09 май 2007

7 май 1992 г.


Церемонията по вдигането на българското знаме пред
Съвета на Европа

7 май 1992 г.
Подписване нa присъединяването на
България към Съвета на Европа

06 май 2007

Честит Гергьовден!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Гергьовден в Зографския манастир: Освещаване на коливо - варено жито пред чудотворната икона на Свети Георги - Аравийска.