14 ноември 2015

РУБРИКА: БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПАЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО, ПРЕЗИДЕНТСКАТА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ НА ПАСЕ В СОФИЯ 
26-27 НОЕМВРИ 2015г.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД :


ВЪЗМОЖНО Е В ДНЕВНИЯ РЕД ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛНИТЕ  СЪБИТИЯ!


ПРЕДЛОЖЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ Д-Р ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА, ЛИДЕР НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ, 

ПОДКРЕПЕНА ОТ ЛИДЕРИТЕ НА ВСИЧКИ ФРАКЦИИ В ПАСЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ДЕМОКРАЦИЯ, ЛИДЕРЪТ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ГЕРМАНИЯ И ЛИДЕРЪТ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА УНГАРИЯAS/PER (2015) 08                                   НЕОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД
29 октомври 2015

Проект за Декларация

внесен от Джема Грозданова (ЕНП, България)
ръководител на българската делегация


Заседанието на Парламентарната Асамблея в София днес, препотвърди целта на отците - основатели на Съвета на Европа, които като следствие от ужасите на Втората Световна война, създадоха тази организация с предназначението да “постигне по-голямо единство между своите членове” за да се запазят и реализират “идеалите и принципите, които са тяхното общо наследство”.
Както е посочено изрично в чл.3 от Статута на Организацията, нейните членове, трябва да сътрудничат искрено и ефективно за реализацията точно на тази цел.

Като чества 40-тата годишнина на Заключителния документ от Хелзинки, Асамблеята желае да подчертае важната роля, която изигра неговото подписване, довело до края на Студената война. Тя приема този документ като пример за това, какво е възможно да се постигне, когато страните съгласувано положат усилия да оставят настрана своите различия и да се стремят към разбирателство.

Асамблеята е искрено убедена, че многобройните политически предизвикателства, с които Европа се сблъсква днес, както вътрешни, така и извън нейните границите изискват общ отговор на базата на споделните принципи и ценности, диалог, доверие и солидарност.

В тези критични моменти, страните-членки на Съвета на Европа, трябва да се сплотят около това, което ги обединява, отколкото това, което ги разделя и да предотвратят издигането на нови стени и очертаването на разделителни линии.

За тази цел и признавайки ключовата роля, която Съветът на Европа може да играе защитавайки и подпомагайки демократичната сигурност, Асамблеята призовава за Среща на държавните глави и ръководителите на правителства, на която страните да препотвърдят на най-високо политическо ниво, своите ангажименти спрямо общите ценности и принципи на демокрацията, човешките права и върховенството на закона, защитавани от Организацията.