дневния ред

Поздравявам д-р Джема Грозданова за избирането и за Вицепрезидент на ПАСЕ! 
Желая и много успешен мандат на този пост!
Поздравявам и г-жа Боряна Оберг за избирането и за Вицепрезидент на Асамблеята! 

Желая и на нея много успешен мандат!

Вярвам, че и двете българки ще допринесат за преутвърждаването на основите на мултилатерализма, на който се крпи междуародният ред и сполотяването на страните-членки на Съвета на Европа около ценностите и принципите на европейското единство и сътрудничество !                                               Лъчезар Тошев

                                             Вицепрезидент на ПАСЕ 
                                             в периода 1998-2000г.