24 септември 2015

Плюене срещу тавана : Проф. Иван Шишманов (1862 – 1928г.) оплют в статия на руски език 

 

 

Първостроителят на българската култура проф. Иван Шишманов (1862 – 1928г.) оплют в статия на руски език -

153 години след неговото рождение ...Вижте тук :


Болгарские либералы и Иван Шишманов против России
Владислав Скворцов 

Материал из журнала № 71 - Сентябрь 2015
 
Сетевой литературный журнал издание Фонда «Русское единство»
Москва, № 71 - Сентябрь 2015

Статията на български език, вече е сложена на сайта Фактор.БГ

Скандал! Руски историк оплю проф. Шишманов - "недоучил мошеник и нагъл лъжец"

Линк към статията – тук :

http://www.faktor.bg/mnenia/lacheni-carvuli/55699-skandal-ruski-istorik-oplyu-prof-shishmanov-nedouchil-moshenik-i-nagal-lazhetz.html

Също и на сайта "Свободата" :


http://www.svobodata.com/page.php?pid=16481&rid=712http://lex.bg/laws/ldoc/2134929408Закъснелият гняв на автора е предизвикан от тези вече доста отдавнашни статии, които ползвам случая да припомня :

(За тези, които не разбират български, блогът ми има преводач  - Google translator  - в дясната горна страна на страницата)


Проф. Иван Шишманов: България и Украйна притежават всички условия за близко приятелство


също и във в.Лечител, 24 септември 2014г.Страсбург почете великия свищовлия проф. Иван Шишманов

Лъчезар Тошев в ПАСЕ: Ние не бяхме първите борци за европейската идея


Българин от Свищов е сред първостроителите на Обединена Европа
С президента на ПАСЕ Жан Клод Миньон пред изложбата за проф. Иван Шишманов в Съвета на Европа, 26.06.2012 г.


ВИДЕОРЕПОРТАЖ НА Г-ЖА ТАТЯНА ПАНДУРСКА. ИЗПОЛЗВАНИ СА КАДРИ ОТ АРХИВА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА 
-->
Exhibition dedicated to Prof. Ivan Shishmanov, Palace of Europe, Strasbourg, June 26th, 2012

100 години от включването на България в Първата световна война

Лъчезар ТОШЕВ
В. "Лечител", бр.11, 19 март 2015г.
http://toshev.blogspot.com/2015/03/100.html


150 години от рождението на професор Иван Д. Шишманов

Честване в БАН :
https://www.youtube.com/watch?v=Xw2nwP79IV4
продължение :
https://www.youtube.com/watch?v=w93X1p_QKyk
Изложба за проф.Шишманов в БАН в присъствието на Вицепрезидента на Република България Маргарита Попова
https://www.youtube.com/watch?v=diW7T9IxEP0
продължение :
https://www.youtube.com/watch?v=lpuMsPSGviwПаметникът на проф.Иван Шишманов в Свищов

 

Първостроителят на българската култура проф.Иван Шишманов е създател на :
 • Софийския Университет
 • Народния Театър
 • Рисувалното училище
 • Музикалното училище (което по думите на Добри Христов роди българската Опера)
 • Горското училище
 • Института за незрящи
 • Института за глухонеми
 • Археологическия музей и Археологическото дружество
 • Етнографския музей
 • Народния музей
 • Съюза на читалищата
 • Превръща книжовното дружество в БАН
 • Учителско-лекарския съюз (въвежда лекари в училищата)
 • Сборника на народните дарители
 • Сборника за народни умотворения, наука и книжнина
 • Списание “Български преглед”
 • Българския ПЕН-Клуб
 • Бългрската секция на Пан-Европейския съюз
 • Дружество за подпомагане на изкуството в България
 • Създава културния отдел към Министерството на народното просвещение, който днес вече е отделно министерство.
 • По негово предложение - 8 декември (по стар стил - денят на Св.Климент Охридски, който е патронът на Софийския Университет) се обявява за студентски празник
Като Министър, той е автор на следните закони :

Закон за университета
Общ правилник на университета
Закон за Ефорията на университета
Закон за основното и средното образование
Закон за училищните такси,
Закон за училищните стопанства,
Закон за заплащане заплатите на учителите в народните основни училища
Закон за общинските заеми за училищните здания
Създава безплатни трапезарии и бани в училищата
Забранява физическите наказания
Въвежда религиозната толерантност към различнтие по вяра
Създава субсидии за общинските библиотеки и пътуващи библиотеки

Първи професор-славист във Фрайбургския университет изнасящ лекции от цикъла “Светът на славяните”
Той изпраща редица българи да учат и специализират в Европа.Всички те днес са споменати в енциклопедията като видни личности в своята област, строители на съвременна България....
Издигна социалния статут на българския учител, чрез гарантиране на високи заплати.
Първи проучва българите на о. Крит и първи посещава земите на Волжките българи

През 1926г. Чрез него Царство България е представено на Първия конгрес на Пан-европейското движение, на който проф.Иван Шишманов е вицепрезидент.

По този начин той става един от Отците-основатели на Обединена Европа.

Идеите от неговата реч на конгреса днес са реалност - вкл. за общата валута.

Той изнася лекции за Пан-европейската идея не само в България, но и като професор в Германия,Швейцария и др.

Той е първият български посланик в независима Украйна, призната от Царство България през 1918г.!

.... и още много....

Иван Шишманов от Свищов е първият български европеец!