10 ноември 2015

ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА ПОД БЪЛГАРСКО РЪКОВОДСТВО ОТ ДНЕС

ОТ ДНЕС БЪЛГАРИЯ РЪКОВОДИ ГОЛЯМА ЕВРОПА!

ДЕВИЗЪТ НА ЕВРОПА ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ЩЕ БЪДЕ“СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”ПОД ТОЗИ ДЕВИЗ ЩЕ ПРЕМИНАТ БЪЛГАРСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ В СЪВЕТА НА ЕВРОПА, В КОЙТО ЧЛЕНУВАТ 47 ДЪРЖАВИ
ТОВА Е НАЙ-АДЕКВАТНИЯТ ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КОИТО ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА Е ИЗПРАВЕНА ДНЕС!От дясно : Министър Даниел Митов, Посланикът ни при Съвета на Европа г-жа Катя Тодорова и г-н Владимир Миланов - началник на политическия кабинет на Министър Митов.10 ноември отново е важна дата в българската история!


На 10 ноември 2015г. България пое председателството на Комитета на Министрите на Съвета на Европа!


Начело на Комитета в който заседават външните министри на страните-членки застава българският Министър на външните работи Даниел Митов

Председателят на Комитета на Министрите


На добър час!


Предаване на председателството от Министъра на външните работи на Босна и Херцеговина Игор Црнадак на българския Министър Даниел Митов 
 
 
ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ИНИЦИАТИВА В РАМКИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО:

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕДИНСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 27 ноември постоянната Комисия на ПАСЕ ще заседава в София и ще гласува за внесената от д-р Джема Грозданова декларация.

Българската инициативата беше подкрепена от всички лидери на политически фракции в ПАСЕ, от председателката на Комисията по политически въпроси и демокрация, от лидера на делегацията на Германия и лидерът на делегацията на Унгария.


Проектът внесен в Страсбург на 29 септември 2015г. беше прередактиран с участието на д-р Грозданова и лидерите на политическите фракции.

В новия вариант,е добавено, че ПАСЕ призовава за свикване на Среща на европейските Държавни глави и Министър-председатели, на която страните-членки да отговорят на българското предложение и да препотвърдят на най-високо политическо ниво, ангажиментите си спрямо общите ценности и принципи на демокрацията, човешките права и върховенството на закона.

Такива срещи в историята на Съвета на Европа е имало само три – във Виена през 1993г., в Страсбург -през 1997г. и във Варшава – през 2005г.

Приемането на декларацията ще означава и свикване на Четвърта среща на най-високо ниво, като своеобразен Форум за бъдещето на Европа, което ще е наш български принос, с голямо историческо значение за европейското единство и сътрудничество.

Това ще е нова страница от историята на Обединена Европа, която ще бъде написана по наша инициатива !

Съединението прави силата!


Редактираният текст на Декларацията може да видите тук :

 

AS/PER (2015) 08                                    НЕОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД
29 октомври 2015

Проект за Декларация

внесен от Джема Грозданова (ЕНП, България)
ръководител на българската делегация


Заседанието на Парламентарната Асамблея в София днес, препотвърди целта на отците - основатели на Съвета на Европа, които като следствие от ужасите на Втората Световна война, създадоха тази организация с предназначение “постигане на по-голямо единство между своите членове”, за да се запазят и реализират “идеалите и принципите, които са тяхното общо наследство”.
Както е посочено изрично в чл.3 от Статута на Организацията, нейните членове, трябва да сътрудничат искрено и ефективно за реализацията именно на тази цел.

Като чества 40-тата годишнина на Заключителния документ от Хелзинки, Асамблеята желае да подчертае важната роля, която изигра неговото подписване, довело до края на Студената война. Тя приема този документ като пример за това, какво е възможно да се постигне, когато страните съгласувано положат усилия да оставят настрана своите различия и се стремят към разбирателство.

Асамблеята е искрено убедена, че многобройните политически предизвикателства, с които Европа се сблъсква днес, както вътрешни, така и извън нейните границите изискват общ отговор на базата на споделните принципи и ценности, диалог, доверие и солидарност.

В тези критични моменти, страните-членки на Съвета на Европа, трябва да се сплотят около това което ги обединява, отколкото това, което ги разделя и да предотвратят издигането на нови стени и очертаването на разделителни линии.

За тази цел и признавайки ключовата роля, която Съветът на Европа може да играе защитавайки и подпомагайки демократичната сигурност, Асамблеята призовава за Среща на държавните глави и ръководителите на правителства, на която страните да препотвърдят на най-високо политическо ниво, своите ангажименти спрямо общите ценности и принципи на демокрацията, човешките права и върховенството на закона, защитавани от Организацията.


Линк към сайта на МВнР за българското председателство :

http://www.mfa.bg/coe/


Парламентарно измерение на  Българско председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа 10 ноември 2015 - 18 май 2016г.

Линк към страницата на Народното събрание :Линк към страницата на Съвета на Европа за председателството на Комитета на Министрите
Линк към страницата на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа


Линк към приоритетите на българското председателство
 Актуално :


Предстоящо заседание на Постоянната Комисия на ПАСЕ в София , 27 ноември 2015г.
Свързана тема :

Европейски консенсус по българско предложение

Pro Domo sua :


Извадка от моята реч на митинг в чест на Съединението, София - 6 септември 2006г.


.... В днешния ден, когато сме на прага на изпълнението на мечтата на нашите възрожденци - да видят и българския народ като равен наред с другите в общоевропейското семейство на цивилизованите народи, девизът на Съединението е по-актуален отвсякога. 

Само така ние можем да постигнем целите, които си поставяме. 


Виждаме, че някогашният девиз на отците - създатели на автокефалната българска църква “Единство в разнообразието”, днес е девиз на Европейския съюз.

Можем да подарим на Обединена Европа и девиза на Съединението. 

Да не забравяме, че то прави силата! "Девизът на отците"
 Реч на Лъчезар Тошев , 
Вестник "Про & Анти", 08.09.2006г.