20 юли 2018

ЧЕСТИТ ИЛИНДЕН!Икона от църквата в с. Тешово

Св. Пророк Илия e взет жив на небето
За пророк Илия пише в Библията:

 „…изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други (пророк Елисей от пророк Илия), и Илия се понесе във вихрушка към небето” (4 Цар. 2:11).

Евангелието свидетелства за това, че Илия е най-велик сред пророците, чрез факта, че само той и Моисей са удостоени да беседват с Христос по време на Неговото Преображение на планината Тавор.

Съществуват различни обяснения – защо точно тези двама пророци са избрани за беседата с Христос.
 
 

Едното от тях е, че пророк Илия, както и Моисей, има опита на непосредственото Богообщение: Моисей получава от Бога закона и освен това общува с Бога толкова близко, колкото е възможно за човек – той вижда Бога изотзад (Изход, 33 гл.; Изх. 33:23).

Илия стои на планината Хорив пред лицето Господне по Неговия призив, като закрива лицето си със своя кожух (3 Цар, 19 гл.; 3 Цар. 19:13).


Свети Йоан Златоуст излага още едно мнение: Моисей е починал, а Илия още не е изпитал смърт – те стоят пред Христос, като с това показват, че Той има власт над живота и смъртта, над небето и земята.

Съгласно църковното предание, което се основава на пророчеството на Малахия:

 „Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен” (Мал. 4:5),  пророк Илия ще бъде предтеча на Второто пришествие на Христос на земята и ще бъде убит за проповядване на Христа.

 С това той ще повтори съдбата на свети Йоан Кръстител, който идва „в духа и силата на Илия” (Лк. 1:17) като Предтеча на Спасителя.

(Христос казва: „Илия първом ще дойде и ще уреди всичко; но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях” (Мат. 17:11-12).
Надписи от църквата Св. Пророк Илия
 в Свищов.

Тази стара църква е една от църквите, които са били изгорени от рускта армия на Кръстовден 14 септември 1810.

След това е възстановена на 22 юни 1835г., като в надписите Търновският владика Иларион е наречен Архиепископ Търновски и Свищовски.


                                 Надпис над страния вход на западната фасада               сн. Т.Рисемова                                                   Надпис над входа на северната фасада              Сн.Т.Рисемова

Сн.Т.РисемоваСпомен за участник в Илинденското въстание през 1903г. 


ЗАБРАВЕНИТЕ: 

ХРИСТО ТОШЕВ - ХУДОЖНИК И КОМИТА

http://toshev.blogspot.bg/2017/03/blog-post_26.html